Cenrādis privātpersonām

Cenrādis, spēkā no 2019. gada 15. maija
Cenrādis, spēkā no 2019. gada 15. maija produktiem un pakalpojumiem, kuri vairs netiek piedāvāti
Schedule of Fees and Charges, effective from 15.05.2019.
Schedule of Fees and Charges, effective from 15.05.2019. for products and services, that are no longer being offered
Bankas standartizēto terminu saraksts un to definīcijas (Glosārijs)
Tarifu informācijas dokuments (Norēķinu konts ar debetkarti X smart)
Tarifu informācijas dokuments (Norēķinu konts ar kredītkarti)

Elektroniskie pakalpojumi

Citadele internetbanka
Autorizācijas ierīces
Citadele SMS banka

Finanšu instrumenti un valūtas darījumi

Brokeru pakalpojumi
Turētājbankas pakalpojumi
Repo darījumi
Aktīvu pārvaldīšana (CBL Asset Management)
Personas apdrošināšana

Kontu atvēršana, maksājumi

Norēķinu konts
Darījuma konts
Maksājumi
Skaidras naudas operācijas
Skaidras naudas izmaksas limiti
Rēķinu apmaksa
Pilnvarojumi
Klienta Komplekti privātpersonām

Kreditēšana

Hipotekārais kredīts
Studiju/ studējošā kredīts
Patēriņa kredīts
Līzings un faktorings
Kredītņēmēju dzīvības apdrošināšana
Patēriņa kredītsaistību restrukturizācijas risinājumi
Ar kreditēšanu un tirdzniecības finansēšanu saistīti papildu pakalpojumi

Maksājumu kartes

X smart karte

X smart - piedāvājums jauniešiem
Citadeles norēķinu karte
Citadeles norēķinu karte ar e-talona funkcionalitāti
Citadeles norēķinu karte Maestro
Citadeles norēķinu karte Maestro – piedāvājums jauniešiem
Citadeles norēķinu karte Maestro – piedāvājums pensionāriem
X Karte (sākot ar 12.12.2018 – X Hero)
X Platinum karte
X Infinite karte
MasterCard
cPay aproces un uzlīmes
Kartes, kuras vairs netiek izsniegtas
Citi maksājumu karšu pakalpojumi
Diennakts/mēneša limits maksājumu kartēm
Pamatkonts ar piesaistītu Maestro karti

Noguldījumi

Termiņdepozīts
Drošības depozīts
Krājkonts+
Krājkonts
Maxi krājkonts
Bērna pilngadības krājkonts
Uzkrājošā dzīvības apdrošināšana
Seifu glabātava
Zelts

Papildu pakalpojumi