Brokeru pakalpojumi (Atlaides, spēkā no 01.07.2022.)

Spēkā no 01.01.2021

Brokeru pakalpojumi1
Pakalpojums Cena
Darījumi ar parāda vērtspapīriem 0.1% (min. 50 EUR)2,4
Darījumi ar akcijām (iesk. ETF, ETN, ETC, ADR, GDR):
Baltijas, Eiropas, Skandināvijas biržās 0.4% (min. 20 EUR)4
ASV un Kanādas biržās 0.04 USD/CAD par akciju (min. 25 USD/CAD)
Darījums ar ASV biržu opcijām 2.50 USD par kontraktu (min. 25 USD)4
Darījums ar CBL Asset Management fondu akcijām Bez maksas3
Darījumi ar citām fonda akcijām3 0.2% (min. 20 EUR)4
  • 1 Darījumiem ar vertspapīriem komisijas maksa tiek rēķinata no nominālās summas, citiem instrumentiem no darījuma summas.
  • 2 Izpildot darījumu ar parāda vērtspapīriem ārpus biržas (OTC) par klientam izdevīgāku cenu, nekā cenu ierobežojošā rīkojumā norādītā, 50% no bankas Citadele noteiktā uzcenojuma (mark-up), ko veido starpība starp rīkojumā norādīto cenu un reālo izpildes cenu, tiek atmaksāti klientam.
  • 3 Ja darījumi ar CBL Asset Management fondu apliecībām ir vismaz 100 EUR vērtībā, komisija par darījumu apkalpošanu netiek piemērota. Mazākām summām tiek piemērotas tādas pašas maksas kā par darījumiem ar citu fondu apliecībām.
  • 4 Ja finanšu instrumentu konts ir atvērts laika posmā no 2022. gada 1. jūlija līdz 2023. gada 31. martam, komisijas atlīdzībai tiek piemērota atlaide 25% (izņemot darījumu ar fonda daļām minimālo komisijas maksu).