Kontu attālinātās vadības sistēmas

Pakalpojums Cena
Autorizācijas ierīces
DIGIPASS 780 izsniegšana 35 EUR
MobileSCAN aktivizācija vienas licences ietvaros vai pirmreizēja/atkārtota aktivizācija esošās licences ietvaros Bez maksas
Digilink pakalpojums
Reģistrēšana Bez maksas
Abonēšanas maksa mēnesī 15 EUR
Autentifikācijas maksa mēnesī1 15 EUR
Multilink maksājumu serviss
Komisijas maksa par katru saņemto vai iniciēto maksājumu 1.3% no maksājuma summas, bet ne mazāk kā EUR 0.10
Citadele Gateway
Reģistrēšana 50 EUR
Abonēšanas maksa mēnesī par Informatīvo režīmu 20 EUR mēnesī
Abonēšanas maksa mēnesī par Transakciju režīmu 40 EUR mēnesī
  • 1 Autentifikācija - pakalpojumu sniedzēja pieprasījums klienta automātiskai identifikācijai.