Pensiju 3. līmenis

AS „CBL Atklātais pensiju fonds” piedāvā šādus 3. līmeņa pensiju plānus:

 • „CBL Sabalansētais”;
 • „CBL Aktīvais”;
 • „CBL Aktīvais USD”;
 • „CBL Indeksu”.

Pašreizējā ekonomiskajā situācijā darba devējam vienlaikus ir jādomā par saviem darbiniekiem un arī par uzņēmuma finansiālo stāvokli. Pateicoties valsts noteiktajiem nodokļu atvieglojumiem un CBL Atklātā pensiju fonda darbībai, vienlaicīgi tiek palielināti gan darbinieku ienākumi, gan ekonomēti uzņēmuma līdzekļi.

Jau no 1999. gada pensiju fonds uzņēmumiem piedāvā iespēju saviem darbiniekiem palielināt labklājību vecumdienās, noslēdzot kolektīvās dalības līgumu un veicot iemaksas pensiju 3. līmenī.

Atalgojuma aizvietojuma grafiks vecumdienās

Pensiju 3. līmeņa priekšrocības

Ja iemaksas par saviem darbiniekiem veic uzņēmums, kas nepārsniedz 10% no konkrēto darbinieku bruto algas:

 • Iespējamas nodokļu atlaides (veiktās iemaksas nav darba devēja obligāto sociālo iemaksu objekts; papildus UIN saistības nerodas, jo izmaksas uzskatāmas par saimnieciskās darbības izmaksām.);
 • Dalība 3. pensiju līmenī ir papildus motivācija darbinieku lojalitātes nodrošināšanai;
 • Var veidot mūsdienīgu personāla politiku;
 • Tiek piedāvāta elastīga iemaksu politika – darba devējs nosaka kuram darbiniekam, cik lielā apmērā un kad veikt vai apturēt iemaksas, kā arī izvēlas iemaksu valūtu (EUR, USD) un pensiju plānu.

Priekšrocības uzņēmuma darbiniekiem

Ja iemaksas pensiju fondā veic uzņēmums:

 • Papildpensija dod ienesīgumu, vienlaicīgi nesamazinot darbinieka ienākumus;
 • Iemaksu veikšanas brīdī iedzīvotāju ienākuma nodoklis netiek ieturēts (darbiniekam nav papildus izdevumi), bet izmaksas brīdī ar IIN tiek apliktas darba devēja veiktās iemaksas pensiju fondā;
 • Veiktās iemaksas nav darbinieka obligāto sociālo iemaksu objekts;
 • Uzkrāto papildpensijas kapitālu var saņemt 55 gadu vecumā (valsts vecuma pensiju tikai no 64 gadu un deviņu mēnešu vecuma) – papildpensiju iespējams izņemt visu uzreiz, pa daļām vai turpināt līgumu ar pensiju fondu;
 • Privātās pensijas kapitāls ir mantojams, tas ir pensiju plāna dalībnieka īpašums no pirmās iemaksas brīža, neatkarīgi no tā, kurš veicis iemaksas.

CBL Atklātais pensiju fonds ne retāk kā reizi gadā informē pensiju plāna dalībniekus par viņu individuālo kontu stāvokli, norādot veikto iemaksu apjomu, plāna administratīvos izdevumus, kā arī investīciju ienesīguma rādītājus.

Iesniegt dokumentus

Biežāk uzdotie jautajumi