PENSIJU 3. LĪMENIS

Īpašs piedāvājums! Noslēdz pensiju 3. līmeņa līgumu ar uzkrājuma vērtību 500 EUR vai vairāk un komisijās gadā maksā tikai 0.6 %. Piedāvājums spēkā līdz 30.06.2024.

photo

Pakalpojumu nodrošina Citadeles grupas uzņēmums AS “CBL Atklātais pensiju fonds”.

icon

Brīva izvēle iemaksām

Saņem uzkrāto kapitālu jau no 55 gadu vecuma.

icon

IIN atmaksa

Saņem iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu 20 %.

icon

Mantojams uzkrājums

Norādi uzkrātā kapitāla mantinieku, ja vēlies.

photo
photo

Piesakies izdevīgajiem indeksu pensiju plāniem

Ar CBL Indeksu plāniem tev ir iespēja uzkrāt vairāk! Piesakies sarunai un sakārtosim pensijas jautājumu kopā.

Pensiju 3. līmeņa CBL Indeksu plāns

• Pelnošākais pensiju 3. līmeņa plāns Citadelē 2024. gadā.

• Komisijas maksa gadā - 0.53 %.

Visizdevīgākais pensiju 3. līmeņa indeksu plāns Latvijā ieguldījumiem līdz 100 000 EUR un privātajiem klientiem.

Pakalpojumu nodrošina Citadeles grupas uzņēmums AS “CBL Atklātais pensiju fonds”.

Pensiju 2. līmeņa CBL Indeksu plāns

• Ienesīgākais pensiju 2. līmeņa plāns Latvijā 2023. gadā*.

• Zemākā komisijas maksa Latvijā** - 0.08 %.

*Avots: manapensija.lv. Periods: 31.12.2022. - 31.12.2023.

Pakalpojumu nodrošina Citadeles grupas uzņēmums IPAS “CBL Asset Management”.

Pensiju plāni


 • Pasīva pārvaldīšana ar mērķi samazināt ar pārvaldīšanu saistītos izdevumus.
 • Līdz 100 % kapitāla tiek ieguldīts pasaules akciju tirgos.
 • Atspoguļo konkrētus tirgus indeksus.
 • Izmanto tirgus indeksu potenciālo pieaugumu.
 • Ar augstu risku, lai gūtu potenciāli lielāku atdevi.
photo
 • Aktīva pārvaldīšana.
 • Ar augstāku risku, lai gūtu potenciāli lielāku atdevi.
 • Daudzveidīgs ieguldījumu portfelis.
 • Līdz 100 % no plāna aktīviem var tikt ieguldīti parāda vērtspapīros.
 • Līdz 50 % no plāna aktīviem var tikt ieguldīti kredītiestāžu termiņnoguldījumos.
 • Līdz 50 % no plāna aktīviem var tikt ieguldīti akcijās, riska kapitāla tirgū, nekustamajā īpašumā un dažādos ieguldījumu fondos.
photo
 • Aktīva pārvaldīšana.
 • Ar nelielu risku, lai gūtu potenciāli stabilāku un drošāku kapitāla pieaugumu.
 • Daudzveidīgs ieguldījumu portfelis.
 • Līdz 100 % no plāna aktīviem var tikt ieguldīti parāda vērtspapīros.
 • Līdz 50 % no plāna aktīviem var tikt ieguldīti termiņnoguldījumos.
 • Līdz 25 % no plāna aktīviem var tikt ieguldīti akcijās, riska kapitāla tirgū, nekustamajā īpašumā un dažādos ieguldījumu fondos.
photo

