Pensiju 3. līmeņa uzkrājums

Vairāk iespēju nodrošinātai nākotnei

Pieteikties

 • Brīva izvēle iemaksāmIzvēlies, cik bieži un kādu summu iemaksāt
 • IIN atmaksaSaņem iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu 20%
 • Mantojams uzkrājumsNorādi uzkrātā kapitāla mantinieku, ja vēlies

Mazāka komisija - lielāks uzkrājums!

 • Īpašs piedāvājums! Noslēdz pensiju 3.līmeņa līgumu ar uzkrājuma vērtību 500 EUR (550 USD) vai vairāk un komisijās gadā maksā tikai 0,6 %.
 • Piedāvājums spēkā līdz 30.06.2023.

Pieteikties

Izvēlies plānu un sāc krāt pensiju 3. līmenī

 • Līdz pensijai mazāk kā 10 gadu? Tev piemērotāks būs CBL Sabalansētais pensiju plāns ar ieguldījumiem zemāka riska finanšu instrumentos
 • Līdz pensijai vairāk kā 10 gadu? Aicinām izvēlēties CBL Aktīvais pensiju plānu ar ieguldījumu dinamiskos finanšu instrumentos. Risks ir augstāks, taču sagaidāms, ka ilgtermiņa peļņa var būt lielāka
 • Pakalpojumu nodrošina Citadeles grupas uzņēmums AS CBL Atklātais pensiju fonds

Pieteikties

Kāda ir atšķirība starp pensiju līmeņiem?

 • Pensiju 1. līmenis ir valsts obligātā nefondēto pensiju shēma jeb obligātas valsts sociālā nodokļa iemaksas. No tām maksā pensijas pašreizējiem pensionāriem. Izmantojot informāciju par tavu uzkrāto pensijas kapitālu, valsts tev maksās pirmā līmeņa pensiju no nākotnes strādājošo sociālajām iemaksām.
 • Pensiju 2. līmenis ir valsts fondēto pensiju shēma – obligāta tiem, kas dzimuši pēc 1971. gada 1. jūlija. Šajā līmenī daļa no sociālās apdrošināšanas iemaksām ik mēnesi tiek novirzīta tevis izvēlētam līdzekļu pārvaldītājam un ieguldīta finanšu un kapitāla tirgū. Tātad, kapitāls tiek uzkrāts un pavairots. Pirmais un otrais līmenis var nodrošināt paredzamo nākotnes pensiju līdz 50% no taviem pašreizējiem ienākumiem.
 • Pensiju 3. līmenis ir privātā brīvprātīgā pensiju shēma. Tajā neierobežotas iemaksas vari veikt pats vai kāds cits, piemēram, darba devējs. Arī šīs iemaksas tiek ieguldītas finanšu un kapitāla tirgū, un uzkrātais kapitāls ir mantojams.
 • Visi trīs līmeņi kopā var nodrošināt prognozēto nākotnes pensiju līdz 70% no taviem pašreizējiem ienākumiem.

Nodrošini labklājību nākotnē

 • Sākt krāt vari ar jebkuru iemaksas summu mēnesī, piemēram, 30 eiro
 • Saņem uzkrāto kapitālu jau no 55 gadu vecuma vai turpini krāt
 • Uzkrājums ir mantojams – vari norādīt tā mantinieku
 • Uzkrāto kapitālu vari saņemt uzreiz vai pa daļām

Pensiju 3. līmeņa kalkulators

This calculator requires javascript

EUR

10 EUR

4 000 EUR

gadi
%

1 %

8 %

EUR

Pieteikties

Aprēķiniem ir tikai informatīvs raksturs un tie ir veikti, ņemot vērā iedzīvotāju ienākuma nodokļa un kapitāla ienākuma nodokļa likmes, kas ir spēkā Latvijā no 2018. gada 1. janvāra. Saskaņā ar Latvijas Republikas likumu par iedzīvotāju ienākuma nodokli, nodokļa atmaksu iespējams saņemt no iemaksām, kas nepārsniedz 10% no taviem gada apliekamajiem ienākumiem, bet ne vairāk kā no 4000 eiro. *Administratīvie izdevumi ietver Finanšu un kapitāla tirgus komisijas atskaitījumu un pensiju fonda administratīvos izdevumus saskaņā ar pensiju plāna noteikumiem. Savukārt atlīdzības līdzekļu pārvaldītājam un līdzekļu turētājam ir iekļautas plānotajā kapitāla atdevē (investīcijās).  ** Pensiju plāna ieguldījumi tiek veikti ar mērķi nest peļņu, tomēr ienesīgums nav garantēts un pastāv iespēja arī ciest zaudējumus un samazināt papildpensijas kapitālu. Lūdzu, ņem vērā, ka vēsturiskais ienesīgums negarantē līdzīgu ienesīgumu nākotnē.