Brokeru pakalpojumi

Spēkā no 01.05.2021

Brokeru pakalpojumi

Brokeru pakalpojumi1
Pakalpojums Cena
Darījumi ar parāda vērtspapīriem 0.1% (min. 50 EUR)2
Darījumi ar akcijām (iesk. ETF, ETN, ETC, ADR, GDR):
Baltijas, Eiropas, Skandināvijas biržās 0.4% (min. 20 EUR)
ASV un Kanādas biržās 0.04 USD/CAD par akciju (min. 25 USD/CAD)
Darījumi ar CBL Asset Management fondu apliecībām Bez maksas3
Darījumi ar citu fondu apliecībām3 0.2% (min. 20 EUR)
  • 1 Darījumiem ar vertspapīriem komisijas maksa tiek rēķinata no nominālās summas, citiem instrumentiem no darījuma summas.
  • 2 Izpildot darījumu ar parāda vērtspapīriem par klientam izdevīgāku cenu, nekā cenu ierobežojošā rīkojumā norādītā, 50% no bankas Citadele noteiktā uzcenojuma (mark-up), ko veido starpība starp rīkojumā norādīto cenu un reālo izpildes cenu, tiek atmaksāti klientam.
  • 3 Ja darījumi ar CBL Asset Management fondu apliecībām ir vismaz 100 EUR vērtībā, komisija par darījumu apkalpošanu netiek piemērota. Mazākām summām tiek piemērotas tādas pašas maksas kā par darījumiem ar citu fondu apliecībām.