Citi produkti un pakalpojumi

Spēkā no 02.04.2024

Skaidras naudas darījumi 1
Pakalpojums Cena
Skaidras naudas iemaksa kontā bankā Citadele (iesk. Maksājumu līdz EUR 15 000 uz Valsts Kasi, neizmantojot norēķinu kontu) 0.5% no summas (min. 30 EUR)
Skaidras naudas izmaksa no konta1 1% no summas (min. 22 EUR) ja darījuma summa ir līdz 10 000 EUR, 3% no summas, ja darījuma summa ir 10 000 EUR un vairāk
Papildu komisija par EUR monētu apstrādi 10% no summas (min. 40 EUR)
Darījuma konts
Privātpersonu dokumentu pārbaude darījuma konta atvēršanai klientiem, kuriem ir ārpus Latvijas izdots personu apliecinošs dokuments un kuriem nav Latvijā izsniegtas pastāvīgās uzturēšanās atļaujas 350 EUR
Darījuma konta līguma noformēšana vai izmaiņu noformēšana 0.4% no darījuma summas (min. 100 EUR) Nestandarta līguma gadījumā komisija tiek noteikta individuāli
Pamatkonts ar Mastercard Debit
Pakalpojums
Pamatkonta atvēršana Bez maksas
Maksa par karti un/vai papildu karti 2.20 EUR mēnesī
Skaidras naudas izņemšana bankas Citadele bankomātos Latvijā Līdz 750 EUR (ieskaitot)5 mēnesī: bez maksas, no 750.01 EUR: 1% no summas
Skaidras naudas izņemšana citu banku bankomātos Līdz 750 EUR (ieskaitot)5 mēnesī vai vienu reizi – bez maksas, virs limita 2% (min. 3.50 EUR)
Procenti par neatļautu negatīvu atlikumu (dienā) 0.175%
Valūtas konvertācijas uzcenojums 4.3 %
Bezskaidras valūtas konvertācija Pēc bankas Citadele noteiktā kursa
Citadele bankas nosūtīta īsziņa par ienākošiem darījumiem 0.15 EUR
Bilances apskatīšana bankas Citadele (Latvija) bankomātos Bez maksas
Bilances apskatīšana citu banku bankomātos 0.50 EUR
Maksa par atjaunotās maksājumu kartes saņemšanu izmantojot pasta pakalpojumu 1.50 EUR
Maksa par atjaunotās/ aizvietotās maksājumu kartes saņemšanu bankas filiālē 10 EUR
C kartes (USD)12
C supreme12 C prime12 C Infinite12
Pakalpojums USD USD USD
Maksa par karti (ieskaitot papildus 3 norēķinu kontus) un/vai papildu karti 50 USD gadā 100 USD gadā 650 USD gadā
Skaidras naudas izņemšana bankomātos 3% (min. USD 6)
Maksājums no konta Standarta komisijas maksa par maksājumu + 3%2
Minimālā iemaksas summa 5% no iztērētā kredītlimita summas + 100% no pārtēriņa
Bezskaidras valūtas konvertācija Pēc bankas Citadele noteiktā kursa
Procenti par kavētu maksājumu (gadā) 36%
Procenti par neatļautu negatīvu atlikumu (dienā) 0.175%
Komisijas maksa par preču un pakalpojumu iegādi 0.5%
Maksa par atjaunotās maksājumu kartes saņemšanu izmantojot pasta pakalpojumu 1.50 EUR
Maksa par atjaunotās/ aizvietotās maksājumu kartes saņemšanu bankas filiālē 10 EUR
Priority Pass Netiek piedāvāts Bez maksas
Maksa par 1 cilvēka vizīti lidostas Priority Netiek piedāvāts 30 EUR (iesk. PVN)3
Fast track vizīte RIX lidostā Netiek piedāvāts EUR 10 (iesk. PVN)4
Concierge service Netiek piedāvāts USD 200 gadā par katru karti Bez maksas
Valūtas konvertācijas uzcenojums 4.3%
Bilances apskatīšana bankas Citadele (Latvija) bankomātos Bez maksas
Bilances apskatīšana citu banku bankomātos 1.20 USD
Mastercard Debit komplekts8
Pakalpojums Cena
EUR
Maksa par karti / papildu karti 2.20 EUR menesī
Skaidras naudas izņemšana bankas Citadele bankomātos Latvijā Līdz 750 EUR (ieskaitot)5 mēnesī: bez maksas, no 750.01 EUR: 1% no summas
Skaidras naudas izņemšana citu banku bankomātos Līdz 750 EUR (ieskaitot)5 mēnesī vai vienu reizi – bez maksas, virs limita 2% (min. 3.50 EUR)
Minimālā iemaksas summa 5% no iztērētā kredītlimita summas + 100% no pārtēriņa
Kredīta procenti (gadā) 28%
Procenti par neatļautu negatīvu atlikumu (dienā) 0.175%
Valūtas konvertācijas uzcenojums 4.3%
Bezskaidras valūtas konvertācija Pēc bankas Citadele noteiktā kursa
Bankas Citadele nosūtīta īsziņa par konta atlikuma izmaiņām 0.15 EUR
Maksa par atjaunotās maksājumu kartes saņemšanu izmantojot pasta pakalpojumu 1.50 EUR
Maksa par atjaunotās/ aizvietotās maksājumu kartes saņemšanu bankas filiālē 10 EUR
C smart8,12
