Lietošanas noteikumi

AS “Citadele banka” interneta vietnēs

Lietošanas noteikumi

AS “Citadele banka” neuzņemas nekādu atbildību par iespējamajiem Jūsu zaudējumiem vai kaitējumu, ja tāds rastos šīs interneta vietnes lietošanas rezultātā, vai arī šajā interneta vietnē piedāvātais pakalpojums nav bijis pieejams. Šajā interneta vietnē esošā informācija iegūta no avotiem, kas ir uzticami, tajā pat laikā Jums pašam ir jānovērtē šajā interneta vietnē esošās informācijas lietderība. Šajā interneta vietnē esošā informācija attiecas uz tās publicēšanas brīdi, un var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma.

Šajā interneta vietnē esošajai informācijai ir informatīvs raksturs, tās izmantošana nerada juridiskas attiecības starp AS “Citadele banka” un Jums. To nevar uzskatīt kā piedāvājumu vai rekomendāciju iegādāties vai izmantot šajā interneta vietnē minētos produktus vai pakalpojumus.

AS “Citadele banka” neatbild par citu interneta vietņu saturu, kuras ir piesaistītas šai interneta vietnei.

Autortiesības

Šī interneta vietnē ir AS “Citadele banka” īpašums. AS “Citadele banka” ir autortiesības uz visiem materiāliem, kas atrodas šajā interneta vietnē, ja vien nav citas norādes. Jūs nedrīkstat pārveidot, mainīt vai papildināt materiālus, kas atrodas šajā interneta vietnē, šos materiālus var pārlūkot, izdrukāt personiskai lietošanai bez nolūka gūt materiālu labumu. Materiāla pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz autortiesību īpašnieku obligāta.

Ja Jūs neievērojat augstāk minētos šīs interneta vietnes lietotāju pienākumus, Jūs pārkāpjat autora tiesības un atkarībā no pārkāpuma rakstura vai sekām pārkāpējs saucams pie likumā noteiktās civiltiesiskās, administratīvās vai kriminālās atbildības.

Konfidencialitāte

Jebkura informācija par sevi, kuru Jūs sniegsiet AS “Citadele banka” ar šīs interneta vietnes starpniecību vai izmantojot e-pastu, tiek uzskatīta par konfidenciālu, un tā būs pieejama tikai AS “Citadele banka” un tās grupas uzņēmumiem. AS “Citadele banka” Jūsu sniegto informāciju izmantos tikai paredzētajiem mērķiem.