Izvēlies piemērotāko pensiju plānu

CBL Indeksu CBL Aktīvais CBL Sabalansētais
Vecums 18 - 45 18 - 53 53+
Ieguldījumu pārvaldība Pasīva Aktīva Aktīva
Investīciju sadalījums 100 % akcijās 50 % akcijās, 50 % obligācijās 75 % obligācijās, 25 % akcijās
Valūta EUR EUR, USD EUR
Riska līmenis Augsts Vidēji augsts Vidējs
Pārvaldīšanas izmaksas no pensiju plāna aktīviem gadā:
Pensiju fonda administrēšanas komisija 0.25 % 0.2 % - 1.7 % ** 0.2 % - 2 % **
Līdzekļu pārvaldītajā komisija 0.2 % 0.3 % - 0.8 % ** 0.3 % - 0.7 % **
Turētājbankas komisija 0.08 % 0.1 % - 0.15 % ** 0.1 % - 0.15 % **
Pieteikties Pieteikties Pieteikties
CBL Indeksu
Vecums 18 - 45
Ieguldījumu pārvaldība Pasīva
Investīciju sadalījums 100 % akcijās
Valūta EUR
Riska līmenis Augsts
Pārvaldīšanas izmaksas no pensiju plāna aktīviem gadā:
Pensiju fonda administrēšanas komisija 0.25 %
Līdzekļu pārvaldītajā komisija 0.2 %
Turētājbankas komisija 0.08 %
Pieteikties
CBL Aktīvais
Vecums 18 - 53
Ieguldījumu pārvaldība Aktīva
Investīciju sadalījums 50 % akcijās, 50 % obligācijās
Valūta EUR, USD
Riska līmenis Vidēji augsts
Pārvaldīšanas izmaksas no pensiju plāna aktīviem gadā:
Pensiju fonda administrēšanas komisija 0.2 % - 1.7 % **
Līdzekļu pārvaldītajā komisija 0.3 % - 0.8 % **
Turētājbankas komisija 0.1 % - 0.15 % **
Pieteikties
CBL Sabalansētais
Vecums 53+
Ieguldījumu pārvaldība Aktīva
Investīciju sadalījums 75 % obligācijās, 25 % akcijās
Valūta EUR
Riska līmenis Vidējs
Pārvaldīšanas izmaksas no pensiju plāna aktīviem gadā:
Pensiju fonda administrēšanas komisija 0.2 % - 2 % **
Līdzekļu pārvaldītajā komisija 0.3 % - 0.7 % **
Turētājbankas komisija 0.1 % - 0.15 % **
Pieteikties

** Komisijas maksas likme tiek piemērotā atkarībā no līguma veida un uzkrātā kapitāla.

Mazāka komisija - lielāks uzkrājums!

 • Īpašs piedāvājums! Noslēdz pensiju 3.līmeņa līgumu ar uzkrājuma vērtību 500 EUR (550 USD) vai vairāk un komisijās gadā maksā tikai 0,6 %.
 • Piedāvājums spēkā līdz 30.06.2024.
 • Piedāvājums spēkā esošiem plāniem: CBL Aktīvais, CBL Aktīvais USD, CBL Sabalansētais.
photo

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksas kalkulators

1000 EUR
120 000 EUR
Pensiju 3. līmenī:
Uzkrājošajā dzīvības apdrošināšanā:
0 EUR
1000 EUR
Iemaksas pensiju 3. līmenī un uzkrājošā dzīvības apdrošināšanā: % no gada ienākumiem 8.00 %
Vēl iespējamās iemaksas līdz maksimālajam limitam nodokļu atvieglojumu saņemšanai: 200.00 EUR
Paredzamā nodokļa atmaksa par gadā veiktajām iemaksām
100.00 EUR
Pensiju 3. līmenī
60.00 EUR
Uzkrājošajā dzīvības apdrošināšanā
Saskaņā ar Latvijas Republikas likumu Par iedzīvotāju ienākuma nodokli, nodokļa atmaksu iespējams saņemt no iemaksām, kas nepārsniedz 10 % no tava gada apliekamajiem ienākumiem, bet ne vairāk kā no 4000 EUR, ja apdrošināšanas līguma darbības termiņš nav īsāks par 10 gadiem.

Kāda ir atšķirība starp pensiju līmeņiem?

icon

Pensiju 1. līmenis ir valsts obligātā nefondēto pensiju shēma jeb obligātas valsts sociālā nodokļa iemaksas. No tām maksā pensijas pašreizējiem pensionāriem. Izmantojot informāciju par tavu uzkrāto pensijas kapitālu, valsts tev maksās pirmā līmeņa pensiju no nākotnes strādājošo sociālajām iemaksām.

icon

Pensiju 2. līmenis ir valsts fondēto pensiju shēma – obligāta tiem, kas dzimuši pēc 1971. gada 1. jūlija. Šajā līmenī daļa no sociālās apdrošināšanas iemaksām ik mēnesi tiek novirzīta tevis izvēlētam līdzekļu pārvaldītājam un ieguldīta finanšu un kapitāla tirgū. Tātad, kapitāls tiek uzkrāts un pavairots. Pirmais un otrais līmenis var nodrošināt paredzamo nākotnes pensiju līdz 50% no taviem pašreizējiem ienākumiem.


icon

Pensiju 3. līmenis ir privātā brīvprātīgā pensiju shēma. Tajā neierobežotas iemaksas vari veikt pats vai kāds cits, piemēram, darba devējs. Arī šīs iemaksas tiek ieguldītas finanšu un kapitāla tirgū, un uzkrātais kapitāls ir mantojams.

icon

Visi trīs līmeņi kopā var nodrošināt prognozēto nākotnes pensiju līdz 70% no taviem pašreizējiem ienākumiem.

Neatradi atbildi uz savu jautājumu?

Apmeklē mūsu interaktīvo palīgu un atrodi sev nepieciešamo informāciju

Interaktīvais palīgs
Kā noformēt Pensiju 3. līmeņa līgumu?

Ja vēlies veidot nākotnes uzkrājumus, veicot iemaksas Pensiju 3. līmenī ar CBL Atklāto pensiju fondu, ir iespējams noslēgt individuālās dalības līgumu.

