Produkti un pakalpojumi, kuri vairs netiek piedāvāti

Spēkā no 02.04.2024

Seifu glabātava
Pakalpojums Cena
Komisijas maksa par seifa atvēršanu gadījumā, ja klients ir pazaudējis seifa atslēgu 330 EUR
Komisijas maksa par klienta seifa satura uzglabāšanu bankas Citadele kopējā seifā 23 EUR mēnesī (ieskaitot PVN)
Mastercard Gold
Pakalpojumi Cena
EUR USD
Maksa par karti un/vai papildu karti 8 EUR mēnesī 100 USD gadā
Pirkumi Latvijas Republikā un ārzemēs Bez maksas 0.5%
Skaidras naudas izņemšana bankomātos 3% (min. 3.50 EUR) 3% (min. 6 USD)
Minimālās iemaksas summa 5% no izmantotās kredītlimita summas + 100% no pārtēriņa
Procenti par neatļautu negatīvu atlikumu (dienā) 0.175%
Procenti par kavētu maksājumu 36% gadā
Skaidras naudas izmaksa POS terminālos tirdzniecības vietās Netiek piedāvāts
Valūtas konvertācijas uzcenojums 4.3%
Maksājums no konta Standarta komisijas maksa par maksājumu + 3%
Maksa par viena cilvēka vizīti lidostas Priority Pass VIP atpūtas zonā6 30 EUR, ieskaitot PVN
Concierge serviss7 200 EUR gadā 300 USD gadā
Citadeles norēķinu karte
Pakalpojumi Cena
Maksa par karti un/vai papildu karti 2.20 EUR mēnesī
Skaidras naudas izņemšana bankas Citadele bankomātos Latvijā Līdz 750 EUR (ieskaitot)1 mēnesī: bez maksas. No 750.01 EUR: 1% no summas
Skaidras naudas izņemšana citu banku bankomātos Līdz 750 EUR (ieskaitot)1 mēnesī vai vienu reizi – bez maksas, virs limita 2% (min. 3.50 EUR)
Minimālās iemaksas summa 5% no izmantotās kredītlimita summas + 100% no pārtēriņa
Kredīta procenti (gadā) 28%
Procenti par neatļautu negatīvu atlikumu (dienā) 0.175%
Procenti par kavētu maksājumu (gadā) 36%
Valūtas konvertācijas uzcenojums 4.3%
Mastercard Debit maksājumu karte jauniešiem2
Pakalpojums Cena
Maksa par karti Bez maksas
SMS par kontā ienākošajām summām Bez maksas
Skaidras naudas izņemšana bankas Citadele bankomātos Latvijā Līdz 750 EUR1 ieskaitot) mēnesī: bez maksas, no 750.01 EUR: 1% no summas
Skaidras naudas izņemšana citu banku bankomātos Līdz 750 EUR (ieskaitot)1 mēnesī vai vienu reizi – bez maksas, virs limita 2% (min. 3.50 EUR)
Procenti par neatļautu negatīvu atlikumu (dienā) 0.175%
Procenti par kavētu maksājumu (gadā) 36%
Valūtas konvertācijas uzcenojums 4.3%
Bezskaidras valūtas konvertācija Pēc bankas Citadele noteiktā kursa
Maestro
Citadeles norēķinu karte ar e-talona funkcionalitāti
Pakalpojums Cena
Maksa par karti un/vai papildu karti 2.20 EUR mēnesī
Skaidras naudas izņemšana bankas Citadele bankomātos Latvijā Līdz 750 EUR, (ieskaitot)1 mēnesī: bez maksas. No 750.01 EUR: 1% no summas
Skaidras naudas izņemšana citu banku bankomātos Līdz 750 EUR (ieskaitot)1 mēnesī vai vienu reizi – bez maksas, virs limita 2% (min. 3.50 EUR)
Minimālās iemaksas summa 5% no izmantotās kredītlimita summas + 100% no pārtēriņa
Kredīta procenti (gadā) 28%
Procenti par neatļautu negatīvu atlikumu (dienā) 0.175%
Valūtas konvertācijas uzcenojums 4.3%
Mastercard kredītkarte
VISA Electron
Studiju/studējošā kredīts
Pakalpojums Cena
Pieteikuma par līguma noteikumu grozījumiem izskatīšana Bez maksas
Galvojumu maiņa; Līguma noteikumu grozījumu noformēšana; Kredīta, galvojuma līguma kopijas izsniegšana; Atkārtota grafika izsniegšana pēc klienta (t.sk. galvinieka) pieprasījuma 50 EUR
  • 1 Norādīta summa ir maksimālā summa skaidras naudas izņemšanai mēnesī visos bankomātos Latvijā un ārzemēs kopā.
  • 2 No 7 līdz 21 gadam.
  • 3 Maksa par karti, kura tika izsniegta līdz 21.09.2016.
  • 4 Maksa par karti, kura tika izsniegta pēc 21.09.2016.
  • 5 Brīdinot banku Citadele 7 dienas iepriekš. Nebrīdinot banku ka no norēķinu konta + 1%.
  • 6 EUR valūtā noteiktā maksa par vizīti tiek konvertēta kartes konta valūtā, izmantojot bankas Citadele valūtas kursu bezskaidras naudas norēķiniem darījuma iegrāmatošanas kontā dienā. Priority Pass kartēm, izsniegtām līdz 11.02.2019., kalendārā gada laikā trīs vizītes lidostas Priority Pass VIP atpūtas zonā pamata kartes lietotājam ir bez maksas. Priority Pass kartēm, izsniegtām pēc 11.02.2019., kalendārā gada laikā, piecas vizītes lidostas Priority Pass VIP atpūtas zonā pamata kartes lietotājam ir bez maksas.
  • 7 Pakalpojuma maksa tiek ieturēta par katru Concierge servisam pievienoto maksājumu karti (t.sk. papildu karti)/ kartes lietotāju.