Kreditēšana

Spēkā no 02.04.2024

Kreditēšana
Pakalpojums Kredīts privātam patēriņam Hipotekārais kredīts
Kredīta noformēšana un papildus kredīta summas noformēšana (tikai hipotekārajam kredītam) 2% no līguma summas (min. 100 EUR) Auto kredītam, kredītam privātam patēriņam un kredītsaistību pārcelšanai; 5% no kredīta summas Mazajam kredītam līdz 1% no līguma summas (min. 200 EUR)
Līguma grozījumi:
Kredīta atmaksas datuma vai atmaksas konta maiņa, pamatsummas maksājumu atlikšana, kredīta izsniegšanas termiņa pagarināšana, Bankas piekrišana vai izziņa par Bankā ieķīlāto īpašumu 25 EUR par katru dokumentu 75 EUR par katru dokumentu
citu grozījumu noformēšana 25 EUR par katru dokumentu 0.75 % no kredīta summas, attiecībā uz kuru tiek veiktas izmaiņas (min. 200 EUR)
Dokumentu noformēšana, pārkreditējoties pie cita kreditora vai bankā Citadele ieķīlātā nekustamā īpašuma pārdošanas gadījumā, ja darījums tiek finansēts pie cita kreditora Netiek piedāvāts 600 EUR
Kredītresursu rezervēšana Netiek piedāvāts 0.40 % gadā par neizmantotu rezervētu kredīta summu
Līgums par parāda samaksu
Pakalpojums Cena
Pieteikuma izskatīšana pēc klienta pieprasījuma Bez maksas
Kredīta noformēšana Bez maksas
Līguma grozījumi:
kredīta maksājuma datuma maiņu 25 EUR
citu grozījumu noformēšana 1.5% no kredīta summas, attiecībā uz kuru tiek veiktas izmaiņas (min. 25 EUR)