Līgumu vari noformēt Internetbankā (skaties instrukciju zemāk) vai jebkurā Citadeles filiālē, iepriekš pierakstoties uz vizīti (spied šeit, lai pierakstītos). Vari arī pieteikties telefoniskai konsultācijai, zvanot uz bankas tālruņa numuru 67010000.

Lai noformētu Individuālo dalības līgumu Pensiju 3.līmenī, ielogojies Internetbankas pilnajā versijā. 

Sadaļā Pensija > Pensiju 3.līmenis izvēlies Noslēgt jaunu līgumu

Obligātie lauki ir atzīmēti ar sarkanu zvaigznīti.
   – Izvēlies vienu no Pensiju plāniem
   – Informāciju par plāniem var apskatīt šeit
   – Pārbaudi, vai sadaļā Pensiju plāna dalībnieks visa informācija ir pareiza, ja nepieciešams - labo.

Ja tu vēlies, lai iemaksas tavā Pensiju 3.līmeņa līgumā varētu veikt cita persona - obligāti norādi šīs personas datus nākamajā sadaļā.

Sadaļā Regulārais maksājums norādi plānoto iemaksu lielumu un periodiskumu.
Ja vēlies, lai iemaksas būtu veiktas no tava konta automātiski, izvēlies atbildi Jā uz jautājumu "Vai vēlies noformēt rīkojumu par fiksētas summas regulāro maksājumu?". Tad izvēlies kontu, no kura veikt maksājumus, un norādi maksājuma datumu.
Regulārā maksājuma summu un biežumu varēsi mainīt jebkurā brīdi Internetbankas sadaļā Maksājumi > Regulārie maksājumi.

Spied pogu Tālāk.

Pārbaudi ievadīto informāciju. Ja vēlies mainīt informāciju kādā no laukiem, spied pogu Atpakaļ.
Lai turpinātu un parakstītu līgumu, lūdzu, iepazīsties ar svarīgo informāciju un noteikumiem. Tad ieliec ķeksīti par to, ka esi iepazinies ar informāciju. Paraksti līgumu ar kodu no tavas internetbankas autorizācijas ierīces.

Rīkojuma izpildei seko līdzi sadaļā Dokumentu vēsture.

Kādi ir nodokļu atvieglojumi, veicot iemaksas pensiju 3. līmenī?

Ja iemaksas veic privātpersona, katru gadu par iepriekšējo kalendāro gadu pensiju fonda dalībnieks no valsts var atgūt 20 % iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN). Šajā gadījumā kalendārā gada iemaksu apjoms nedrīkst pārsniegt 10 % no attiecīgajā gadā saņemtajiem bruto ienākumiem, bet ne vairāk kā 4 000 EUR gadā. Vairāk informācija sadaļā par iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu.

Kā pievienot / mainīt labuma guvēju?

Labuma guvējs ir persona, kurai ir tiesības saņemt kapitālu klienta nāves gadījumā.
Lai pievienotu / mainītu Pensiju 3. līmeņ labuma guvēju, ielogojies Internetbankas pilnajā versijā.

Izvēlies sadaļu Sarakste ar banku > Rīkojums bankai. Nokopē zemāk redzamo šablonu, ievieto rīkojuma tekstā un tajā ievadi nepieciešamo informāciju: Pensiju plānu, Līguma numuru, informāciju par labuma guvēju.
Tu vari norādīt vienu vai vairākus labuma guvējus, norādot katram novēlēto daļu procentos, kopā jābūt 100 %.
Ņem vērā, ka, norādot citu labuma guvēju, iepriekšējais norādītais labuma guvējs tiek automātiski anulēts.


Pieteikums par personu(-ām), kurai (-ām) ir tiesības saņemt uzkrāto Papildpensijas kapitālu Dalībnieka nāves gadījumā

Pensiju plāns: CBL Sabalansētais/ CBL Aktīvais/ CBL Aktīvais USD/ CBL Indeksu
Individuālā līguma Nr./Uzņēmuma nosaukums:
Tālrunis:
Persona(-as)**, kurai (-ām) ir tiesības saņemt uzkrāto Papildpensijas kapitālu Dalībnieka nāves gadījumā***: Vārds, uzvārds; personas kods*; personas saistība ar pensiju plāna dalībnieku; tālrunis; daļa, % (kopā 100%).

* Norādot personu, kurai Latvijas Republikā nav piešķirts personas kods, ir jānorāda dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta Nr., datums, valsts un institūcija, kas izdevusi dokumentu. Pielikumam ir jāpievieno šīs personas identifikācijas dokumenta kopija.
**izdarot izvēli par personu(-as), kurai(-ām) Dalībnieka nāves gadījumā ir tiesības uz Papildpensijas kapitālu, vienlaicīgi Dalībnieks atsauc visus savus iepriekšējus norādījumus par Papildpensijas kapitāla saņēmējiem, ja tādi bijuši.
*** Dalībnieks ir atbildīgs kā personas datu pārzinis par šo personu personas datu nodošanu Pensiju fondam

Ja tev nav pieejas Internetbankai, pieraksties uz vizīti filiālē šeit.

