Brokeru pakalpojumi (Atlaide, spēkā no 01.01.2022. līdz 30.06.2022.)

Brokeru pakalpojumi1
Pakalpojums Cena
Darījumi ar parāda vērtspapīriem 0.1% (min. 50 EUR)2,4
Darījumi ar akcijām (iesk. ETF, ETN, ETC, ADR, GDR):
Baltijas, Eiropas, Skandināvijas biržās 0.4% (min. 20 EUR)4
ASV un Kanādas biržās 0.04 USD/CAD par akciju (min. 25 USD/CAD)4
Darījumi ar CBL Asset Management fondu apliecībām Bez maksas3
Darījumi ar citu fondu apliecībām3 0.2% (min. 20 EUR)4
  • 1 Darījumiem ar vertspapīriem komisijas maksa tiek rēķinata no nominālās summas, citiem instrumentiem no darījuma summas.
  • 2 Izpildot darījumu ar parāda vērtspapīriem par klientam izdevīgāku cenu, nekā cenu ierobežojošā rīkojumā norādītā, 50% no bankas Citadele noteiktā uzcenojuma (mark-up), ko veido starpība starp rīkojumā norādīto cenu un reālo izpildes cenu, tiek atmaksāti klientam.
  • 3 Darījumi ar CBL Asset Management fondu apliecībām ir bez maksas par darījumu summām, kas pārsniedz EUR 100. Mazākām summām tiek piemērotas tādas pašas maksas kā par darījumiem ar citu fondu apliecībām.
  • 4 Ja finanšu instrumentu konts ir atvērts laika posmā no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 30. jūnijam, komisijas atlīdzībai tiek piemērota atlaide 25% (izņemot darījumu ar fonda daļām minimālo komisijas maksu). Atlaide tiek piemērota no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 30. jūnijam.