Tirdzniecības finansēšana

Atbalsts tava biznesa izaugsmei.

Pieteikties konsultācijai

 • Visa veida banku garantijasApliecini savu saistību izpildi iepirkumiem un līgumiem
 • Risku pārvaldīšanaNosedz gan sadarbības partnera, gan valsts riskus
 • Naudas plūsmas uzlabošanaIzmanto iespēju saņemt finansējumu un ļaut biznesam attīstīties ātrāk

Bankas garantijas uzņēmumiem

Ja tava uzņēmuma darījuma partneris lūdz garantēt samaksu, noderēs bankas izsniegta garantija. Tā sniedz uzņēmumam dažādas iespējas:

 • Piedalīties valsts, pašvaldību un citu uzņēmumu izsludinātajos iepirkumos, kuros tiek pieprasīts piedāvājuma nodrošinājums
 • Garantēt darījuma partneriem savlaicīgu apmaksu par izpildīto darbu vai piegādāto preci
 • Samazināt starptautisko tirdzniecības darījumu risku
 • Nodrošināt dažādu vietējo un starptautisko līgumu saistību izpildi

Pieteikties konsultācijai

Kredīta vēstules uzņēmumiem

Kredīta vēstules sniedz papildus drošību uzņēmumiem starptautiskās tirdzniecības darījumos. Kredīta vēstule ir pircēja bankas apņemšanās samaksāt pārdevējam noteiktu naudas summu noteiktā termiņā, saņemot kredīta vēstules noteikumiem atbilstošus dokumentus.

 • Pircējam nav nepieciešams veikt priekšapmaksu
 • Pārdevējs saņem samaksu, iesniedzot bankā kredīta vēstules noteikumiem atbilstošus preces nosūtīšanas dokumentus
 • Kredīta vēstule ir drošs, starptautiski atzīts norēķinu veids

Pieteikties konsultācijai

Dokumentu inkaso uzņēmumiem

Dokumentu inkaso ir bankas pakalpojums starptautiskās tirdzniecības norēķiniem darījumos ar pastāvīgiem sadarbības partneriem. Banka darbojas kā vidutājs darījuma drošībai. Pārdevēja ieguvums – pircējs iegūs preces saņemšanai nepieciešamos dokumentus vien pēc apmaksas. Pircēja ieguvums – pārliecība, ka prece, par kuru tiek veikta apmaksa, ir ceļā.

 • Lielāka drošība starptautiskajos tirdzniecības darījumos
 • Mazākas starptautisko tirdzniecības darījumu izmaksas
 • Iespēja pircējiem veikt starptautiskos darījumus ar saīsinātu priekšapmaksas periodu vai pat bez priekšapmaksas

Pieteikties konsultācijai

Krājumu finansēšana uzņēmumiem

Saņem īstermiņa aizdevumu pret preču un izejvielu krājumu ķīlu. Tavs uzņēmums varēs uzlabot uzņēmuma apgrozījumu, nodrošināt ražošanas nepārtrauktību, iegūt papildu finanšu līdzekļus jaunu pasūtījumu veikšanai.

 • Aizdevuma termiņš - līdz 2 gadiem
 • Aizdevuma apjoms - līdz 85% no krājumu vērtības
 • Finansētos krājumus jāapdrošina un jāglabā neatkarīgā (uzņēmumam nepiederošā) noliktavā Baltijā

Pieteikties konsultācijai

Faktorings uzņēmumiem

Izmantojot faktoringa pakalpojumu, naudu par izrakstītajiem rēķiniem saņemsi uzreiz.

 • Saņem finansējumu līdz pat 90% no izrakstīto rēķinu summas
 • Piedāvā  klientiem garākus rēķinu samaksas termiņus – līdz pat 120 dienām
 • Faktoringa pakalpojums pieejams par rēķinu kopsummu sākot no 40 000 eiro
 • Zema komisijas maksa par faktoringa pakalpojumu – sākot no 0,2% + PVN no faktoringa rēķinu summas

Pieteikties konsultācijai