Cenrādis privātpersonām

Vienotais pakalpojumu cenrādis, spēkā no 2020. gada 1. jūnija
Finanšu instrumenta konta administrēšana un darījumu slēgšana, spēkā no 2020. gada 1. jūnija
Vienotais pakalpojumu cenrādis citiem produktiem un pakalpojumiem, spēkā no 2020. gada 1. jūnija
Cenrādis, spēkā no 2020. gada 1. maija
Cenrādis, spēkā no 2020. gada 2. marta
Cenrādis, spēkā no 2019. gada 2. decembra produktiem un pakalpojumiem, kuri vairs netiek piedāvāti 
Cenrādis, spēkā no 2020. gada 1. jūnija produktiem un pakalpojumiem, kuri vairs netiek piedāvāti
Bankas standartizēto terminu saraksts un to definīcijas (Glosārijs)
Tarifu informācijas dokuments (Norēķinu konts ar debetkarti X smart)
Tarifu informācijas dokuments (Norēķinu konts ar kredītkarti)

Cenrādis

Konti
Maksājumi
Skaidras naudas darījumi
Skaidras naudas izmaksas limiti
X smart
X Hero
X Platinum
X Infinite
Uzlīme, aproce
Mastercard Debit kartes
Citadeles norēķinu karte un Citadeles norēķinu karte ar e-talona funkcionalitāti
Maxi krājkonta karte
Kredītkarte Mastercard Gold
Citi maksājumu karšu pakalpojumi
Kreditēšana
Ar kreditēšanu un tirdzniecības finansēšanu saistīti papildu pakalpojumi
Kontu attālinātās vadības sistēmas
Noguldījumi
Cenrādis finanšu instrumentiem un valūtas maiņas darījumiem
Turētājbankas pakalpojumi
Seifu glabātava
Papildu pakalpojumi
2.Pielikums
Dzīvības apdrošināšana
Pensiju 3. līmenis
Līzings

Produkti un pakalpojumi, kuri vairs netiek piedāvāti privātpersonām, Latvijas Republikas rezidentiem

Klientu komplekti
Kartes, kuras vairs netiek izsniegtas
Studiju/ studējošā kredīts
Krājkonts
Patēriņa kredītsaistību restrukturizācijas risinājumi