Uzņēmumiem: Kā noformēt kolektīvo dalības līgumu?

Ja tu vēlies kā darba devējs (juridiska persona) veidot saviem darbiniekiem nākotnes uzkrājumus, veicot iemaksas Pensiju 3. līmenī ar CBL Atklāto pensiju fondu, ir iespējams noslēgt kolektīvās dalības līgumu.

Līgumu vari noformēt jebkurā Citadeles filiālē, iepriekš pierakstoties uz vizīti (spied šeit, lai pierakstītos). Vari arī pieteikties telefoniskai konsultācijai, zvanot uz bankas tālruņa numuru 67010000.

Vai iespējams pārtraukt iemaksas pensiju 3.līmeņī?

Iemaksu pārtraukšana nav jāsaskaņo ar pensiju fondu. Ikviens dalībnieks var brīvi izvēlēties samazināt iemaksu apjomu vai tās pārtraukt uz laiku, vai pavisam. Pensiju plānā jau iemaksātajai summai katru mēnesi tiks aprēķināts investīciju rezultāts.

Kā var saņemt privāto pensiju?

Pensiju fonda dalībniekam ar personu apliecinošu dokumentu jāierodas jebkurā bankas Citadele klientu apkalpošanas centrā un jāaizpilda pieteikums uzkrātā papildpensijas kapitāla izmaksai.

Privāto pensiju var saņemt visu uzreiz vienā maksājumā vai pa daļām ilgākā laika periodā. Privātas pensijas kapitāls tiek izmaksāts ar pārskaitījumu uz jebkuras bankas kontu.

Ja pensiju fonda dalībniekam nav norēķinu konta neviena bankā, tad uzkrāto papildpensijas kapitālu var saņemt uz bezmaksas atvērto norēķinu kontu bankā Citadele. Papildpensijas kapitāla izmaksa notiek divu nedēļu laikā no pieteikuma saņemšanas dienas CBL Atklātajā pensiju fondā.

Vai, saņemot privātās pensijas kapitālu, ir jāmaksā nodokļi?

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis netiks ieturēts par uzkrāto pensijas kapitālu, kuru esat veidojis pats, savukārt par darba devēja veiktajām iemaksām Jūsu pensijas uzkrājumā, tiks ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis.

Pensiju plāna līdzekļu pārvaldīšanas rezultātā aprēķinātajam investīciju rezultātam izmaksas brīdī tiks piemērots 20% nodoklis ienākumiem no kapitāla. Nodokļa ieturēšanu uzkrājuma izmaksas brīdī veiks CBL Atklātais pensiju fonds.

Kā var veikt iemaksas pensiju fondā?

Iemaksu pensiju fondā var veikt:

 • Kā ar jebkuru citu veida maksājumu: internetbankā.
 • Izmantojot bankas pakalpojumu Regulārais maksājums.
 • Veikt iemaksu no citām bankām (norādot saņēmēju, IBAN, maksājuma mērķi (līguma nr))
 • Veikt iemaksu filliālēs.

Kā es varu uzzināt, kas notiek ar manu pensiju 3.līmenī uzkrāto kapitālu?

Reizi gadā CBL Atklātais pensiju fonds nosūta atskaiti bankas Citadele internetbankā pēc klienta pieprasījuma epastā vai pa pastu, par individuālā konta stāvokli, tajā iekļaujot informāciju par iepriekšējā gada laikā veiktajām iemaksām, izmaksām, komisiju atskaitījumiem, investīciju darbības rezultātiem, un cita veida informāciju.
Pensiju plānu dalībnieki, kas izmanto Citadele internetbanku, var sekot līdzi sava uzkrātā pensijas kapitāla izmaiņām internetbankā. Dalībnieks var saņemt informāciju par savu uzkrāto kapitālu, ierodoties jebkurā bankas Citadele klientu apkalpošanas centrā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

Kad var saņemt uzkrāto pensiju kapitālu?

Papildpensijas kapitālu var saņemt, sasniedzot 55 gadu vecumu.

Atsevišķos gadījumos papildpensijas kapitālu var izmaksāt arī ātrāk:

 • Ja dalībnieks noteiktu laiku nostrādā profesijā, kas iekļauta 01.08.2020. Ministru kabineta noteikumos Nr.466. Vairāk informācijas šeit.
 • Ja dalībnieks atzīts par 1.grupas invalīdu uz mūžu;
 • Mantiniekam vai norādītajiem labuma guvējiem, pensiju plāna dalībnieka nāves gadījumā.

Vai uzkrāto privātās pensijas kapitālu var mantot?

