Auto un tehnikas apdrošināšana

Apdrošini un brauc ar savu auto vai lieto darba tehniku bez raizēm.

Ceļs starp mežu par kuru brauc auto

Apdrošināšanas brokera pakalpojumu nodrošina Citadeles grupas uzņēmums SIA "CL Insurance Broker".

icon

Maksājums pa daļām bez sadārdzinājuma

Sadali apdrošināšanas prēmiju vairākos maksājumos.

icon

Apdrošināšana uz visu līzinga termiņu

Apdrošini vienreiz un vairs neraizējies par auto drošību – ja vēlēsies, regulāri atjaunosim polisi.

icon

Atbalsts atlīdzību jautājumos

Saņem atbalstu un konsultācijas, ja noticis apdrošināšanas gadījums.

KASKO apdrošināšana

 • Saņem bezmaksas palīdzību, kad tā visvairāk nepieciešama.
 • Izmanto plašu papildu riska segumu klāstu.
 • Izvēlies sev visizdevīgāko apdrošināšanas kompāniju piedāvājumu.
 • Novērtē individuālu un draudzīgu pieeju.
 • Ja esi Citadele Leasing klients, sadali apdrošināšanas prēmijas maksu un maksā to kopā ar līzinga ikmēneša atmaksu.
Saņemt piedāvājumu
Sieviete savā auto, kas ir apdrošināta ar KASKO. Uzzini, kā arī tu vari aizsargāt savu transportlīdzekli ar KASKO apdrošināšanu.

Speciālās tehnikas un iekārtu apdrošināšana

 • Saņem finansiālu atbalstu tehnikas bojājumu, zādzības vai bojāejas gadījumā.
 • Izmanto plašu papildu riska segumu klāstu.
 • Izvēlies sev visizdevīgāko apdrošināšanas kompāniju piedāvājumu.
 • Apdrošini arī buktes un skrāpējumus, pat ja tie tieši neietekmē tehnikas ekspluatāciju.
 • Ja tavas tehnikas vecums nepārsniedz 8 gadus, remonta gadījumā izmantos jaunas detaļas.
 • Iekārtām līdz 10 gadiem – atlīdzība par to bojāeju iegādes vērtībā.
 • Ja esi Citadele Leasing klients, sadali apdrošināšanas prēmijas maksu un maksā to kopā ar līzinga ikmēneša atmaksu.
Saņemt piedāvājumu
Traktors, kas veic dārza iekārtošanas darbus, un ir apdrošināts ar speciālās tehnikas apdrošināšanu. Salīdzini speciālās tehnikas un iekārtu apdrošināšanas piedāvājumus un izvēlies to, kas nodrošina vislabāko aizsardzību tavai dārza tehnikai un iekārtām.

Neatradi atbildi uz savu jautājumu?

Apmeklē mūsu interaktīvo palīgu un atrodi sev nepieciešamo informāciju

Interaktīvais palīgs
Kas ir iekļauts KASKO apdrošināšanā? Kā tā darbojas?

KASKO ir sauszemes transportlīdzekļu un to papildaprīkojumu apdrošināšana. KASKO pasargā no zaudējumiem, kas var rasties transportlīdzekļa zādzības, bojājumu vai pilnīgas bojāejas gadījumos. Apdrošinātājs sniegs bezmaksas palīdzību uz ceļa vai pat piedāvās maiņas auto, kamēr tavs transportlīdzeklis atradīsies remontā.

KASKO segumā iekļauti:

 • Pamatriski: ceļu satiksmes negadījums, uguns, dabas stihijas, vandālisms, zādzība, laupīšana, stiklojums, dzīvnieku nodarītie bojājumi, transportēšana, palīdzība uz ceļa. 
 • Papildus riski: transportlīdzekļa aizvietošana, bagāžas apdrošināšanu, remonts izvēlētā servisā, nelaimes gadījumu apdrošināšana, hidrotrieciens, neatbilstošas degvielas iepildes risks, atslēgu atjaunošana, u.c. riski.

Precīzu informāciju par tava transportlīdzekļa apdrošinātiem riskiem, lūdzu, skati savā KASKO piedāvājumā vai polisē.

Kā pieteikties KASKO apdrošināšanai?

Ja vēlies saņemt KASKO piedāvājumu, ir vairākas iespējas:

Kā rīkoties, ja ir noticis KASKO apdrošināšanas negadījums?

1. Ja noticis ceļu satiksmes negadījums, paziņo Valsts policijai vai arī aizpildi Sasakņoto paziņojumu.  Ņem vērā, ka Saskaņotā paziņojuma aizpildīšana ir iespējama tikai gadījumos, ja negadījumā ir iesaistīti tikai divi transportlīdzekļi un, ja abi iesaistītie transportlīdzekļu vadītāji var vienoties par negadījuma apstākļiem. Nav cietuši cilvēki, nav nodarīti bojājumi trešās personas mantai, kā arī transportlīdzekļiem nav radušies tādi bojājumi, kuru dēļ tie nevar vai tiem aizliegts braukt. Jebkurā citā situācijā, auto vadītājiem par notikušo negadījumu ir jāpaziņo Ceļu policijai.

