Citi produkti un pakalpojumi

Effective since 21.04.2022

Skaidras naudas darījumi 1
Pakalpojums Cena
Skaidras naudas iemaksa kontā bankā Citadele (iesk. Maksājumu līdz EUR 15 000 uz Valsts Kasi, neizmantojot norēķinu kontu) 0.5% no summas (min. 30 EUR)
Skaidras naudas izmaksa no konta 1% no summas (min. 22 EUR) ja darījuma summa ir līdz 10 000 EUR, 3% no summas, ja darījuma summa ir 10 000 EUR un vairāk
Papildu komisija par EUR monētu apstrādi 10% no summas (min. 40 EUR)
Darījuma konts
Darījuma konta līguma noformēšana vai izmaiņu noformēšana 0.4% no darījuma summas (min. 100 EUR) Nestandarta līguma gadījumā komisija tiek noteikta individuāli
Maksājumi
Maksājumu izmeklēšana, atsaukšana, maksājuma informācijas izmaiņu nosūtīšana 50 EUR
X kredītkartes (USD)
X hero X Platinum X Infinite
Maksa par karti (ieskaitot papildus 3 norēķinu kontus) un/vai papildu karti 50 USD gadā 100 USD gadā 650 USD gadā
Skaidras naudas izņemšana bankomātos 3% (min. USD 6)
Maksājums no konta Kā no Mastercard Debit komplekta + 3%2
Minimālā iemaksas summa 5% no iztērētā kredītlimita summas + 100% no pārtēriņa
Procenti par neatļautu negatīvu atlikumu (dienā) 0.175%
Pirkumi Latvijas Republikā un ārzemēs 0.5%
Priority Pass Netiek piedāvāts Bez maksas
Maksa par 1 cilvēka vizīti lidostas Priority Netiek piedāvāts 30 EUR (iesk. PVN)3
Fast track vizīte RIX lidostā Netiek piedāvāts EUR 10 (iesk. PVN)4
Concierge service Netiek piedāvāts USD 200 gadā par katru karti Bez maksas
Valūtas konvertācijas uzcenojums 4.3%
Mastercard Gold
Pakalpojums Cena
EUR USD
Maksa par karti un/vai papildu karti 8 EUR menesī 100 USD gadā
Pirkumi Latvijas Republikā un ārzemēs Bez maksas 0.5%
Skaidras naudas izņemšana bankomātos 3% (min. 3.50 EUR) 3% (min. 6 USD)
Minimālās iemaksas summa 5% no izmantotās kredītlimita summas + 100% no pārtēriņa
Procenti par neatļautu negatīvu atlikumu (dienā) 0.175%
Skaidras naudas izmaksa POS terminālos tirdzniecības vietās Netiek piedāvāts
Valūtas konvertācijas uzcenojums 4.3%
Maksājums no konta Kā no Mastercard Debit komplekta + 3%
Maksa par viena cilvēka vizīti lidostas Priority Pass VIP atpūtas zonā7 30 EUR, ieskaitot PVN
Concierge serviss8 200 EUR gadā 300 USD gadā
Mastercard Debit komplekts10
Pakalpojums Cena
EUR
Maksa par karti / papildu karti 4 EUR menesī
Norēķinu konta atvēršana un apkalpošana Bez maksas
SEPA maksājumi, zibmaksājumi iniciēti elektroniski11 0.38 EUR
Starp saviem kontiem Citadele grupas ietvaros, rēķinu apmaksa bankomātos12 Bez maksas
Maksājums uz cita klienta kontu Citadeles grupas ietvaros, kas ir iniciēts elektroniski 0.10 EUR
Skaidras naudas izņemšana bankas Citadele bankomātos Latvijā Līdz 750 EUR (ieskaitot)5 mēnesī: bez maksas, no 750.01 EUR: 1% no summas
Skaidras naudas izņemšana citu banku bankomātos Līdz 750 EUR (ieskaitot)5 mēnesī vai vienu reizi – bez maksas, virs limita 2% (min. 3.50 EUR)
Minimālā iemaksas summa 5% no iztērētā kredītlimita summas + 100% no pārtēriņa
Kredīta procenti (gadā) 28%
Procenti par neatļautu negatīvu atlikumu (dienā) 0.175%
Valūtas konvertācijas uzcenojums 4.3%
Bezskaidras valūtas konvertācija Pēc bankas Citadele noteiktā kursa
Maksājumi ārpus SEPA jebkurā valūtā 15 EUR
Steidzami maksājumi ārpus SEPA jebkurā valūtā13 35 EUR
SEPA un maksājums Citadele bankas ietvaros, kas veikts filiālē vai Skybranch 10 EUR
Non- SEPA ienākošais maksājums ar komisijas tipiem BEN un SHA 5 EUR
Bankas Citadele nosūtīta īsziņa par konta atlikuma izmaiņām 0.15 EUR/ Bezmaksas senioriem no 60 gadu vecuma
X smart10
Pakalpojums Cena
EUR
Maksa par karti un/vai papildu karti 4 EUR mēnesī
Norēķinu konta atvēršana un uzturēšana Bez maksas
Jaunas kartes izgatavošana (esošās vietā) Bez maksas
SEPA maksājumi, zibmaksājumi iniciēti elektroniski 11,14 Bez maksas
Uz savu kontu Citadele grupas ietvaros12,14 Bez maksas
SMS par kontā ienākošajām summām Bez maksas