Dalībnieka nāves gadījumā tiesības saņemt uzkrāto papildpensijas kapitālu ir viņa mantiniekiem, ja dalības līgumā pensiju plāna dalībnieks nav norādījis citu personu (vai vairākas), kura saņems uzkrāto papildpensijas kapitālu ārpus mantojuma kārtības.

Kādas ir garantijas pensiju plānos ieguldīto līdzekļu drošībai?

Likumdošana nosaka, ka pensiju plānu dalībnieku naudas līdzekļi un cita veida aktīvi jātur ārpus bankas bilances gan pensiju fondam – AS CBL Atklātais pensiju Fonds, gan līdzekļu pārvaldītājam – IPAS CBL Asset Managment, gan līdzekļu turētājam – AS "Citadele banka". Individuālajā kontā uzkrātais papildpensijas kapitāls nevar kļūt par līdzekļu pārvaldītāja, līdzekļu turētāja vai darba devēja īpašumu.
Privāto pensiju fondu likums nosaka finanšu instrumentus un to procentuālās proporcijas - kur un kādos apmēros drīkst ieguldīt naudas līdzekļus, maksimāli sadalot visu veidu riskus.
Pensiju plānu dalībnieku naudas līdzekļus papildus uzrauga Latvijas Banka , kā arī starptautiskie auditori.

Kas notiek, ja par dalībnieku iemaksas pensiju fondā veica darba devējs, un pēc laika darbinieks maina darba vietu?

 • Dalībnieks var noskaidrot jaunajā darba vietā, vai pastāv iespēja, ka jaunais darba devējs veiks iemaksas pensiju fondā dalībnieka individuālā vai jaunā kolektīvā līguma ietvaros;
 • Dalībnieks var noslēgt individuālās dalības līgumu un turpināt sadarbību ar pensiju fondu kā fiziska persona, pārskaitot papildpensijas kapitālu no kolektīvā līguma uz savu individuālo līgumu;
 • Dalībnieks var atstāt visu bez izmaiņām, iepriekš veiktās darba devēja iemaksas darbinieka kontā turpinās strādāt, saskaņā ar pensiju plāna ieguldījumu politiku.

Vai var mainīt pensiju plānu un pensiju fondu?

Pensiju fonda dalībnieks var jebkurā brīdī pārskaitīt papildpensijas kapitālu uz citu pensiju plānu vai pensiju fondu. Rīkojums tiks izpildīts divu nedēļu laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas pensiju fondā.

Kādi ir kontu numuri iemaksu veikšanai pensiju plānos?

Iemaksu veikšana pensiju plānos:

 • CBL Sabalansētais (iemaksām EUR) konta Nr. LV86PARX0000299400003
 • CBL Aktīvais USD (iemaksām USD) konta Nr. LV32PARX0000299400005
 • CBL Aktīvais (iemaksām EUR) konta. Nr. LV46PARX0000299401014
 • CBL Indeksu (iemaksām EUR) konta Nr. LV04PARX0000299400024

Maksājuma mērķis: vārds, uzvārds, iemaksas saņēmēja personas kods, līguma numurs.

Kādas ir pieejamās izvēles iespējas papildpensijas saņemšanai, sasniedzot pensijas vecumu (55 gadi)?

Sasniedzot 55 gadu vecumu, dalībniekam ir tiesības, nevis pienākums, saņemt uzkrāto papildpensijas kapitālu. Jūs varat atlikt papildpensijas kapitāla izņemšanu līdz brīdim, kad tas būs nepieciešams. Uzkrātais kapitāls turpina strādāt, saskaņā ar pensiju plāna ieguldījumu politiku. Turklāt, ja Jūs saņemat ienākumus un maksājat nodokļus, Jūs varat veikt iemaksas pensiju fondā un saņemt nodokļu atvieglojumus arī pēc 55 gadu vecuma sasniegšanas.

Kā nomainīt CBL pensiju 3. līmeņa plānu?

Lai nomainītu pensiju plānu, ir jānoslēdz jauns pensiju 3. līmeņa līgums, izvēloties kādu no plāniem – CBL Indeksu, CBL Aktīvais, CBL Aktīvais USD vai CBL Sabalansētais. Uzzini vairāk, kā noslēgt līgumu par pensiju 3. līmeņa plānu, šeit.

Vai pastāv iespēja veikt iemaksas vairākos pensiju fondos?

Ierobežojumi nav noteikti, klients var būt vairāku privāto pensiju fondu dalībnieks. Tikai jāņem vērā, ka iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumi attiecas uz visos pensiju fondos veiktajām iemaksām kopā, kas nepārsniedz 10 % no gada bruto algas, bet ne vairāk kā 4000 EUR gadā.

Kā pārskaitīt uzkrājumus uz jauno pensiju 3. līmeņa plānu?