2. Ja noticis negadījums un nepieciešama palīdzība uz ceļa, droši zvani savam apdrošinātājam, vai piesaki atlīdzību apdrošinātāja mājas lapā:

Apdrošināšanas sabiedrība Piesaki atlīdzību pa tālruni Aizpildi pieteikumu internetā
AAS BALTA +371 67533375 www.balta.lv
AAS Baltijas Apdrošināšanas Nams +371 67080440 www.ban.lv
AAS BTA Baltic Insurance Company +371 26121212 www.bta.lv
Compensa Vienna Insurance Group ADB Latvijas filiāle +371 67558888 www.compensa.lv
ERGO Insurance SE Latvijas filiāle 1887, zvanot no ārzemēm +371 67081887 www.ergo.lv
ADB Gjensidige Latvijas filiāle  +371  67112222 www.gjensidige.lv
If P&C Insurance AS +371 67338333 www.if.lv

3. Ja nepieciešama palīdzība no mūsu puses, lūdzu:

Kas ir iekļauts apdrošināšanā?

Ar komerciālā īpašuma apdrošināšanu var apdrošināt ēkas, telpas, iekārtas, aprīkojumu, preces un tehnoloģiskās iekārtas.

Iekārtas var tikt apdrošinātas pret riskiem, ko izraisījis:

 • Uguns:  ugunsgrēks, eksplozija, tiešs zibens spēriens, vadāma lidaparāta, tā daļu vai kravas uzkrišana, dūmu, sodrēju un uguns dzēšanas seku radītais kaitējums;
 • Ūdensvada avārijas: apkures, kanalizācijas, ūdensapgādes u.tml. sistēmu avārijas; sala dēļ radīti zaudējumi apdrošināšanas objektam; trešo personu darbības vai bezdarbības dēļ notikuši šķidruma vai tvaika noplūde;
 • Dabas stihijas: vētra; krusa; plūdi; sniega slodze; zemestrīce;
 • Trešo personu prettiesiska rīcība: zādzība ar ielaušanos; laupīšana; vandalisms; transportlīdzekļa uzbraukšana; apzīmēšana;
 • Elektriskas izcelsmes parādības: tieša fiziska bojājuma vai bojāejas gadījums, kura cēlonis ir īssavienojums, pārspriegums, zemspriegums vai cita elektriskas izcelsmes parādība.

Lūgums iepazīties ar pilniem apdrošināšanas noteikumiem un apdrošināšanas piedāvājumu, lai izprastu Jūsu individuālo piedāvājumu.

Kā rīkoties, ja ir noticis apdrošināšanas negadījums ar iekārtu?

1. Ja noticis negadījums un nepieciešama palīdzība, droši zvani savam apdrošinātājam, vai piesaki atlīdzību apdrošinātāja mājas lapā::

Apdrošināšanas sabiedrība Piesaki atlīdzību pa tālruni Aizpildi pieteikumu internetā
AAS BALTA +371 67533375 www.balta.lv
AAS Baltijas Apdrošināšanas Nams +371 67080440 www.ban.lv
AAS BTA Baltic Insurance Company +371 26121212 www.bta.lv
Compensa Vienna Insurance Group ADB Latvijas filiāle +371 67558888 www.compensa.lv
ERGO Insurance SE Latvijas filiāle 1887, zvanot no ārzemēm +371 67081887 www.ergo.lv
ADB Gjensidige Latvijas filiāle  +371  67112222 www.gjensidige.lv
If P&C Insurance AS +371 67338333 www.if.lv

2. Ja nepieciešama palīdzība no mūsu puses, lūdzu:

Vairāk jautājumu
Kas ir iekļauts KASKO apdrošināšanā? Kā tā darbojas?

KASKO ir sauszemes transportlīdzekļu un to papildaprīkojumu apdrošināšana. KASKO pasargā no zaudējumiem, kas var rasties transportlīdzekļa zādzības, bojājumu vai pilnīgas bojāejas gadījumos. Apdrošinātājs sniegs bezmaksas palīdzību uz ceļa vai pat piedāvās maiņas auto, kamēr tavs transportlīdzeklis atradīsies remontā.

KASKO segumā iekļauti:

 • Pamatriski: ceļu satiksmes negadījums, uguns, dabas stihijas, vandālisms, zādzība, laupīšana, stiklojums, dzīvnieku nodarītie bojājumi, transportēšana, palīdzība uz ceļa. 
 • Papildus riski: transportlīdzekļa aizvietošana, bagāžas apdrošināšanu, remonts izvēlētā servisā, nelaimes gadījumu apdrošināšana, hidrotrieciens, neatbilstošas degvielas iepildes risks, atslēgu atjaunošana, u.c. riski.

