Skaidras naudas izmaksas limiti bankomātos

Diennakts limits vienai maksājumu kartei skaidras naudas izņemšanai bankomātos un POS terminālos:

Bezmaksas skaidras naudas izņemšanas limitus lūdzam skatīt Cenrādī.

  EUR USD
Izmantojot X smart, X supreme, X hero, X prime, X Platinum, Mastercard Debit, Citadeles norēķinu karti, Citadeles norēķinu karti ar e-talona funkcionalitāti 2200 EUR Ekvivalents 2200 EUR
Izmantojot X Infinite 3000 EUR Ekvivalents 3000 EUR
Diennakts vai mēneša limita palielināšana vienai maksājumu kartei skaidras naudas izņemšanai bankomātos un POS terminālos virs Cenrādī noteiktā 7 EUR, ko noraksta no klienta konta pēc klienta iesnieguma saņemšanas un limita palielināšanas. 7 EUR vai ekvivalents, ko noraksta no klienta konta pēc klienta iesnieguma saņemšanas un limita palielināšanas.

 

Mēneša limits vienai maksājumu kartei skaidras naudas izņemšanai bankomātos un POS terminālos:

  EUR USD
Izmantojot X smart, X supreme, X prime, Citadeles norēķinu karti, Citadeles norēķinu karti ar e-talona funkcionalitāti, Mastercard Debit, X hero, X Platinum 15 000 EUR Ekvivalents 15 000 EUR
Izmantojot X Infinite 30 000 EUR Ekvivalents 30 000 EUR

Spēkā no 24.05.2019.

Vēršam uzmanību, ka augstāk minētā informācija attiecas uz skaidras naudas izmaksas limitiem bankomātos. Aktuālā informācija par skaidras naudas izņemšanas komisijas maksu pieejama Vienotajā pakalpojumu cenrādī.

 

Skaidras naudas izmaksas limiti filiālēs*:

Filiāle/Valūta Filiāle "Citadele"
EUR 10 000 EUR

Spēkā no 01.03.2021.

 


* Par naudas izsniegšanu, kas pārsniedz noteiktos limitus, tiek ieturēta komisijas maksa, saskaņā ar Bankas cenrādi.
Skaidras naudas pasūtīšana jāveic vismaz divas bankas darba dienas iepriekš.