Pensiju 3. līmenis

Standarta atskaitījumi individuālās dalības līgumiem

CBL Aktīvais, CBL Sabalansētais

Līguma valūta EUR
Atskaitījums Finanšu un kapitāla tirgus komisijai1 (no katras iemaksas) 0.39%
Pensiju fonda atskaitījumi par pensiju plāna administrēšanu2,3 (no uzkrātā papildpensijas kapitāla vērtības, gadā):  
Ja uzkrātais Papildpensijas kapitāls ir:  
     vienāds vai mazāks par 1 499.99 EUR 1.5%
     no 1 500.00 EUR līdz 4 999.99 EUR ieskaitot 1%
     no 5 000.00 EUR līdz 99 999.99 EUR ieskaitot 0.75%
     lielāks vai vienāds ar 100 000.00 EUR 0.2%
Ja individuālās dalības līgums tika noformēts bankas Citadele internetbankā 1%
Ja individuālās dalības līgums noformēts akcijas laikā no 02.01.2020 0.75%
Ja individuālās dalības līgums noformēts akcijas „Sāc ar dubulto” laikā no 01.11.2019. līdz 31.12.2019. 0.75%
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam2 (no aktīvu vidējās vērtības, gadā)  
     CBL Aktīvais 0.8%
     CBL Sabalansētais 0.7%
Atlīdzības līdzekļu pārvaldītājam mainīgā daļa4 10%
Atlīdzība līdzekļu turētājam2 (no aktīvu vidējās vērtības gadā) 0.15%

Spēkā no 02.01.2020.

 

CBL Aktīvais USD

Līguma valūta USD
Atskaitījums Finanšu un kapitāla tirgus komisijai1 (no katras iemaksas) 0.39%
Pensiju fonda atskaitījumi par pensiju plāna administrēšanu2,3 (no uzkrātā papildpensijas kapitāla vērtības, gadā):  
Ja uzkrātais Papildpensijas kapitāls ir:  
     vienāds vai mazāks par 1 679.99 USD 1.5%
     no 1 680.00 USD līdz 5599.99 USD ieskaitot 1%
     no 5 600.00 USD līdz 111 999.99 USD ieskaitot 0.75%
     lielāks vai vienāds ar 120 000.00 USD 0.2%
Ja individuālās dalības līgums tika noformēts bankas Citadele internetbankā 1%
Ja individuālās dalības līgums noformēts akcijas laikā no 02.01.2020. 0.75%
Ja individuālās dalības līgums noformēts akcijas „Sāc ar dubulto” laikā no 01.11.2019. līdz 31.12.2019. 0.75%
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam2 (no aktīvu vidējās vērtības, gadā) 0.8%
Atlīdzības līdzekļu pārvaldītājam mainīgā daļa4 10%
Atlīdzība līdzekļu turētājam2 (no aktīvu vidējās vērtības gadā) 0.15%

Spēkā no 02.01.2020.

 


1 Maksājums ir mainīgs, atbilstošs LR tiesību aktu aktuālajām izmaiņām, maksājums līguma darbības laikā var tikt gan samazināts, gan palielināts
2 Atskaitījumi tiek ieturēti reizi mēnesī kā 1/12 daļa
Ja individuālās dalības līgums atbilst vairākām grupām, tad tiek piemērota zemākā komisijas maksas likme.
No papildpensiju kapitāla ieguldīšanas ienākumu vērtības, kas pārsniedz salīdzinošo rādītāju: 12 mēnešu EURIBOR (pensiju plāniem CBL Aktīvais un CBL Sabalansētais) / LIBOR (pensiju plānam CBL Aktīvais USD).