Produkti un pakalpojumi, kuri vairs netiek piedāvāti

Spēkā no 20.08.2022

Zelts
Pakalpojums Cena
Zelta tirdzniecība (tikai bezskaidras naudas darījumi) Informācija bankā Citadele
Zelta turēšana bankā 0.035% mēnesī (min. 30 EUR mēnesī)
Seifu glabātava
Pakalpojums Cena
Seifu iznomāšana
XS (augstums līdz 55 mm), S (augstums līdz 95 mm), M (augstums līdz 145 mm) 58 EUR mēnesī /580 EUR gadā
L/XL, augstums līdz 300 mm 94 EUR mēnesī /940 EUR gadā
Komisijas maksa par seifa atvēršanu gadījumā, ja klients ir pazaudējis seifa atslēgu 330 EUR
Komisijas maksa par klienta seifa satura uzglabāšanu bankas Citadele kopējā seifā 23 EUR mēnesī (ieskaitot PVN)
Paaugstināta maksa par neatbrīvotā seifa nomu pēc seifa nomas termiņa beigām (dienā) 5 EUR (ieskaitot PVN)
Citadeles norēķinu karte
Pakalpojumi Cena
Maksa par karti un/vai papildu karti 1.99 EUR mēnesī
Skaidras naudas izņemšana bankas Citadele bankomātos Latvijā Līdz 750 EUR (ieskaitot)1 mēnesī: bez maksas. No 750.01 EUR: 1% no summas
Skaidras naudas izņemšana citu banku bankomātos Līdz 750 EUR (ieskaitot)1 mēnesī vai vienu reizi – bez maksas, virs limita 2% (min. 3.50 EUR)
Minimālās iemaksas summa 5% no izmantotās kredītlimita summas + 100% no pārtēriņa
Kredīta procenti (gadā) 28%
Procenti par neatļautu negatīvu atlikumu (dienā) 0.175%
Procenti par kavētu maksājumu (gadā) 36%
Valūtas konvertācijas uzcenojums 4.3%
Maksājums no konta Kā no Mastercard Debit komplekta
Mastercard Debit maksājumu karte jauniešiem2
Pakalpojums Cena
Maksa par karti Bez maksas
SMS par kontā ienākošajām summām Bez maksas
Skaidras naudas izņemšana bankas Citadele bankomātos Latvijā Līdz 750 EUR1 ieskaitot) mēnesī: bez maksas, no 750.01 EUR: 1% no summas
Skaidras naudas izņemšana citu banku bankomātos Līdz 750 EUR (ieskaitot)1 mēnesī vai vienu reizi – bez maksas, virs limita 2% (min. 3.50 EUR)
Procenti par neatļautu negatīvu atlikumu (dienā) 0.175%
Procenti par kavētu maksājumu (gadā) 36%
Valūtas konvertācijas uzcenojums 4.3%
Bezskaidras valūtas konvertācija Pēc bankas Citadele noteiktā kursa
Maksājums no konta Kā no Mastercard Debit komplekta
Maestro
Pakalpojums EUR USD
Maksa par karti (ieskaitot papildus 3 norēķinu kontus) un/vai papildu karti 1.40 EUR mēnesī 20 USD gadā
Pirkumi Latvijas Republikā un ārzemēs Bez maksas 0.5%
Maksājumi no konta Kā no Mastercard Debit komplekta
Skaidras naudas izņemšana bankas Citadele bankomātos Latvijā Līdz 750 EUR (ieskaitot)1 mēnesī: bez maksas, no 750.01 EUR: 1% no summa 2% (min.6 USD)
Skaidras naudas izņemšana citu banku bankomātos Līdz 750 EUR (ieskaitot)1 mēnesī vai vienu reizi – bez maksas, virs limita 2% (min. 3.50 EUR) 2% (min.6 USD)
Minimālā iemaksas summa 5% no iztērētā kredītlimita summas + 100% no pārtēriņa
Kredīta procenti (gadā) 28%
