Kreditēšana

Kreditēšana
Pakalpojums Kredīts privātam patēriņam Hipotekārais kredīts
Kredīta noformēšana 2% no līguma summas (min. 100 EUR) Auto kredītam, kredītam privātam patēriņam un kredītsaistību pārcelšanai; 5% no kredīta summas Mazajam kredītam 1% no līguma summas (min. 200 EUR); 0.5% no līguma summas (min.200 EUR) ja iegādājas dzīvojamo nekustamo īpašumu jaunajā projektā (Celtniecība, rekonstrukcija, renovācija pabeigta pēc 2000. gada) vai ar ALTUM galvojumu
Grozījumu noformēšana (papildu kredīta summas izsniegšana, pilnīgas atmaksas termiņa pagarināšana, kredīta valūtas maiņa, ķīlas devēja maiņa, nodrošinājuma maiņa): Netiek piedāvāts 1% no kredīta summas, attiecībā uz kuru tiek veiktas izmaiņas (min. 150 EUR)
Dokumentu noformēšana, pārkreditējoties pie cita kreditora vai bankā Citadele ieķīlātā nekustamā īpašuma pārdošanas gadījumā, ja darījums tiek finansēts pie cita kreditora Netiek piedāvāts 600 EUR
Citu grozījumu noformēšana (iesk. kredīta maksājuma datuma maiņu) 25 EUR par katru dokumentu 50 EUR par katru dokumentu
Kredītresursu rezervēšana Netiek piedāvāts 1% gadā par neizmantotu rezervētu kredīta summu
Līgums par parāda samaksu
Pakalpojums Cena
Pieteikuma izskatīšana pēc klienta pieprasījuma Bez maksas
Kredīta noformēšana Bez maksas
Līguma grozījumi:
kredīta maksājuma datuma maiņu 25 EUR
citu grozījumu noformēšana 1.5% no kredīta summas, attiecībā uz kuru tiek veiktas izmaiņas (min. 25 EUR)