Maksājumu iesniegšanas un izpildīšanas termiņi

Rīkojuma iesniegšanas termiņš (pēc Latvijas laika) Izpilde
Maksājumi bankas Citadele ietvaros līdz 17.30 tā pati darba diena
Standarta maksājums uz citu banku:
EUR: Zibmaksājums Bez ierobežojuma nekavējoties
EUR: SEPA1 līdz 15:45 tā pati darba diena
EUR: SEPA Latvijas ietvaros (tikai EKS dalībniekiem) līdz 17:30 tā pati darba diena
EUR: pārējie maksājumi līdz 16:00 tā pati darba diena
USD, CNY individuāli, informācija bankā Citadele
GBP, DKK, NOK, SEK, PLN, CAD, CHF, JPY, CZK līdz 17:30 aiznākamā darba diena
AUD līdz 14:00 aiznākamā darba diena
Steidzams maksājums uz citu banku:
CAD, CHF līdz 12:00 tā pati darba diena
GBP, DKK, NOK, SEK, JPY, PLN, CZK līdz 14:00 nākamā darba diena
AUD līdz 11:00 nākamā darba diena
Naudas līdzekļu ieskaitīšana kontā:
EUR, GBP, DKK, NOK, SEK, PLN, CZK, USD līdz 17:30 tā pati darba diena, ja banka ir saņēmusi informāciju par maksājuma ieskaitīšanu bankas Citadele korespondentkontā
Citā ārvalstu valūtā līdz 17:30 nākamā darba diena pēc līdzekļu ieskaitīšanas bankas Citadele korespondentkontā
Rīkojuma iesniegšanas termiņš (pēc Latvijas laika) Izpilde
Maksājumi bankas Citadele ietvaros
līdz 17.30 tā pati darba diena
Standarta maksājums uz citu banku:
EUR: Zibmaksājums
Bez ierobežojuma nekavējoties
EUR: SEPA1
līdz 15:45 tā pati darba diena
EUR: SEPA Latvijas ietvaros (tikai EKS dalībniekiem)
līdz 17:30 tā pati darba diena
EUR: pārējie maksājumi
līdz 16:00 tā pati darba diena
USD, CNY
individuāli, informācija bankā Citadele
GBP, DKK, NOK, SEK, PLN, CAD, CHF, JPY, CZK
līdz 17:30 aiznākamā darba diena
AUD
līdz 14:00 aiznākamā darba diena
Steidzams maksājums uz citu banku:
CAD, CHF
līdz 12:00 tā pati darba diena
GBP, DKK, NOK, SEK, JPY, PLN, CZK
līdz 14:00 nākamā darba diena
AUD
līdz 11:00 nākamā darba diena
Naudas līdzekļu ieskaitīšana kontā:
EUR, GBP, DKK, NOK, SEK, PLN, CZK, USD
līdz 17:30 tā pati darba diena, ja banka ir saņēmusi informāciju par maksājuma ieskaitīšanu bankas Citadele korespondentkontā
Citā ārvalstu valūtā
līdz 17:30 nākamā darba diena pēc līdzekļu ieskaitīšanas bankas Citadele korespondentkontā

1 EEZ maksājumiem atļauts tikai SHA. OUR - ja maksājums ir ar konvertāciju.

Darba diena - pirmdiena, otrdiena, trešdiena, ceturtdiena, piektdiena no plkst 8.30 līdz plkst. 17.30, izņemot Latvijas Republikas oficiālās svētku dienas.

Speciālie nosacījumi maksājumu apstrādei uz noteiktām valstīm

Valstu saraksts, kam tiek piemērota papildu komisijas maksa par maksājuma apstrādi, kas veikts uz/no valstīm, kurām noteikto sankciju dēļ nepieciešams veikt padziļinātu maksājuma izpēti:


Uzņēmumiem:

 • Krievija
 • Baltkrievija

Privātpersonām, sākot ar 20.08.2022:

 • Kazahstāna
 • Serbija
 • Uzbekistāna
 • Tadžikistāna
 • Armēnija
 • Ēģipte
 • Kirgizstāna
 • Azerbaidžāna
icon
Privātpersonām no 2022. gada 20. augusta pilnībā tiek pārtraukta visu maksājumu uz un no Krievijas un Baltkrievijas apstrāde. Sīkāka informācija šeit.

Komisiju veidi:


SHA – Komisiju maksā maksātājs (atsevišķi no maksājuma summas), bet saņēmēja kontā tiks ieskaitīta maksājuma summa, no kuras atskaitītas bankas korespondējošās bankas un citu starpniekbanku komisijas. SEPA maksājumiem SHA gadījumā saņēmējbanka nodrošina pilnas summas ieskaitīšanu saņēmēja kontā, izņemot ja saņēmēja banka ar saņēmēju ir vienojusies, ka no ienākošās summas tiek ieturēta komisija.
OUR – banku komisijas maksā maksātājs. Bankas Citadele, bankas Citadele korespondējošās bankas komisiju banka Citadele ietur maksājuma izpildes brīdī no maksātāja konta (atsevišķi no maksājuma summas). Ja saņēmēja banka vai starpniekbanka pieprasa bankai Citadele samaksāt tās komisiju, tad banka Citadele to ietur no klienta (maksātāja) konta bezakcepta kārtībā.
BEN – banku komisijas maksā saņēmējs.


SEPA (ES reglamentētie maksājumi) ir standarta maksājumi EUR valūtā Eiropas Savienības robežās (kā arī Islande, Šveice, Lihtenšteina un Norvēģija). Lai tiktu veikts šāda veida maksājums, tā izpildei maksājuma rīkojumā obligāti jānorāda:

 • Saņēmēja IBAN konta numurs,
 • Komisijas veids – SHA (dalīti),
 • Maksājuma veids – Standarta.

Banka Citadele neatbild par to, ka saņēmējbanka nav izpildījusi bankas Citadele norādījumus, kas nepieciešami SEPA maksājuma veikšanai, no bankas Citadele neatkarīgu iemeslu dēļ.


Zibmaksājums ir maksājums EUR valūtā, kas tiek veikts uz banku, kura ir SEPA Inst shēmas dalībniece. Dalībnieku sarakstu var skatīt: šeit. Gadījumā, ja maksātājs ierosina zibmaksājumu uz banku, kas nav Eiropas ātro maksājumu sistēmas (SEPA Inst shēmas) dalībnieks vai maksājumu nav iespējams izpildīt kā zibmaksājumu tehnisku iemeslu vai citu ierobežojumu dēļ, maksājums tiek izpildīts kā SEPA maksājums. Banka ir tiesīga noteikt viena zibmaksājuma maksimālo summu, kā arī noteikt papildus ierobežumus maksājumu izpildei kā zibmaksājumiem. Informācija par noteikto zibmaksājuma maksimālo summu ir pieejama Bankas mājaslapā un klientu apkalpošanas struktūrvienībās.


Vēršam uzmanību, ka augstāk minētā informācija ir par maksājumu iesniegšanas un izpildīšanas termiņiem. Aktuālā informācija par maksājumu komisijas maksu pieejama Vienotajā pakalpojumu cenrādī, skatīt Privātpersonu vai Uzņēmumu cenrādi.