Kontu attālinātās vadības sistēmas

Spēkā no 01.04.2024