Finanšu instrumentu kontu apkalpošana

Spēkā no 13.12.2023

Finanšu instrumentu kontu apkalpošana

Finanšu instrumentu kontu apkalpošana
Pakalpojums Cena
Finanšu instrumentu turēšana (mēnesī): 0.02% (min. 1 EUR), visu CBL Asset Management Fondu turēšana bez maksas
Finanšu instrumentu saņemšana no ārpus Baltijas valstīm/ pārvedumi (visi tirgi) 30 EUR
Pārvedumi starp diviem bankas Citadele klientu finanšu instrumentu kontiem (tiek ieturēts no finanšu instrumentu pārvedēja) 10 EUR
Finanšu instrumentu saņemšana/pārvedumi pret samaksu (RVP/DVP) 50 EUR
Finanšu instrumentu dereģistrācija 50 EUR
Finanšu instrumentu korporatīvo notikumu rīkojumu apstrāde 35 EUR + faktiskās izmaksas
Nodokļu sertifikācijas dokumentu sagatavošana vai iesniegšana vietējiem un ārvalstu depozitārijiem 35 EUR + faktiskās izmaksas
Komisija par negatīvo atlikumu klientu naudas līdzekļu kontos finanšu instrumentu darījumu veikšanai (procentos gadā) 24%