Cenrādis uzņēmumiem

Cenrādis, spēkā no 2019. gada 15. maija
Cenrādis, spēkā no 2019. gada 15. maija produktiem un pakalpojumiem, kuri vairs netiek piedāvāti
Schedule of Fees and Charges, effective from 15.05.2019.
Schedule of Fees and Charges, effective from 15.05.2019. for products and services, that are no longer being offered

Klienta komplekti

Komplekti uzņēmumiem
Maksājumu plāni

Kontu atvēršana, maksājumi

Norēķinu konts
Darījuma konts
Maksājumi
Maksājuma pirmstermiņa ieskaitīšana
Skaidras naudas operācijas
Skaidras naudas izmaksas limiti
Rēķinu apmaksa

Pilnvarojumi

Noguldījumi

Termiņdepozīts
Drošības depozīts
Krājkonts+
Krājkonts
3D krājkonts
Uzkrājums+

Zelts

Elektroniskie pakalpojumi

Citadele internetbanka
Autorizācijas ierīces
Elektronisko norēķinu sistēma Digifirma
Citadele SMS banka
Digilink pakalpojums
Citadele Gateway pakalpojums

Maksājumu kartes

Citadeles norēķinu karte Maestro
Naudas iemaksu karte
X Business
X Corporate
Kartes, kuras vairs netiek izsniegtas
Citi maksājumu karšu pakalpojumi
Diennakts/mēneša limits maksājumu kartēm

Kreditēšana

Kredīts, kredītlīnija
Mikrokredīts juridiskām personām bez nekustamā īpašuma nodrošinājuma
Overdrafts
Līzings un faktorings
Tirdzniecības finansēšanas un dokumentārās operācijas
Ar kreditēšanu un tirdzniecības finansēšanu saistīti papildu pakalpojumi

Finanšu instrumenti un valūtas darījumi

Brokeru pakalpojumi
Turētājbankas pakalpojumi
Repo darījumi

Aktīvu pārvaldīšana (CBL Asset Management)
Seifu glabātava
Papildu pakalpojumi