Kontu attālinātās vadības sistēmas

Pakalpojums Cena
Autorizācijas ierīces
DIGIPASS 780 izsniegšana 35 EUR
MobileSCAN aktivizācija un lietošana Bez maksas
Citadele Gateway
Reģistrēšana 50 EUR
Abonēšanas maksa mēnesī par Informatīvo režīmu 20 EUR mēnesī
Abonēšanas maksa mēnesī par Transakciju režīmu 40 EUR mēnesī