Precīzu informāciju par tava transportlīdzekļa apdrošinātiem riskiem, lūdzu, skati savā KASKO piedāvājumā vai polisē.

Kā pieteikties KASKO apdrošināšanai?

Ja vēlies saņemt KASKO piedāvājumu, ir vairākas iespējas:

Kā rīkoties, ja ir noticis KASKO apdrošināšanas negadījums?

1. Ja noticis ceļu satiksmes negadījums, paziņo Valsts policijai vai arī aizpildi Sasakņoto paziņojumu.  Ņem vērā, ka Saskaņotā paziņojuma aizpildīšana ir iespējama tikai gadījumos, ja negadījumā ir iesaistīti tikai divi transportlīdzekļi un, ja abi iesaistītie transportlīdzekļu vadītāji var vienoties par negadījuma apstākļiem. Nav cietuši cilvēki, nav nodarīti bojājumi trešās personas mantai, kā arī transportlīdzekļiem nav radušies tādi bojājumi, kuru dēļ tie nevar vai tiem aizliegts braukt. Jebkurā citā situācijā, auto vadītājiem par notikušo negadījumu ir jāpaziņo Ceļu policijai.

2. Ja noticis negadījums un nepieciešama palīdzība uz ceļa, droši zvani savam apdrošinātājam, vai piesaki atlīdzību apdrošinātāja mājas lapā:

Apdrošināšanas sabiedrība Piesaki atlīdzību pa tālruni Aizpildi pieteikumu internetā
AAS BALTA +371 67533375 www.balta.lv
AAS Baltijas Apdrošināšanas Nams +371 67080440 www.ban.lv
AAS BTA Baltic Insurance Company +371 26121212 www.bta.lv
Compensa Vienna Insurance Group ADB Latvijas filiāle +371 67558888 www.compensa.lv
ERGO Insurance SE Latvijas filiāle 1887, zvanot no ārzemēm +371 67081887 www.ergo.lv
ADB Gjensidige Latvijas filiāle  +371  67112222 www.gjensidige.lv
If P&C Insurance AS +371 67338333 www.if.lv

3. Ja nepieciešama palīdzība no mūsu puses, lūdzu:

Kas ir iekļauts apdrošināšanā?

Ar komerciālā īpašuma apdrošināšanu var apdrošināt ēkas, telpas, iekārtas, aprīkojumu, preces un tehnoloģiskās iekārtas.

Iekārtas var tikt apdrošinātas pret riskiem, ko izraisījis:

 • Uguns:  ugunsgrēks, eksplozija, tiešs zibens spēriens, vadāma lidaparāta, tā daļu vai kravas uzkrišana, dūmu, sodrēju un uguns dzēšanas seku radītais kaitējums;
 • Ūdensvada avārijas: apkures, kanalizācijas, ūdensapgādes u.tml. sistēmu avārijas; sala dēļ radīti zaudējumi apdrošināšanas objektam; trešo personu darbības vai bezdarbības dēļ notikuši šķidruma vai tvaika noplūde;
 • Dabas stihijas: vētra; krusa; plūdi; sniega slodze; zemestrīce;
 • Trešo personu prettiesiska rīcība: zādzība ar ielaušanos; laupīšana; vandalisms; transportlīdzekļa uzbraukšana; apzīmēšana;
 • Elektriskas izcelsmes parādības: tieša fiziska bojājuma vai bojāejas gadījums, kura cēlonis ir īssavienojums, pārspriegums, zemspriegums vai cita elektriskas izcelsmes parādība.

Lūgums iepazīties ar pilniem apdrošināšanas noteikumiem un apdrošināšanas piedāvājumu, lai izprastu Jūsu individuālo piedāvājumu.

Kā rīkoties, ja ir noticis apdrošināšanas negadījums ar iekārtu?

1. Ja noticis negadījums un nepieciešama palīdzība, droši zvani savam apdrošinātājam, vai piesaki atlīdzību apdrošinātāja mājas lapā::

Apdrošināšanas sabiedrība Piesaki atlīdzību pa tālruni Aizpildi pieteikumu internetā
AAS BALTA +371 67533375 www.balta.lv
AAS Baltijas Apdrošināšanas Nams +371 67080440 www.ban.lv
AAS BTA Baltic Insurance Company +371 26121212 www.bta.lv
Compensa Vienna Insurance Group ADB Latvijas filiāle +371 67558888 www.compensa.lv
ERGO Insurance SE Latvijas filiāle 1887, zvanot no ārzemēm +371 67081887 www.ergo.lv
ADB Gjensidige Latvijas filiāle  +371  67112222 www.gjensidige.lv
If P&C Insurance AS +371 67338333 www.if.lv

2. Ja nepieciešama palīdzība no mūsu puses, lūdzu: