Faktorings

Spēkā no 18.01.2022

Faktorings
Pakalpojums Cena1
Komisijas maksa par līguma noformēšanu/ Faktoringa limita palielināšanu/ termiņa pagarināšanu Sākot ar 0.5 % no Faktoringa limita, min. 400 EUR
Citi Faktoringa līguma grozījumi No 85 EUR
Pircēja kredīta apdrošināšanas limita pārbaude No 25 EUR
Pircēja limita pievienošana vai izmaiņas Pircēju sarakstā (par katru Pircēju) 40 EUR
Komisijas maksa par Rēķina apstrādi Sākot ar 0.2 % no Rēķina summas, min. 3 EUR
Standartizētas atskaites sagatavošana par atlikumu 30 EUR
Nestandarta atskaites sagatavošana 50 EUR
Dokumentu kopiju sagatavošana un izsniegšana no arhīva (par katru dokumentu) 10 EUR
Naudas līdzekļu pārskaitījums par nenodotām prasījumu tiesībām 10 EUR + pārskaitījuma komisijas maksa saskaņā ar Bankas cenrādi
  • 1 Cenas ir norādītas bez PVN