Procenti par neatļautu negatīvu atlikumu (dienā) 0.175%
Procenti par kavētu maksājumu (gadā) 36%
Bankas Citadele nosūtīta īsziņa par konta atlikuma izmaiņām 0.11 EUR/ Bezmaksas senioriem no 60 gadu vecuma
Valūtas konvertācijas uzcenojums 4.3%
Citadeles norēķinu karte ar e-talona funkcionalitāti
Pakalpojums Cena
Maksa par karti un/vai papildu karti 1.99 EUR mēnesī
Skaidras naudas izņemšana bankas Citadele bankomātos Latvijā Līdz 750 EUR, (ieskaitot)1 mēnesī: bez maksas. No 750.01 EUR: 1% no summas
Skaidras naudas izņemšana citu banku bankomātos Līdz 750 EUR (ieskaitot)1 mēnesī vai vienu reizi – bez maksas, virs limita 2% (min. 3.50 EUR)
Minimālās iemaksas summa 5% no izmantotās kredītlimita summas + 100% no pārtēriņa
Kredīta procenti (gadā) 28%
Procenti par neatļautu negatīvu atlikumu (dienā) 0.175%
Valūtas konvertācijas uzcenojums 4.3%
Maksājums no konta un rēķinu apmaksa bankomātos Kā no Mastercard Debit komplekta
Mastercard kredītkarte
Pakalpojums EUR USD
Maksa par karti un/vai papildu karti 22 EUR gadā3 / 2.99 EUR menesī4 50 USD gadā
Pirkumi Latvijas Republikā un ārzemēs Bez maksas 0.5%
Skaidras naudas izņemšana bankas bankomātos 3% (min. 3.50 EUR) 3% (min. 6 USD)
Minimālās iemaksas summa 5% no izmantotās kredītlimita summas + 100% no pārtēriņa
Procenti par neatļautu negatīvu atlikumu (dienā) 0.175%
Procenti par kavētu maksājumu (gadā) 36%
Valūtas konvertācijas uzcenojums 4.3%
VISA Electron
Pakalpojums Cena
Maksa par karti/papildus karti 1.40 EUR menesī
Maksājumi no konta Kā no Mastercard Debit komplekta
Skaidras naudas izņemšana bankas Citadele bankomātos Latvijā Līdz 750 EUR (ieskaitot)1 mēnesī: bez maksas No 750.01 EUR: 1% no summas
Skaidras naudas izņemšana citu banku bankomātos Līdz 750 EUR (ieskaitot)1 mēnesī vai vienu reizi – bez maksas, virs limita 2% (min. 3.50 EUR)
Skaidras naudas izņemšana citās bankās, citu banku bankomātos 2% (min. 3.50 EUR)
Kredītlimita apjoms Netiek piedāvāts
Minimālā iemaksas summa 5% no izmantotā kredītlimita summas + 100% no pārtēriņa
Procenti par neatļautu negatīvu atlikumu (dienā) 0.175 %
Procenti par kavētu maksājumu (gadā) 36%
Studiju/studējošā kredīts
Pakalpojums Cena
Pieteikuma par līguma noteikumu grozījumiem izskatīšana Bez maksas
Galvojumu maiņa; Līguma noteikumu grozījumu noformēšana; Kredīta, galvojuma līguma kopijas izsniegšana; Atkārtota grafika izsniegšana pēc klienta (t.sk. galvinieka) pieprasījuma 50 EUR
  • 1 Norādīta summa ir maksimālā summa skaidras naudas izņemšanai mēnesī visos bankomātos Latvijā un ārzemēs kopā.
  • 2 No 7 līdz 21 gadam.
  • 3 Maksa par karti, kura tika izsniegta līdz 21.09.2016.
  • 4 Maksa par karti, kura tika izsniegta pēc 21.09.2016.
  • 5 Brīdinot banku Citadele 7 dienas iepriekš. Nebrīdinot banku ka no norēķinu konta + 1%.