X karšu komplekti

X kartes komplekti
Pakalpojums Cena
X smart X supreme X prime
Maksa par karti un/vai papildu karti 1.49 EUR mēnesī / Bez maksas personam vecumā no 7 līdz 21 gadiem (ieskaitot) 2.99 EUR mēnesī 5.99 EUR mēnesī/ 6.99 EUR mēnesī, ja kredītlimita summa ir no 5001 EUR līdz 10000 EUR/ 7.99 EUR mēnesī, ja kredītlimita summa ir no 10001 EUR līdz 15000 EUR
Norēķinu konta atvēršana un uzturēšana Bez maksas
Jaunas kartes izgatavošana (esošās vietā) Bez maksas
SEPA maksājumi, zibmaksājumi iniciēti elektroniski1,2 Bez maksas
Maksājums starp saviem kontiem Citadele grupas ietvaros, kas ir iniciēts elektroniski, un rēķinu apmaksa bankomātos2,3 Bez maksas
Citadele bankas nosūtīta īsziņa par ienākošiem darījumiem Bez maksas
Skaidras naudas izņemšana bankas Citadele bankomātos Latvijā Līdz 750 EUR (ieskaitot)4 mēnesī: bez maksas, no 750.01 EUR: 1% no summas Līdz 1000 EUR (ieskaitot)4 mēnesī: bez maksas, no 1000.01 EUR: 1% no summas Līdz 1500 EUR (ieskaitot)4 mēnesī: bez maksas, no 1500.01 EUR: 1% no summas
Skaidras naudas izņemšana citu banku bankomātos Līdz 750 EUR4 mēnesī - bez maksas, no 750.01 - 2% (min. 3,50 EUR) Līdz 1000 EUR4 mēnesī – bez maksas, virs limita 2% (min. 3.50 EUR) Līdz 1500 EUR4 mēnesī – bez maksas, virs limita 2% (min. 3.50 EUR)
Minimālā iemaksas summa 5% no iztērētā kredītlimita summas + 100% no pārtēriņa
Kredīta procenti (gadā) 28% Individuāli Individuāli
Procenti par kavētu maksājumu 36% gadā
Procenti par neatļautu negatīvu atlikumu (dienā) 0.175%
Priority Pass Netiek piedāvāts Bez maksas
Maksa par 1 cilvēka vizīti lidostas Priority Netiek piedāvāts 30 EUR (iesk. PVN)
Fast track vizīte RIX lidostā Netiek piedāvāts
Concierge service Netiek piedāvāts EUR 200 gadā par katru karti
Valūtas konvertācijas uzcenojums 3%
Bezskaidras valūtas konvertācija Pēc bankas Citadele noteiktā kursa
Maksājumi ārpus SEPA jebkurā valūtā 15 EUR
Steidzami maksājumi ārpus SEPA jebkurā valūtā5 35 EUR
SEPA un maksājums Citadele bankas ietvaros caur Skybranch 7 EUR
Ienākošais starptautiskais maksājums (sūtītājs ir ārpus SEPA vai maksājuma valūta nav EUR) ar komisijas tipu BEN vai SHA 5 EUR
X Infinite
Pakalpojums Cena
Maksa par karti un/vai papildu karti 350 EUR gadā papildus karte bez maksas)
Norēķinu konta atvēršana un uzturēšana Bez maksas
Jaunas kartes izgatavošana (esošās vietā) 50 EUR
SEPA maksājumi, zibmaksājumi iniciēti elektroniski1,2 Bez maksas
Maksājums starp saviem kontiem Citadele grupas ietvaros, kas ir iniciēts elektroniski, un rēķinu apmaksa bankomātos1,2 Bez maksas
Citadele bankas nosūtīta īsziņa par ienākošiem darījumiem Bez maksas
Skaidras naudas izņemšana bankas Citadele bankomātos Latvijā Līdz 2000 EUR (ieskaitot) mēnesī: bez maksas, no 2000.01 EUR: 1% no summas4
Skaidras naudas izņemšana citu banku bankomātos Līdz 2000 EUR mēnesī – bez maksas, virs limita 2% (min. 3.50 EUR)4
Minimālā iemaksas summa 5% no iztērētā kredītlimita summas + 100% no pārtēriņa
Kredīta procenti (gadā) Individuāli
Procenti par kavētu maksājumu 36% gadā
Procenti par neatļautu negatīvu atlikumu (dienā) 0.175%
Priority Pass Bez maksas
Maksa par 1 cilvēka vizīti lidostas Priority 30 EUR (iesk. PVN)6
Fast track vizīte RIX lidostā EUR 10 (iesk. PVN)7
Concierge service Bez maksas
Valūtas konvertācijas uzcenojums 3%
Bezskaidras valūtas konvertācija Pēc bankas Citadele noteiktā kursa
Maksājumi ārpus SEPA jebkurā valūtā 15 EUR
Steidzami maksājumi ārpus SEPA jebkurā valūtā 35 EUR
SEPA un maksājums Citadele bankas ietvaros caur Skybranch 7 EUR
Ienākošais starptautiskais maksājums (sūtītājs ir ārpus SEPA vai maksājuma valūta nav EUR) ar komisijas tipu BEN vai SHA 5 EUR
  • 1 SEPA maksājumi, kas ir iniciēti caur internetbanku, mobilo aplikāciju, regulārie maksājumi, e-rēķini.
  • 2 Maksājumiem, kas ierosināti no norēķinu kontiem, tiek piemērota Mastercard Debit komplekta maksājumu komisija.
  • 3 Maksājumi, kas ir iniciēti caur internetbanku, mobilo aplikāciju, regulārie maksājumi un e-rēķini ir izpildīti kā iekšbankas maksājumi.
  • 4 Noradīta summa ir maksimālā summa skaidras naudas izņemšanai mēnesī visos bankomātos Latvijā un ārzemēs kopā.
  • 5 Detalizēta informācija ir atrodama mājaslapā www.citadele.lv
  • 6 Priority Pass kartēm, izsniegtām līdz 11.02.2019., kalendārā gada laikā trīs vizītes lidostas Priority Pass VIP atpūtas zonā pamata kartes lietotājam ir bez maksas. Priority Pass kartēm, izsniegtām pēc 11.02.2019., kalendārā gada laikā, piecas vizītes lidostas Priority Pass VIP atpūtas zonā pamata kartes lietotājam ir bez maksas.
  • 7 X Infinite kartēm kalendārā gada laikā 8 vizītes pamata kartes lietotājam bez maksas.