Tava esošā pensiju 3. līmeņa plāna uzkrājumu pārskaitīšanu uz tevis izvēlēto jauno pensiju plānu vari pieprasīt, nosūtot rīkojumu internetbankā:  

 1. autorizējies internetbankā; 
 2. augšā virs izvēlnes joslas izvēlies “Sarakste ar banku”; 
 3. kreisajā pusē izvēlies “Jauns rīkojums”; 
 4. rīkojumā automātiski parādīsies rīkojuma numurs, bet pārējie lauki jāaizpilda pašam: 

* Tēma: Iesniegums par pensiju plāna maiņu 
* Konta numurs autorizācijai: (izvēlies norēķinu kontu) 
* Rīkojuma teksts: Lūdzu manu uzkrāto papildpensijas kapitālu pensiju 3. līmeņa plānā CBL [esošais pensiju plāns] (individuālā līguma numurs XX-XXXXXXXXXXX) pārskaitīt uz pensiju 3. līmeņa plānu CBL [jaunais pensiju plāns] (jaunā individuālā dalības līguma numurs XX-XXXXXXX). 

Spied pogu “Tālāk” un autorizējies.

Tālāk mēs pārskaitīsim līdzekļus no vecā līguma jaunajā.

Cik liela ir minimālā iemaksu summa? Vai maksājumi ir jāveic regulāri?

Maksājumu regularitātes prasības nav noteiktas. Dalībnieks iemaksas var veikt, kad vien vēlas, nosakot sev izdevīgāko iemaksas lielumu un regularitāti.

Ko es varu uzzināt ikgadējā pensiju pārskatā?

Pensiju pārskatā tu saņem informāciju par sava izvēlētā pensiju plāna uzkrāto kapitālu un tā izmaiņām iepriekšējā gadā. Pārskatā piedāvājam arī uzkrātā kapitāla prognozi ar trīs ieguldījumu atdeves scenārijiem – pozitīvu, mērenu un negatīvu. Piedāvātie scenāriji ir katram tavam līgumam, pieņemot, ka turpināsi uzkrāt esošajā pensiju plānā kā līdz šim. Šī prognoze ir aprēķināta, ņemot vērā Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumus Nr. 177 "Normatīvie noteikumi par kārtību, kādā privātais pensiju fonds pārskatā par papildpensiju sagatavo informāciju par pensiju izmaksu prognozēm’’. 
Prognožu aprēķinu pamatā ir:

 • tavu iemaksu apmērs un biežums pēdējo trīs gadu laikā;
 • uzkrājumu veidošanas periods līdz “Pensiju fonda likumā” noteiktajam pensijas vecumam vai, ja esi sasniedzis 45 gadu vecumu, aprēķinu prognoze nākamajiem 10 gadiem;
 • šobrīd piemērotās līguma atskaitījumu likmes;
 • tava izvēlētā pensiju plāna investīciju rezultāti pēdējo 10 gadu laikā;
 • makroekonomisko rādītāju prognozes Latvijā, kas iekļauj vidējās bruto algas pieaugumu un inflācijas rādītāju.

Šī ir tikai prognoze, un neviens no scenārijiem netiek garantēts, tomēr tas dod ieskatu, kā tavi līdzšinējie ieguldīšanas paradumi var ietekmēt nākotnes kapitālu izvēlētajā pensiju plānā. Pensiju plānu vēsturiskie rezultāti negarantē līdzvērtīgus rezultātus nākotnē, un prognozes var atšķirties no saņemamās papildpensijas faktiskā apmēra.

Vairāk jautājumu
Kā noformēt Pensiju 3. līmeņa līgumu?

Ja vēlies veidot nākotnes uzkrājumus, veicot iemaksas Pensiju 3. līmenī ar CBL Atklāto pensiju fondu, ir iespējams noslēgt individuālās dalības līgumu.

Līgumu vari noformēt Internetbankā (skaties instrukciju zemāk) vai jebkurā Citadeles filiālē, iepriekš pierakstoties uz vizīti (spied šeit, lai pierakstītos). Vari arī pieteikties telefoniskai konsultācijai, zvanot uz bankas tālruņa numuru 67010000.

Lai noformētu Individuālo dalības līgumu Pensiju 3.līmenī, ielogojies Internetbankas pilnajā versijā. 

Sadaļā Pensija > Pensiju 3.līmenis izvēlies Noslēgt jaunu līgumu

Obligātie lauki ir atzīmēti ar sarkanu zvaigznīti.
   – Izvēlies vienu no Pensiju plāniem
   – Informāciju par plāniem var apskatīt šeit
   – Pārbaudi, vai sadaļā Pensiju plāna dalībnieks visa informācija ir pareiza, ja nepieciešams - labo.

Ja tu vēlies, lai iemaksas tavā Pensiju 3.līmeņa līgumā varētu veikt cita persona - obligāti norādi šīs personas datus nākamajā sadaļā.

