Maksājumi

Iekšbankas maksājumi t.sk uz Igaunijas un Lietuvas filiāli

  Internetbanka un mobilā lietotne Filiāle; SKY Branch (pa telefonu)
Starp saviem kontiem un uz citu klientu kontiem Bez maksas 5 EUR
Bezskaidras valūtas konvertācija (pēc bankas Citadele noteiktā kursa) Bez maksas Bez maksas

Spēkā no 15.10.2019.

 

Maksājumi eiro

  Internetbanka un mobilā lietotne Filiāle; SKY Branch (pa telefonu)
SEPA11 un zibmaksājums (sk.2.pielikuma 1.punktu) 0.38 EUR 5 EUR1
SEPA11 un zibmaksājums no X Smart konta bez maksas 5 EUR2
Standarta maksājums uz citu banku3
SHA (dalīti) 12 EUR 18 EUR
OUR (maksātājs) 25 EUR 35 EUR
Steidzams maksājums uz citu banku3
SHA (dalīti) 20 EUR 30 EUR
OUR (maksātājs) 36 EUR 48 EUR

Spēkā no 15.10.2019.

 

Maksājumi citās valūtās4,5

  Internetbanka un mobilā lietotne Filiāle; SKY Branch (pa telefonu)
Standarta EEZ maksājums6
SHA (dalīti) 12 EUR 18 EUR
OUR (maksātājs) 25 EUR 35 EUR
Steidzams EEZ maksājums
SHA (dalīti) 24 EUR 30 EUR
OUR (maksātājs) 36 EUR 48 EUR
Standarta maksājums USD valūtā
SHA (dalīti) 15 EUR 25 EUR
OUR (maksātājs) 30 EUR 45 EUR
Standarta maksājums citās valūtās
SHA (dalīti) 20 EUR 30 EUR
OUR (maksātājs) 40 EUR 50 EUR
Steidzams maksājums citās valūtās
SHA (dalīti) 35 EUR 45 EUR
OUR (maksātājs) 55 EUR 65 EUR

Spēkā no 15.10.2019.

 

Regulārie maksājumi

Regulāro maksājumu noformēšana Bez maksas
Regulārā maksājuma izpildīšana Kā par elektroniskiem maksājumiem no norēķinu konta
E-rēķinu regulārā apmaksa bankas Citadele ietvaros7 0.28 EUR
E-rēķinu regulārā apmaksa, SEPA 0.38 EUR

Spēkā no 15.10.2019.

 

Naudas ieskaitīšana kontā

Iekšbankas maksājums (t.sk. no Lietuvas un Igaunijas filiālēm), SEPA maksājums Bez maksas
Citi ienākošie maksājumi ar komisiju SHA un BEN 3 EUR ekvivalents

Spēkā no 15.05.2019.

 

Maksājumu izmeklēšana8

Maksājuma izmeklēšana vai atsaukuma pieprasījuma nosūtīšana, vai izmainīšana bankas Citadele (t.sk.filiālēs) ietvaros, uz citām bankām Latvijā, Lietuvā, Igaunijā 25 EUR
Maksājuma izmeklēšana, atsaukšana, maksājuma informācijas izmaiņu nosūtīšana – citi gadījumi 100 EUR + papildus komisija9

Spēkā no 15.05.2019.

 

Citi pakalpojumi

Rēķinu apmaksa bankas Citadele bankomātos10 Bez maksas
Bezskaidras valūtas konvertācija Pēc bankas Citadele kursa, bez papildus komisijas maksas

Spēkā no 15.05.2019.

 


Zibmaksājums filiālē un SkyBranch netiek piedāvāts. Sky Branch iespējams noformēt maksājumu līdz 100 EUR.
Zibmaksājums filiālē un SkyBranch netiek piedāvāts. Sky Branch iespējams noformēt maksājumu līdz 100 EUR.
Sky branch netiek piedāvāts.
Speciālos nosacījumus (komisijas tips, maksājuma veids) maksājumu izpildei skatīt 2.pielikumā.
Sky branch netiek piedāvāts.
EEZ maksājums – DKK, GBP, NOK, PLN, SEK valūtās veikts maksājums uz kontu EEZ valsts maksājumu iestādē.
Aktuālais uzņēmumu, kuru rēķinu regulāra apmaksa tiek veikta bankas Citadele ietvaros, saraksts ir publicēts bankas Citadele mājas lapā.
Ja klienta konts jau ir debetēts, banka Citadele negarantē, ka maksājuma summa tiks atmaksāta. Banka Citadele atmaksā klientam naudas līdzekļus tikai tad, ja tie ir atgūti no korespondentbankas un saņēmējbankas.
Ja nosūtītā maksājuma izmeklēšanas laikā savu komisijas maksu pieprasa starpniekbanka un/vai saņēmējbanka, šī papildu komisijas summa tiek norakstīta no klienta konta.
10 Bankas Citadele bankomātos var apmaksāt šādu uzņēmumu: Latvenergo, Lattelecom, TELE 2, LMT un Latvijas Gāze rēķinus un apmaksāt administratīvo sodu (par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu), kā arī veikt žiro maksājumus.
11 SEPA ir maksājumi EUR valūtā Eiropas Savienības robežās (kā arī Islande, Šveice, Lihtenšteina un Norvēģija). Detalizēta informācija atrodama 2.Pielikumā "Komisijas maksas piemērošanas noteikumi".