Citadele SMS banka

Cenrādis privātpersonām un uzņēmumiem

Pakalpojuma pieslēgšana bez maksas
Bankas nosūtīta īsziņa klientam (t.sk. SMS bankas aktivizēšana, par kuru pienāk bankas Citadele apstiprinājums īsziņas veidā) 0.09 EUR

Spēkā no 01.01.2014.

 

Komisijas maksa par bankas nosūtītajām īsziņām tiek ieturēta no klienta konta reizi mēnesī.