Sadaļā Regulārais maksājums norādi plānoto iemaksu lielumu un periodiskumu.
Ja vēlies, lai iemaksas būtu veiktas no tava konta automātiski, izvēlies atbildi Jā uz jautājumu "Vai vēlies noformēt rīkojumu par fiksētas summas regulāro maksājumu?". Tad izvēlies kontu, no kura veikt maksājumus, un norādi maksājuma datumu.
Regulārā maksājuma summu un biežumu varēsi mainīt jebkurā brīdi Internetbankas sadaļā Maksājumi > Regulārie maksājumi.

Spied pogu Tālāk.

Pārbaudi ievadīto informāciju. Ja vēlies mainīt informāciju kādā no laukiem, spied pogu Atpakaļ.
Lai turpinātu un parakstītu līgumu, lūdzu, iepazīsties ar svarīgo informāciju un noteikumiem. Tad ieliec ķeksīti par to, ka esi iepazinies ar informāciju. Paraksti līgumu ar kodu no tavas internetbankas autorizācijas ierīces.

Rīkojuma izpildei seko līdzi sadaļā Dokumentu vēsture.

Kādi ir nodokļu atvieglojumi, veicot iemaksas pensiju 3. līmenī?

Ja iemaksas veic privātpersona, katru gadu par iepriekšējo kalendāro gadu pensiju fonda dalībnieks no valsts var atgūt 20 % iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN). Šajā gadījumā kalendārā gada iemaksu apjoms nedrīkst pārsniegt 10 % no attiecīgajā gadā saņemtajiem bruto ienākumiem, bet ne vairāk kā 4 000 EUR gadā. Vairāk informācija sadaļā par iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu.

Kā pievienot / mainīt labuma guvēju?

Labuma guvējs ir persona, kurai ir tiesības saņemt kapitālu klienta nāves gadījumā.
Lai pievienotu / mainītu Pensiju 3. līmeņ labuma guvēju, ielogojies Internetbankas pilnajā versijā.

Izvēlies sadaļu Sarakste ar banku > Rīkojums bankai. Nokopē zemāk redzamo šablonu, ievieto rīkojuma tekstā un tajā ievadi nepieciešamo informāciju: Pensiju plānu, Līguma numuru, informāciju par labuma guvēju.
Tu vari norādīt vienu vai vairākus labuma guvējus, norādot katram novēlēto daļu procentos, kopā jābūt 100 %.
Ņem vērā, ka, norādot citu labuma guvēju, iepriekšējais norādītais labuma guvējs tiek automātiski anulēts.


Pieteikums par personu(-ām), kurai (-ām) ir tiesības saņemt uzkrāto Papildpensijas kapitālu Dalībnieka nāves gadījumā

Pensiju plāns: CBL Sabalansētais/ CBL Aktīvais/ CBL Aktīvais USD/ CBL Indeksu
Individuālā līguma Nr./Uzņēmuma nosaukums:
Tālrunis:
Persona(-as)**, kurai (-ām) ir tiesības saņemt uzkrāto Papildpensijas kapitālu Dalībnieka nāves gadījumā***: Vārds, uzvārds; personas kods*; personas saistība ar pensiju plāna dalībnieku; tālrunis; daļa, % (kopā 100%).

* Norādot personu, kurai Latvijas Republikā nav piešķirts personas kods, ir jānorāda dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta Nr., datums, valsts un institūcija, kas izdevusi dokumentu. Pielikumam ir jāpievieno šīs personas identifikācijas dokumenta kopija.
**izdarot izvēli par personu(-as), kurai(-ām) Dalībnieka nāves gadījumā ir tiesības uz Papildpensijas kapitālu, vienlaicīgi Dalībnieks atsauc visus savus iepriekšējus norādījumus par Papildpensijas kapitāla saņēmējiem, ja tādi bijuši.
*** Dalībnieks ir atbildīgs kā personas datu pārzinis par šo personu personas datu nodošanu Pensiju fondam

Ja tev nav pieejas Internetbankai, pieraksties uz vizīti filiālē šeit.

Uzņēmumiem: Kā noformēt kolektīvo dalības līgumu?

Ja tu vēlies kā darba devējs (juridiska persona) veidot saviem darbiniekiem nākotnes uzkrājumus, veicot iemaksas Pensiju 3. līmenī ar CBL Atklāto pensiju fondu, ir iespējams noslēgt kolektīvās dalības līgumu.

Līgumu vari noformēt jebkurā Citadeles filiālē, iepriekš pierakstoties uz vizīti (spied šeit, lai pierakstītos). Vari arī pieteikties telefoniskai konsultācijai, zvanot uz bankas tālruņa numuru 67010000.

Vai iespējams pārtraukt iemaksas pensiju 3.līmeņī?