Pakalpojums Cena
EUR
Maksa par karti un/vai papildu karti 2.20 EUR menēsī
Jaunas kartes izgatavošana (esošās vietā) Bez maksas
SEPA maksājumi, zibmaksājumi iniciēti elektroniski9,10 Bez maksas
Maksājums uz kontiem Citadele grupas ietvaros, kas ir iniciēts elektroniski, un rēķinu apmaksa bankomātos9,10 Bez maksas
SMS par kontā ienākošajām summām Bez maksas
Skaidras naudas izņemšana bankas Citadele bankomātos Latvijā Līdz 750 EUR (ieskaitot)5 mēnesī: bez maksas, no 750.01 EUR: 1% no summas
Skaidras naudas izņemšana citu banku bankomātos Līdz 750 EUR5 mēnesī - bez maksas, no 750.01 - 2% (min. 3,50 EUR)
Minimālā iemaksas summa 5% no iztērētā kredītlimita summas + 100% no pārtēriņa
Kredīta procenti (gadā) 28%
Procenti par neatļautu negatīvu atlikumu (dienā) 0.175%
Valūtas konvertācijas uzcenojums 4.3%
Bezskaidras valūtas konvertācija Pēc bankas Citadele noteiktā kursa
Maksa par atjaunotās maksājumu kartes saņemšanu izmantojot pasta pakalpojumu 1.50 EUR
Maksa par atjaunotās/ aizvietotās maksājumu kartes saņemšanu bankas filiālē 10 EUR
Citi maksājumu karšu pakalpojumi
Pakalpojums Cena
Procenti par kavētu maksājumu (gadā) 36%
Autorizācijas ierīces
Pakalpojums Cena
DIGIPASS GO3 izsniegšana 12 EUR
DIGIPASS GO3 atbloķēšana, ja tas ir nobloķējies izmantošanai Citadele Internetbankā Bez maksas Bez maksas
DIGIPASS GO3 maiņa tehnisko iemeslu dēļ (divu gadu laikā no pieslēgšanas brīža) Bez maksas
Papildu pakalpojumi
Pakalpojums Cena
Zvērinātu tiesu izpildītāju rīkojumu un Valsts ieņēmumu dienesta rīkojumu pieņemšana, pārbaude un izpilde par katra saņemtā dokumenta apstrādi 11 15 EUR
Kurjerpasta un pasta pakalpojumu izmantošana pēc klienta pieprasījuma dokumentu un citu vērtību nosūtīšanai 25 EUR + faktiskās izmaksas (ieskaitot PVN)
 • 1 Informāciju par skaidras naudas limitiem filiālē “Citadele” var atrast bankas mājas lapā, sadaļā "Maksājumi un pārskaitījumi". https://www.citadele.lv/lv/private/payments/cash-limits/
 • 2 Papildu komisija 3% apmērā netiek piemērota, ja maksājums tiek veikts „Concierge serviss” ietvaros.
 • 3 EUR valūtā noteiktā maksa par vizīti tiek konvertēta kartes konta valūtā, izmantojot bankas Citadele valūtas kursu bezskaidras naudas norēķiniem darījuma iegrāmatošanas kontā dienā. Priority Pass kartēm, izsniegtām līdz 11.02.2019., kalendārā gada laikā trīs vizītes lidostas Priority Pass VIP atpūtas zonā pamata kartes lietotājam ir bez maksas.
 • 4 C Infinite kartēm kalendārā gada laikā 8 vizītes pamata kartes lietotājam bez maksas.
 • 5 Norādīta summa ir maksimālā summa skaidras naudas izņemšanai mēnesī visos bankomātos Latvijā un ārzemēs kopā.
 • 6 EUR valūtā noteiktā maksa par vizīti tiek konvertēta kartes konta valūtā, izmantojot bankas Citadele valūtas kursu bezskaidras naudas norēķiniem darījuma iegrāmatošanas kontā dienā. Priority Pass kartēm, izsniegtām līdz 11.02.2019., kalendārā gada laikā trīs vizītes lidostas Priority Pass VIP atpūtas zonā pamata kartes lietotājam ir bez maksas. Priority Pass kartēm, kas izsniegtas pēc 11.02.2019., piecas vizītes lidostas Priority Pass VIP atpūtas zonā pamata kartes lietotājam kalendārā gada laikā ir bez maksas.
 • 7 Pakalpojuma maksa tiek ieturēta par katru Concierge servisam pievienoto maksājumu karti (t.sk. papildu karti)/ kartes lietotāju.
 • 8 Ārvalstu pases turētājs ar termiņuzturēšanās atļauju, ārzemnieks ar darba vīzu vai studējošais ārzemnieks. Komisijas maksas apmērs saistīts ar papildus obligātām pastiprinātās kontroles darbībām.
 • 9 Maksājumi, kas ir iniciēti caur internetbanku, mobilo aplikāciju, regulārie maksājumi, e-rēķini.
 • 10 Maksājumiem, kas ierosināti no norēķinu kontiem, tiek piemērota standarta maksājumu komisija.
 • 11 Komisijas maksa par veikto maksājumu saskaņā ar Zvērinātu tiesu izpildītāju rīkojumu un/vai Valsts ieņēmumu dienesta rīkojumu tiek piemērota kā par stadarta maksājumu.
 • 12 Līdz 02.04.2024. Kartes nosaukums X karte.