Akcijas

Akcija ir vērtspapīrs, ko emitē uzņēmums un kas kalpo tās īpašniekam kā apliecinājums, ka viņam pieder noteikta uzņēmuma īpašuma jeb kapitāla daļa.

Akcionārs ir uzņēmuma līdzīpašnieks, kurš iegūst visas ar to saistītās tiesības un pienākumus. Iegādājoties akcijas, ieguldītājs cer pelnīt no akciju vērtības pieauguma.

Akciju cenu nosaka piedāvājums un pieprasījums, kurus savukārt ietekmē informācija par uzņēmuma esošo finanšu stāvokli un gaidāmajiem finanšu rezultātiem, kā arī kopējais noskaņojums akciju tirgū. Fondu biržās tiek tirgotas publisko akciju sabiedrību akcijas.

Akciju priekšrocības:

  • Iespēja pelnīt no akciju cenas pieauguma;
  • Iespēja gūt ienākumus no uzņēmuma peļņas sadales dividenžu veidā;
  • visplašākais ienesīguma/valūtu/riska/ieguldījuma kombināciju spektrs, ieguldot līdzekļus dažādu pasaules valstu ekonomikās un uzņēmumos;
  • iespēja iegādāties jebkuru akciju skaitu - investējot arī nelielu naudas summu.

Saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu, finanšu instrumenti tiek turēti nošķirti no citiem bankas aktīviem, līdz ar ko klients neuzņemas risku, kas saistīti ar situāciju, kad banka nespēj darboties, ko var izraisīt bankas bankrots, maksātnespēja, kā arī tīša pretlikumīga darbība, kura ir vērsta pret banku.

AS „Citadele banka” Brokeru nodaļas speciālisti Jums sniegs nepieciešamo informāciju par ieguldījumu iespējām vērtspapīru tirgos.

ETF

Uzziniet vairāk:
Tālr.: +371 6 701 0555
broker@citadele.lv
vai nosūtiet kontaktformu.

*AS "Citadele banka" nesniedz ieguldījumu portfeļu pārvaldīšanas pakalpojumus, fondu un aktīvu pārvaldīšanas pakalpojumus, individuālo konsultāciju par ieguldījumiem finanšu instrumentos un rekomendāciju attiecībā uz kapitāla tirgiem sniegšanu. Šādus pakalpojumus sniedz Citadele grupas uzņēmumi - IPAS "CBL Asset Management", AAS "CBL Life" un AS "CBL Atklātais pensiju fonds".