Iemaksu pārtraukšana nav jāsaskaņo ar pensiju fondu. Ikviens dalībnieks var brīvi izvēlēties samazināt iemaksu apjomu vai tās pārtraukt uz laiku, vai pavisam. Pensiju plānā jau iemaksātajai summai katru mēnesi tiks aprēķināts investīciju rezultāts.

Kā var saņemt privāto pensiju?

Pensiju fonda dalībniekam ar personu apliecinošu dokumentu jāierodas jebkurā bankas Citadele klientu apkalpošanas centrā un jāaizpilda pieteikums uzkrātā papildpensijas kapitāla izmaksai.

Privāto pensiju var saņemt visu uzreiz vienā maksājumā vai pa daļām ilgākā laika periodā. Privātas pensijas kapitāls tiek izmaksāts ar pārskaitījumu uz jebkuras bankas kontu.

Ja pensiju fonda dalībniekam nav norēķinu konta neviena bankā, tad uzkrāto papildpensijas kapitālu var saņemt uz bezmaksas atvērto norēķinu kontu bankā Citadele. Papildpensijas kapitāla izmaksa notiek divu nedēļu laikā no pieteikuma saņemšanas dienas CBL Atklātajā pensiju fondā.

Vai, saņemot privātās pensijas kapitālu, ir jāmaksā nodokļi?

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis netiks ieturēts par uzkrāto pensijas kapitālu, kuru esat veidojis pats, savukārt par darba devēja veiktajām iemaksām Jūsu pensijas uzkrājumā, tiks ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis.

Pensiju plāna līdzekļu pārvaldīšanas rezultātā aprēķinātajam investīciju rezultātam izmaksas brīdī tiks piemērots 20% nodoklis ienākumiem no kapitāla. Nodokļa ieturēšanu uzkrājuma izmaksas brīdī veiks CBL Atklātais pensiju fonds.

Vēl vairāk iespēju

photo

Pensiju 2.līmenis

Pensijas plāni ar zemām komisijām, ilgtspējīgiem ieguldījumiem un lielāko ekspertu komandu Latvijā. Pakalpojumu nodrošina Citadeles grupas uzņēmums IPAS CBL Asset Management.
Uzzināt vairāk
photo

Īstermiņa uzkrājumi

Iespēja uzkrāt saviem mērķiem, izmantojot Krājkonts un Termiņdepozītu priekšrocības. Piesakies internetbankā  un īsteno savus sapņus.
Uzzināt vairāk
photo

Uzkrājošā dzīvības apdrošināšana

Izmanto iespēju ieguldīt  daļu no iemaksātajām apdrošināšanas prēmijām un veidot uzkrājumu, piemēram, bērnu izglītībai. Piesakies un ik gadu saņem IIN atmaksu līdz 20 %. Pakalpojumu nodrošina Citadeles grupas uzņēmums AAS CBL Life.
Uzzināt vairāk

Ar plānu pārskatiem un vēsturisko ienesīgumu vari iepazīties https://www.citadele.lv/lv/private/3rd-pension/plans/. Pensiju plāna ieguldījumi tiek veikti ar mērķi nest peļņu, tomēr ienesīgums nav garantēts un pastāv iespēja arī ciest zaudējumus un samazināt papildpensijas kapitālu. Lūdzu, ņem vērā, ka vēsturiskais ienesīgums negarantē līdzīgu ienesīgumu nākotnē. Sniegtajai informācijai ir vispārīgs raksturs, tā nav pielāgota konkrētiem mērķiem un nav uzskatāma par ieguldījumu konsultāciju.

Pensiju plāni: CBL Aktīvais, CBL Aktīvais USD, CBL Sabalansētais, CBL Indeksu.
Pensiju plānu līdzekļu pārvaldītājs: IPAS “CBL Asset Management”, juridiskā adrese: Republikas laukums 2A, Rīga, LV-1010.
Pensiju plānu līdzekļu turētājs: AS “Citadele banka”, juridiskā adrese: Republikas laukums 2A, Rīga, LV-1010.
Informācija par pensiju plāniem un to ieguldījumu politikām var iepazīties AS “Citadele banka” mājas lapā www.citadele.lv sadaļā „Pensiju 3.līmenis”.
Tālrunis informācijai: 6701 0147.


** Reklamētā 2. līmeņa pensiju plāna CBL Indeksu spēkā esošais prospekts, plāna dalībniekiem paredzētās pamatinformācijas dokuments (t.sk. par maksājumiem par ieguldījuma plāna pārvaldi (maksājumu pastāvīgā un mainīgā daļa)) un cita informācija ir atrodama, nospiežot uz attiecīgā plāna nosaukuma šajā tekstā.
Līdzekļu pārvaldītājs: "CBL Asset Management" IPAS, juridiskā adrese un valdes atrašanās vieta: Republikas laukums 2a, Rīga, LV-1010, Latvija.
Līdzekļu turētājs: AS “Citadele banka”, Republikas laukums 2a, Rīga, LV-1010, Latvija.