Private banking pakalpojumi

 • Turētājbankas pakalpojumi

  Ar Bankas starpniecību iegādāto finanšu instrumentu turēšana, kā arī tādu finanšu instrumentu turēšana, kas ir saņemti klientu finanšu instrumentu kontos pārvedumu rezultātā.

  Uzzini vairāk

 • Repo darījumi

  Vērtspapīru pārdošanas darījums, vienlaicīgi vienojoties par šo pašu vērtspapīru atpirkšanu pēc noteikta laika nākotnē. Vērtspapīru atpakaļpirkšanas cenā tiek ietverta procentu likme par naudas resursu izmantošanu.

  Uzzini vairāk

 • Citadele FX TraderMT4

  Elektroniskā tirdzniecības platforma, kas paredzēta valūtu maržinālajai tirdzniecībai starpbanku valūtas maiņas (FOREX) tirgū. Tās pamatā ir pasaulē populārākā platforma MetaTrader 4.

  Uzzini vairāk