Citi produkti un pakalpojumi

Spēkā no 13.12.2023

Skaidras naudas darījumi1
Pakalpojums Cena
Skaidras naudas iemaksa kontā bankas filiālē (iesk. maksājumu līdz EUR 15 000 uz Valsts Kasi, neizmantojot norēķinu kontu)2 0.5% no summas (min. 30 EUR)
Skaidras naudas izmaksa no konta bankas filiālē 1% no summas (min. 22 EUR) ja darījuma summa ir līdz 10 000 EUR, 3% no summas, ja darījuma summa ir 10 000 EUR un vairāk
Papildu komisija par EUR monētu apstrādi 10% no summas (min. 40 EUR)
Darījuma konts
Pakalpojums Cena
Darījuma konta līguma noformēšana vai izmaiņu noformēšana Individuāli, informācija bankā
Autorizācijas ierīces
Pakalpojums Cena
DIGIPASS GO3 izsniegšana 12 EUR
DIGIPASS GO3 maiņa tehnisko iemeslu dēļ (divu gadu laikā no pieslēgšanas brīža) Bez maksas
Papildu pakalpojumi
Pakalpojums Cena
Zvērinātu tiesu izpildītāju rīkojumu un Valsts ieņēmumu dienesta rīkojumu pieņemšana, pārbaude un izpilde par katra saņemtā dokumenta apstrādi4 15 EUR
Kurjerpasta un pasta pakalpojumu izmantošana pēc klienta pieprasījuma dokumentu un citu vērtību nosūtīšanai 25 EUR + faktiskās izmaksas (ieskaitot PVN)
  • 1 Informāciju par skaidras naudas limitiem filiālē "Citadele" var atrast bankas mājas lapā, sadaļā "Skaidras naudas darījumi",
  • 2 Pakalpojums pieejams tikai klientiem, kam nav iespējas veikt maksājumu elektroniski.
  • 3 Maksa ir jāmaksā pirms bankas veiktās pārbaudes un pirms bankas lēmuma par darījuma attiecību uzsākšanu ar klientu.
  • 4 Komisijas maksa par veikto maksājumu saskaņā Zvērinātu tiesu izpildītāju rīkojumu un Valsts ieņēmumu dienesta rīkojumu maksā 0,38 EUR.