Pensiju 3. līmenis

Standarta atskaitījumi individuālās dalības līgumiem

CBL Aktīvais, CBL Sabalansētais

Līguma valūta EUR
Maksājums Finanšu un kapitāla tirgus komisijai1 (no katras iemaksas) 0.39% vai 0%4
Pensiju fonda atskaitījumi par pensiju plāna administrēšanu2 (no uzkrājuma summas gadā):  
Ja uzkrājums ir:  
vienāds vai mazāks par 99 999.99 EUR 0.75% vai 0.2%4
lielāks vai vienāds ar 100 000.00 EUR 0.2%
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam  
     CBL Aktīvais 0.8% vai 0.3%4
     CBL Sabalansētais 0.7% vai 0.3%4
Atlīdzības līdzekļu pārvaldītājam mainīgā daļa3 10% vai 0%4
Atlīdzība līdzekļu turētājam2 (no uzkrājuma summas gadā) 0.15% vai 0.1%4

Spēkā no 01.07.2021.

 

CBL Aktīvais USD

Līguma valūta USD
Maksājums Finanšu un kapitāla tirgus komisijai1 (no katras iemaksas) 0.39% vai 0%4
Pensiju fonda atskaitījumi par pensiju plāna administrēšanu2 (no uzkrājuma summas gadā):  
Ja uzkrājums ir:  
vienāds vai mazāks par 111 999.99 USD 0.75% vai 0.2%4
lielāks vai vienāds ar 112 000.00 USD 0.2%
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam 0.8% vai 0.3%4
Atlīdzības līdzekļu pārvaldītājam mainīgā daļa3 10% vai 0%4
Atlīdzība līdzekļu turētājam2 (no uzkrājuma summas gadā) 0.15% vai 0.1%4

Spēkā no 01.07.2021.

 


1 Maksājums tiek noteikts atbilstoši LR tiesību aktos noteiktajai aktuālajai likmei un līguma darbības laikā var tikt gan samazināts, gan palielināts
2 Aprēķina katru dienu no uzkrātā papildpensijas kapitāla vērtības, ieturējumu veicot reizi mēnesī
3 No ienākumu vērtības, kas pārsniedz salīdzinošo rādītāju: 12 mēnešu EURIBOR/LIBOR
4 Akcijas laikā no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 30. jūnijam noformētajiem līgumiem, kuros uzkrājums ir 5000 EUR / 6135 USD) vai vairāk, un no 2021. gada 1. jūlija līdz 2021. gada 31. decembrim noformētajiem līgumiem, kuros uzkrājums ir 3000 EUR / 3500 USD vai vairāk, visā līguma darbības laikā tiek piemērots šāds cenrādis: maksājums Finanšu un kapitāla tirgus komisijai – 0%, Pensiju fonda atskaitījums par pensiju plānu administrēšanu - 0,2%, atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam - 0,3%, atlīdzība līdzekļu turētājam - 0.1% un Atlīdzības līdzekļu pārvaldītājam mainīgā daļa – 0%. No 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim noformētajiem līgumiem, neatkarīgi no līgumā uzkrātās pensijas kapitāla summas, visā tā darbības laikā maksājums Finanšu un kapitāla tirgus komisijai – 0%.