Kontu attālinātās vadības sistēmas

Spēkā no 01.12.2022