Skaidras naudas izņemšana bankas Citadele bankomātos Latvijā Līdz 750 EUR (ieskaitot)5 mēnesī: bez maksas, no 750.01 EUR: 1% no summas
Skaidras naudas izņemšana citu banku bankomātos Līdz 750 EUR5 mēnesī - bez maksas, no 750.01 - 2% (min. 3,50 EUR)
Minimālā iemaksas summa 5% no iztērētā kredītlimita summas + 100% no pārtēriņa
Kredīta procenti (gadā) 28%
Procenti par neatļautu negatīvu atlikumu (dienā) 0.175%
Valūtas konvertācijas uzcenojums 4.3%
Bezskaidras valūtas konvertācija Pēc bankas Citadele noteiktā kursa
Citi maksājumu karšu pakalpojumi
Pakalpojums Cena
Bilances apskatīšana, izmantojot Citadele bankas izdotas maksājumu kartes bankas Citadele (Latvija) bankomātos Bez maksas
Bilances apskatīšana, izmantojot Citadele bankas izdotas maksājumu kartes citu banku bankomātos 1.20 USD
Diennakts vai mēneša limita palielināšana vienai maksājumu kartei skaidras naudas izņemšanai bankomātos un POS terminālos virs Cenrādī noteiktā EUR 7 vai ekvivalents, ko noraksta no klienta konta, pēc klienta iesnieguma saņemšanas un limita palielināšanas
Procenti par kavētu maksājumu (gadā) 36%
Autorizācijas ierīces
Pakalpojums Cena
Kodu kartes izsniegšana Bez maksas
Kodu kartes nomaiņa pēc klienta lūguma 4 EUR
DIGIPASS GO3 izsniegšana 12 EUR
DIGIPASS GO3 atbloķēšana, ja tas ir nobloķējies izmantošanai Citadele Internetbankā Bez maksas Bez maksas
DIGIPASS GO3 maiņa tehnisko iemeslu dēļ (divu gadu laikā no pieslēgšanas brīža) Bez maksas
Papildu pakalpojumi
Pakalpojums Cena
Zvērinātu tiesu izpildītāju rīkojumu un Valsts ieņēmumu dienesta rīkojumu pieņemšana, pārbaude un izpilde par katra saņemtā dokumenta apstrādi 9 15 EUR
 • 1 Informāciju par skaidras naudas limitiem filiālē “Citadele” var atrast bankas mājas lapā, sadaļā "Maksājumi un pārskaitījumi".
 • 2 Papildu komisija 3% apmērā netiek piemērota, ja maksājums tiek veikts „Concierge serviss” ietvaros.
 • 3 EUR valūtā noteiktā maksa par vizīti tiek konvertēta kartes konta valūtā, izmantojot bankas Citadele valūtas kursu bezskaidras naudas norēķiniem darījuma iegrāmatošanas kontā dienā. Priority Pass kartēm, izsniegtām līdz 11.02.2019., kalendārā gada laikā trīs vizītes lidostas Priority Pass VIP atpūtas zonā pamata kartes lietotājam ir bez maksas.
 • 4 X Infinite kartēm kalendārā gada laikā 8 vizītes pamata kartes lietotājam bez maksas.
 • 5 Norādīta summa ir maksimālā summa skaidras naudas izņemšanai mēnesī visos bankomātos Latvijā un ārzemēs kopā.
 • 6 Brīdinot banku Citadele 7 dienas iepriekš. Nebrīdinot banku ka no norēķinu konta + 1%.
 • 7 EUR valūtā noteiktā maksa par vizīti tiek konvertēta kartes konta valūtā, izmantojot bankas Citadele valūtas kursu bezskaidras naudas norēķiniem darījuma iegrāmatošanas kontā dienā. Priority Pass kartēm, izsniegtām līdz 11.02.2019., kalendārā gada laikā trīs vizītes lidostas Priority Pass VIP atpūtas zonā pamata kartes lietotājam ir bez maksas. Priority Pass kartēm, izsniegtām pēc 11.02.2019., kalendārā gada laikā, piecas vizītes lidostas Priority Pass VIP atpūtas zonā pamata kartes lietotājam ir bez maksas.
 • 8 Pakalpojuma maksa tiek ieturēta par katru Concierge servisam pievienoto maksājumu karti (t.sk. papildu karti)/ kartes lietotāju.
 • 9 Komisijas maksa par veikto maksājumu saskaņā Zvērinātu tiesu izpildītāju rīkojumu un Valsts ieņēmumu dienesta rīkojumu kā par maksājumu no Mastercard Debit komplekta.
 • 10 Ārvalstu pases turētājs ar termiņuzturēšanās atļauju, ārzemnieks ar darba vīzu vai studējošais ārzemnieks. Komisijas maksas apmērs saistīts ar papildus obligātām pastiprinātās kontroles darbībām.
 • 11 SEPA maksājumi, kas ir iniciēti caur internetbanku, mobilo aplikāciju, regulārie maksājumi, e-rēķini.
 • 12 Maksājumi Citadele grupas ietvaros, kas ir iniciēti caur internetbanku, mobilo aplikāciju, regulārie maksājumi, e-rēķini.
 • 13 Detalizēta informācija ir atrodama mājaslapā www.citadele.lv
 • 14 Maksājumiem, kas ierosināti no norēķinu kontiem, tiek piemērota Mastercard Debit komplekta maksājumu komisija.