Cenrādis privātpersonām

Izmaiņas bankas Citadele produktu un pakalpojumu cenrādī no 01.12.2017.

Klienta Komplekti privātpersonām

Kontu atvēršana, maksājumi

Norēķinu konts
Darījuma konts
Maksājumi
Skaidras naudas operācijas
Skaidras naudas izmaksas limiti
Rēķinu apmaksa

Pilnvarojumi

Noguldījumi

Termiņdepozīts
Drošības depozīts
Krājkonts+
Krājkonts
Maxi krājkonts
Bērna pilngadības krājkonts
Uzkrājums+

Zelts

Elektroniskie pakalpojumi

Citadele internetbanka
Autorizācijas ierīces
Citadele SMS banka

Norēķinu kartes

Citadeles norēķinu karte ar American Express®
Citadeles norēķinu karte
Citadeles norēķinu karte Maestro
Citadeles norēķinu karte Maestro – piedāvājums jauniešiem
Citadeles norēķinu karte Maestro – piedāvājums pensionāriem

Kredītkartes

X Karte
X Platinum karte
X Infinite karte
American Express
MasterCard
Visa
Visa Platinum

Virtuālā karte

Kartes, kuras vairs netiek izsniegtas
Citi maksājumu karšu pakalpojumi
Mēneša limits maksājumu kartēm
Diennakts limits maksājumu kartēm
Concierge serviss
Citu banku emitēto maksājumu karšu apkalpošana

Kreditēšana

Hipotekārais kredīts
Studiju/ studējošā kredīts
Patēriņa kredīts
Līzings un faktorings
Kredītņēmēju dzīvības apdrošināšana
Ar kreditēšanu un tirdzniecības finansēšanu saistīti papildu pakalpojumi

Finanšu instrumenti un valūtas darījumi

Brokeru pakalpojumi
Turētājbankas pakalpojumi
Trasta pakalpojumi
Repo darījumi

Aktīvu pārvaldīšana (CBL Asset Management)
Seifu glabātava
Papildu pakalpojumi
Personas apdrošināšana