Uzlīmes, aproces, gredzens

Spēkā no 02.04.2024

Papildus kartes
Pakalpojums Cena
Maksa par uzlīmi, aproci EUR 0.50 mēnesī1
Uzlīmes, aproces, gredzena aizvietošana (esošās vietā) 5 EUR
Maksa par gredzenu EUR 3 mēnesī
Valūtas konvertācijas uzcenojums 3%
Skaidras naudas izņemšana citu banku bankomātos2 Līdz 1000 EUR mēnesī – bez maksas, virs limita 2% (min. 3.50 EUR)
Citi pakalpojumi Saskaņā ar kartes, kam piesaistīta uzlīme, aproce vai gredzens, cenrādi
  • 1 Bez maksas X Infinite karšu lietotājiem pie C Infinite karšu konta.
  • 2 Norādītā summa ir maksimālā summa skaidras naudas izņemšanai mēnesī visos bankomātos Latvijā un ārzemēs kopā.