Pensiju 3. līmenis

Standarta atskaitījumi individuālās dalības līgumiem

CBL Aktīvais, CBL Sabalansētais

Līguma valūta EUR
Maksājums Finanšu un kapitāla tirgus komisijai1 (no katras iemaksas) 0.39%
Pensiju fonda atskaitījumi par pensiju plāna administrēšanu2 (no uzkrājuma summas gadā):  
Ja uzkrājums ir:  
vienāds vai mazāks par 99 999.99 EUR 0.75%
lielāks vai vienāds ar 100 000.00 EUR 0.2%
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam  
     CBL Aktīvais 0.8%
     CBL Sabalansētais 0.7%
Atlīdzības līdzekļu pārvaldītājam mainīgā daļa3 10%
Atlīdzība līdzekļu turētājam2 (no uzkrājuma summas gadā) 0.15%

Spēkā no 01.08.2020.

 

CBL Aktīvais USD

Līguma valūta USD
Maksājums Finanšu un kapitāla tirgus komisijai1 (no katras iemaksas) 0.39%
Pensiju fonda atskaitījumi par pensiju plāna administrēšanu2 (no uzkrājuma summas gadā):  
Ja uzkrājums ir:  
vienāds vai mazāks par 111 999.99 USD 0.75%
lielāks vai vienāds ar 112 000.00 USD 0.2%
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam 0.8%
Atlīdzības līdzekļu pārvaldītājam mainīgā daļa3 10%
Atlīdzība līdzekļu turētājam2 (no uzkrājuma summas gadā) 0.15%

Spēkā no 01.08.2020.

 


1 Maksājums ir mainīgs, atbilstošs LR tiesību aktu aktuālajām izmaiņām, maksājums līguma darbības laikā var tikt gan samazināts, gan palielināts
2 Atskaitījumi tiek ieturēti reizi mēnesī kā 1/12 daļa
3 No ienākumu vērtības, kas pārsniedz salīdzinošo rādītāju: 12 mēnešu EURIBOR/LIBOR.