Cenrādis uzņēmumiem

Izmaiņas bankas Citadele produktu un pakalpojumu cenrādī no 20.07.2017.

Klienta komplekti

Komplekti uzņēmumiem
Maksājumu plāni

Kontu atvēršana, maksājumi

Norēķinu konts
Darījuma konts
Maksājumi
Maksājuma pirmstermiņa ieskaitīšana
Skaidras naudas operācijas
Skaidras naudas izmaksas limiti
Rēķinu apmaksa

Pilnvarojumi

Noguldījumi

Termiņdepozīts
Drošības depozīts
Krājkonts+
Krājkonts
3D krājkonts
Uzkrājums+

Zelts

Elektroniskie pakalpojumi

Citadele internetbanka
Autorizācijas ierīces
Elektronisko norēķinu sistēma Digifirma
Citadele SMS banka
Digilink pakalpojums
Citadele Gateway pakalpojums
Rīkojumu iesniegšana bankai Citadele pa tālruni

Maksajumu kartes

Citadeles norēķinu karte Maestro
Naudas iemaksu karte
Virtuālā karte
Biznesa kartes
Kartes, kuras vairs netiek izsniegtas
Citi maksājumu karšu pakalpojumi
Mēneša limits maksājumu kartēm
Diennakts limits maksājumu kartēm
Concierge serviss
Citu banku emitēto maksājumu karšu apkalpošana

Kreditēšana

Kredīts, kredītlīnija
Mikrokredīts juridiskām personām bez nekustamā īpašuma nodrošinājuma
Overdrafts
Līzings un faktorings
Tirdzniecības finansēšanas un dokumentārās operācijas
Ar kreditēšanu un tirdzniecības finansēšanu saistīti papildu pakalpojumi

Finanšu instrumenti un valūtas darījumi

Brokeru pakalpojumi
Turētājbankas pakalpojumi
Trasta pakalpojumi
Repo darījumi

Aktīvu pārvaldīšana (CBL Asset Management)
Seifu glabātava
Inkasācijas pakalpojumi
Papildu pakalpojumi