Mastercard Debit komplekts

Effective since 18.01.2022

Mastercard Debit komplekts1
Pakalpojums Cena
Maksa par karti un/vai papildu karti 1.40 EUR mēnesī
Norēķinu konta atvēršana un uzturēšana Bez maksas
Standarta EUR maksājums ES robežās (SEPA) un Zibmaksājumi, kas ir iniciēts elektroniski2 0.38 EUR
Maksājums starp saviem kontiem Citadele grupas ietvaros3, kas ir iniciēts elektroniski, un rēķinu apmaksa bankomātos Bez maksas
Maksājums uz cita klienta kontu Citadeles grupas ietvaros, kas ir iniciēts elektroniski3 0.10 EUR
Skaidras naudas izņemšana bankas Citadele bankomātos Latvijā Līdz 750 EUR (ieskaitot)4 mēnesī: bez maksas, no 750.01 EUR: 1% no summas
Skaidras naudas izņemšana citu banku bankomātos Līdz 750 EUR (ieskaitot)4 mēnesī vai vienu reizi – bez maksas, virs limita 2% (min. 3.50 EUR)
Minimālā iemaksas summa 5% no iztērētā kredītlimita summas + 100% no pārtēriņa
Kredīta procenti (gadā) 28%
Procenti par neatļautu negatīvu atlikumu (dienā) 0.175%
Valūtas konvertācijas uzcenojums 4.3%
Bezskaidras valūtas konvertācija Pēc bankas Citadele noteiktā kursa
Maksājumi ārpus SEPA jebkurā valūtā 5 15 EUR
Steidzami maksājumi ārpus SEPA jebkurā valūtā5 35 EUR
SEPA un maksājums Citadele bankas ietvaros, kas veikts filiālē vai Skybranch 10 EUR
Ienākošais starptautiskais maksājums (sūtītājs ir ārpus SEPA vai maksājuma valūta nav EUR) ar komisijas tipu BEN vai SHA 5 EUR
Citadele bankas nosūtīta īsziņa par ienākošiem darījumiem 0.15 EUR/ Bezmaksas senioriem no 60 gadu vecuma
  • 1 Mastercard Debit komplekts ir paredzēts arī pamatkontam- šajā gadījumā kredītlimits netiek piedāvāts.
  • 2 SEPA maksājumi, kas ir iniciēti caur internetbanku, mobilo aplikāciju, regulārie maksājumi, e-rēķini
  • 3 Maksājumi Citadele grupas ietvaros, kas ir iniciēti caur internetbanku, mobilo aplikāciju, regulārie maksājumi, e-rēķini.
  • 4 Norādīta summa ir maksimālā summa skaidras naudas izņemšanai mēnesī visos bankomātos Latvijā un ārzemēs kopā.
  • 5 Detalizēta informācija, tai skaitā informācija par maksājumu iesniegšanas un izpildīšanas termiņiem, ir atrodama mājaslapā www.citadele.lv. Maksājumiem uz Baltkrieviju tiek piemērota papildus komisijas maksa, kas norādīta 3.2. punktā Vienotajā pakalpojumu cenrādī privātpersonām citiem produktiem un pakalpojumiem.