Kontu attālinātās vadības sistēmas

Pakalpojums Cena
Autorizācijas ierīces
DIGIPASS 780 izsniegšana 35 EUR
MobileSCAN aktivizācija vienas licences ietvaros vai pirmreizēja/atkārtota aktivizācija esošās licences ietvaros Bez maksas
Citadele Gateway
Reģistrēšana 50 EUR
Abonēšanas maksa mēnesī par Informatīvo režīmu 20 EUR mēnesī
Abonēšanas maksa mēnesī par Transakciju režīmu 40 EUR mēnesī