Uzkrājošā dzīvības apdrošināšana

Cenrādis uzņēmumiem

Līguma valūta EUR USD
Komisija par līguma administrēšanu saskaņā ar Līgumā noteiktajiem nosacījumiem saskaņā ar Līgumā noteiktajiem nosacījumiem
Komisija par uzkrājuma summas administrēšanu saskaņā ar Līgumā noteiktajiem nosacījumiem saskaņā ar Līgumā noteiktajiem nosacījumiem
Ieguldījumu plāna maiņas komisija* IPAS CBL AM pārvaldīto fondu maiņa
4 reizes gadā bez maksas*
IPAS CBL AM pārvaldīto fondu maiņa
4 reizes gadā bez maksas*
Līguma darbības termiņa pagarināšana bez maksas bez maksas
Riska apdrošinājuma summas maiņa bez maksas bez maksas
Papildapdrošināšanas riska summas maiņa bez maksas bez maksas
Izmaiņas apdrošināto sarakstā bez maksas bez maksas
Līguma valūtas maiņa (no uzkrājuma summa) 1% (min. 10 EUR) 1% (min. 10 USD)
Maksa par pirmstermiņa līguma izbeigšanu saskaņā ar Līgumā noteiktajiem nosacījumiem saskaņā ar Līgumā noteiktajiem nosacījumiem
Norēķinu konta atvēršana AS "Citadele banka", noslēdzot Uzkrājums+ līgumu bez maksas bez maksas

Spēkā no 11.12.2017.

 

* citos ieguldījumu fondu maiņas gadījumos tiek piemērotas fondu daļu pirkšanas komisijas saskaņā ar Līgumā noteiktajiem nosacījumiem.