Papildu pakalpojumi

Effective since 18.01.2022

Papildu pakalpojumi
Pakalpojums Cena
Maksa par dokumentu izsniegšanu vai dokumentu pieņemšana un pārbaude (piem. pilnvaras, izziņas) 10 EUR par katru lapu/ konta izrakstiem - mēnesi (min 20) EUR1
Standarta izziņas sagatavošana4 20 EUR (PVN iekļauts)
Nestandarta izziņas sagatavošana, izziņas auditam, auditoru pieprasījumu apstiprināšana 4 Pēc vienošanās, min 45 EUR (PVN iekļauts)
Papildus maksa par dokumentu sagatavošanu angļu vai krievu valodā 10 EUR (PVN iekļauts)
Privātpersonu dokumentu pārbaude konta atvēršanai klientiem, kuriem ir ārpus Latvijas izdots personu apliecinošs dokuments un kuriem nav Latvijā izsniegtas pastāvīgās uzturēšanās atļaujas 100 EUR
Bilances apskatīšana bankas Citadele (Latvija) bankomātos Bez maksas
Bilances apskatīšana citu banku bankomātos 0.50 EUR
Skaidras naudas iemaksa EUR valūtā Citadele bankomātos uz bankas Citadele emitēto maksājumu karšu kontiem Līdz 10 000, 00 EUR mēnesī bez maksas / virs 10 000,00 0,2%
Citadele bankas nosūtīta īsziņa par ienākošiem/izejošiem darījumiem 0.15 EUR
Maksa par atjaunotās maksājumu kartes saņemšanu izmantojot pasta pakalpojumu 1.50 EUR
Maksa par atjaunotās/ aizvietotās maksājumu kartes saņemšanu bankas filiālē 10 EUR
Neaktīva konta uzturēšana2 vai ja kontam piesaistītai maksājumu kartei derīguma termiņš ir beidzies3 7 EUR menesī
Kurjerpasta un pasta pakalpojumu izmantošana pēc klienta pieprasījuma dokumentu un citu vērtību nosūtīšanai 12 EUR + faktiskās izmaksas (ieskaitot PVN)
Citas komisijas maksas Pēc vienošanās
  • 1 Ja dokuments ir jāapliecina notariālā kārtībā, tad klients papildus komisijas maksai sedz notāra izmaksas.
  • 2 Ja ilgāk kā 12 mēnešus norēķinu kontā nav veiktas klienta iniciētas transakcijas un klientam nav citu ar banku Citadele noslēgtu līgumu. Komisija tiek ieturēta, līdz konta atlikums ir nulle.
  • 3 Ja klientam nav izsniegta jauna maksājumu karte, maksājumu kartes neaktivitātes otrajā un nākamajos gados.
  • 4 Par standarta izziņām uzskatāmas šāda veida izziņas: izziņa uz konta stāvokli un/vai konta atlikumu (bilance vai pieejamais atlikums) izziņas sastādīšanas pieprasījuma vai sagatavošanas brīdī, kontam pievienoto maksājumu karšu stāvoklis (aktīva/slēgta) un/vai par kontam piešķirto kredītlimitu pieprasīšanas vai izziņas sagatavošanas brīdī; izziņa par pamatkapitāla noguldījumu jaundibināta uzņēmuma kontā vai uzņēmuma pamatkapitāla palielināšanu, norādot attiecīgā skaidras naudas iemaksas vai attiecīgā kontā saņemtā maksājuma rekvizītus - izziņa par aizdevuma, kas izsniegts saskaņā ar Aizdevumu, atlikumu. Privātam patēriņam, Patēriņa kredīta līgums, Parāda samaksas līgums uz pieprasījuma brīdi. Atsauce ar papildu informāciju, kas nav minēta augstāk un kuru pieprasa klients vai klienta pārstāvis, tiek uzskatīta par nestandarta atsauci. Izziņa, ka klientam nav patēriņa kreditēšanas saistību, tiek uzskatīta par nestandarta izziņu.