Pensiju 3. līmenis

Standarta atskaitījumi individuālās dalības līgumiem

CBL Indeksu

Līguma valūta EUR
Maksājums Latvijas Bankai (no katras iemaksas) 0%
Pensiju fonda atskaitījumi par pensiju plāna administrēšanu (gadā no uzkrātā papildpensijas kapitāla vērtības): 0.25%
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam (gadā no uzkrātā papildpensijas kapitāla vērtības) 0.20%
Atlīdzība līdzekļu turētājam (gadā no uzkrātā papildpensijas kapitāla vērtības) 0.08%

 

CBL Aktīvais, CBL Sabalansētais

Līguma valūta EUR
Maksājums Latvijas Bankai1 (no katras iemaksas) 0.245% vai 0%3
Pensiju fonda atskaitījumi par pensiju plāna administrēšanu2 (gadā no uzkrātā papildpensijas kapitāla vērtības):  
Ja uzkrājums ir:  
vienāds vai mazāks par 99 999.99 EUR 0.75% vai 0.2%3
lielāks vai vienāds ar 100 000.00 EUR 0.2%
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam (gadā no uzkrātā papildpensijas kapitāla vērtības)  
     CBL Aktīvais 0.8% vai 0.3%3
     CBL Sabalansētais 0.7% vai 0.3%3
Atlīdzība līdzekļu turētājam2 (gadā no uzkrātā papildpensijas kapitāla vērtības) 0.15% vai 0.1%3

Spēkā no 01.01.2023.

 

CBL Aktīvais USD

Līguma valūta USD
Maksājums Latvijas Bankai1 (no katras iemaksas) 0.245% vai 0%3
Pensiju fonda atskaitījumi par pensiju plāna administrēšanu2 (gadā no uzkrātā papildpensijas kapitāla vērtības):  
Ja uzkrājums ir:  
vienāds vai mazāks par 111 999.99 USD 0.75% vai 0.2%3
lielāks vai vienāds ar 112 000.00 USD 0.2%
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam (gadā no uzkrātā papildpensijas kapitāla vērtības) 0.8% vai 0.3%3
Atlīdzība līdzekļu turētājam2 (gadā no uzkrātā papildpensijas kapitāla vērtības) 0.15% vai 0.1%3

Spēkā no 01.01.2023.

 


1 Maksājums tiek noteikts atbilstoši LR tiesību aktos noteiktajai aktuālajai likmei un līguma darbības laikā var tikt gan samazināts, gan palielināts
2 Aprēķina katru dienu no uzkrātā papildpensijas kapitāla vērtības, ieturējumu veicot reizi mēnesī
3 Akcijas laikā no 2022. gada 1. jūlija līdz 2024. gada 30. jūnijam noformētajiem līgumiem, kuros uzkrātā kapitāla vērtība* ir 500 EUR (550 USD) vai vairāk, visā tā darbības laikā tiek piemērots šāds cenrādis: maksājums Latvijas Bankai – 0%, Pensiju fonda atskaitījums par pensiju plānu administrēšanu(2) - 0,2%, atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam(2) – 0,3%, atlīdzība līdzekļu turētājam(2) – 0.1%.
* Ja uzkrātā kapitāla vērtība nokrīt zem 500 EUR (550 USD), tiek piemērots standarta cenrādis, izņemot maksājumu Latvijas Bankai, kas ir 0%.