C karšu komplekti

Spēkā no 02.04.2024

C kartes komplekti6
Pakalpojums Cena
C smart6 C supreme6 C prime 6
Maksa par karti un/vai papildu karti 2.20 EUR mēnesī / Bez maksas personam vecumā no 7 līdz 21 gadiem (ieskaitot) 2.99 EUR mēnesī 5.99 EUR mēnesī/ 6.99 EUR mēnesī, ja kredītlimita summa ir no 5001 EUR līdz 10000 EUR/ 7.99 EUR mēnesī, ja kredītlimita summa ir no 10001 EUR līdz 15000 EUR
Norēķinu konta atvēršana un uzturēšana Bez maksas
Jaunas kartes izgatavošana (esošās vietā) Bez maksas
SEPA maksājumi, zibmaksājumi iniciēti elektroniski no C kartes konta1,2,6 Bez maksas
Maksājums Citadele grupas ietvaros, kas ir iniciēts elektroniski no C kartes konta, un rēķinu apmaksa bankomātos1,2,6 Bez maksas
Citadele bankas nosūtīta īsziņa par ienākošiem darījumiem Bez maksas
Skaidras naudas izņemšana bankas Citadele bankomātos Latvijā Līdz 750 EUR (ieskaitot)3 mēnesī: bez maksas, no 750.01 EUR: 1% no summas Līdz 1000 EUR (ieskaitot)3 mēnesī: bez maksas, no 1000.01 EUR: 1% no summas Līdz 1500 EUR (ieskaitot)3 mēnesī: bez maksas, no 1500.01 EUR: 1% no summas
Skaidras naudas izņemšana citu banku bankomātos Līdz 750 EUR3 mēnesī - bez maksas, no 750.01 - 2% (min. 3,50 EUR) Līdz 1000 EUR3 mēnesī – bez maksas, virs limita 2% (min. 3.50 EUR) Līdz 1500 EUR3 mēnesī – bez maksas, virs limita 2% (min. 3.50 EUR)
Minimālā iemaksas summa 5% no iztērētā kredītlimita summas + 100% no pārtēriņa
Kredīta procenti (gadā) 28% Individuāli Individuāli
Procenti par kavētu maksājumu 36% gadā
Procenti par neatļautu negatīvu atlikumu (dienā) 0.175%
Priority Pass Netiek piedāvāts Bez maksas
Maksa par 1 cilvēka vizīti lidostas Priority Netiek piedāvāts 30 EUR (iesk. PVN)
Concierge service Netiek piedāvāts EUR 200 gadā par katru karti
Valūtas konvertācijas uzcenojums 3%
Bezskaidras valūtas konvertācija Pēc bankas Citadele noteiktā kursa
Bilances apskatīšana bankas Citadele (Latvija) bankomātos Bez maksas
Bilances apskatīšana citu banku bankomātos 0.50 EUR
Maksa par atjaunotās maksājumu kartes saņemšanu izmantojot pasta pakalpojumu 1.50 EUR
Maksa par atjaunotās/ aizvietotās maksājumu kartes saņemšanu bankas filiālē 10 EUR
C Infinite6
Pakalpojums Cena
Maksa par karti un/vai papildu karti 35 EUR mēnesī (papildus karte bez maksas)
Norēķinu konta atvēršana un uzturēšana Bez maksas
Jaunas kartes izgatavošana (esošās vietā) 50 EUR
SEPA maksājumi, zibmaksājumi iniciēti elektroniski no C kartes konta1,2,6 Bez maksas
Maksājums Citadele grupas ietvaros, kas ir iniciēts elektroniski no C kartes konta, un rēķinu apmaksa bankomātos1,2,6 Bez maksas
Citadele bankas nosūtīta īsziņa par ienākošiem darījumiem Bez maksas
Skaidras naudas izņemšana bankas Citadele bankomātos Latvijā Līdz 2000 EUR (ieskaitot) mēnesī: bez maksas, no 2000.01 EUR: 1% no summas3
Skaidras naudas izņemšana citu banku bankomātos Līdz 2000 EUR mēnesī – bez maksas, virs limita 2% (min. 3.50 EUR)3
Minimālā iemaksas summa 5% no iztērētā kredītlimita summas + 100% no pārtēriņa
Kredīta procenti (gadā) Individuāli
Procenti par kavētu maksājumu 36% gadā
Procenti par neatļautu negatīvu atlikumu (dienā) 0.175%
Priority Pass Bez maksas
Maksa par 1 cilvēka vizīti lidostas Priority 30 EUR (iesk. PVN)4
Fast track vizīte RIX lidostā EUR 10 (iesk. PVN)5
Concierge service Bez maksas
Valūtas konvertācijas uzcenojums 3%
Bezskaidras valūtas konvertācija Pēc bankas Citadele noteiktā kursa
Bilances apskatīšana bankas Citadele (Latvija) bankomātos Bez maksas
Bilances apskatīšana citu banku bankomātos 0.50 EUR
Maksa par atjaunotās maksājumu kartes saņemšanu izmantojot pasta pakalpojumu 1.50 EUR
  • 1 Maksājumi, kas ir iniciēti internetbankā,mobilajā aplikācijā, veikts kā regulārais maksājums un e-rēķinu regulārā apmaksa.
  • 2 Par maksājumiem, kas ierosināti no citiem kontiem, tiek piemērota komisijas maksa, kas noteikta 5.sadaļā "Maksājumi".
  • 3 Norādītā summa ir maksimālā summa skaidras naudas izņemšanai mēnesī visos bankomātos Latvijā un ārzemēs kopā.
  • 4 Priority Pass kartēm, izsniegtām līdz 11.02.2019., kalendārā gada laikā trīs vizītes lidostas Priority Pass VIP atpūtas zonā pamata kartes lietotājam ir bez maksas. Priority Pass kartēm, izsniegtām pēc 11.02.2019., kalendārā gada laikā, piecas vizītes lidostas Priority Pass VIP atpūtas zonā pamata kartes lietotājam ir bez maksas.
  • 5 C Infinite kartēm kalendārā gada laikā 8 vizītes pamata kartes lietotājam bez maksas.
  • 6 Līdz 02.04.2024. Kartes nosaukums X karte.