Finanšu instrumentu kontu (Atlaide, spēkā no 01.07.2022.)

Spēkā no 01.01.2021

Finanšu instrumentu kontu

Finanšu instrumentu kontu apkalpošana
Pakalpojums Cena
Finanšu instrumentu turēšana (mēnesī) 0.02% (min. 1 EUR), visu CBL Asset Management Fondu turēšana bez maksas
Finanšu instrumentu saņemšana no ārpus Baltijas valstīm/ pārvedumi (visi tirgi) 30 EUR
Pārvedumi starp diviem bankas Citadele klientu finanšu instrumentu kontiem (tiek ieturēts no finanšu instrumentu pārvedēja) 10 EUR
Finanšu instrumentu saņemšana/pārvedumi pret samaksu (RVP/DVP) 50 EUR
Norēķini par darījumiem ar finanšu instrumentiem, izņemot darījumus ar fondu apliecībām, Baltijas un Krievijas biržās tirgotiem finanšu instrumentiem un ASV, Kanādas biržās tirgotajām akcijām un ETF1 10 EUR
Finanšu instrumentu dereģistrācija 50 EUR
Finanšu instrumentu korporatīvo notikumu rīkojumu apstrāde 35 EUR + faktiskās izmaksas
Nodokļu sertifikācijas dokumentu sagatavošana vai iesniegšana vietējiem un ārvalstu depozitārijiem 35 EUR + faktiskās izmaksas
Komisija par negatīvo atlikumu klientu naudas līdzekļu kontos finanšu instrumentu darījumu veikšanai (procentos gadā) 24%
  • 1 Komisijas atlīdzība tiek piemērota, noslēdzot darījumu ar banku Citadele, izmantojot brokeru pakalpojumus. Darījumiem, kas noslēgti, neizmantojot bankas Citadele brokeru pakalpojumus, tiek piemērota finanšu instrumentu saņemšanas un/vai pārveduma pret samaksu (RVP/DVP) komisijas atlīdzība.