Uzkrājošā dzīvības apdrošināšana

Uzkrājošā dzīvības apdrošināšana - mūsdienīgs risinājums uzņēmuma līdzekļu ekonomijai.

Kāda ir produkta būtība?

Darba devējs optimizē uzņēmuma līdzekļus un daļu no algu fondam atvēlētajiem līdzekļiem novirza uz uzkrājošo dzīvības apdrošināšanu, veicot iemaksas par saviem darbiniekiem. Darba devēja veiktās iemaksas uzkrājošā dzīvības apdrošināšanā netiek apliktas ar nodokļiem.

Kāds ir darba devēja ieguvums?

 • Uzņēmuma līdzekļu ekonomija
 • Nodokļu atvieglojumi
  no uzkrājošā dzīvības apdrošināšanā iemaksātās summas, kas nepārsniedz 10% no darbinieka bruto ienākumiem netiek maksāti šādi nodokļi:
  — Sociālais nodoklis
  — IIN (iedzīvotāju ienākuma nodoklis)
  — UIN (uzņēmuma ienākuma nodoklis)
 • Kontrole pār uzkrātajiem līdzekļiem, lojāli darbinieki
  — ja darbinieks pārtrauc darba attiecības pirms norunātā termiņa, darba devējam ir iespēja izmaksāt uzkrājumu darbiniekam vai novirzīt to pārējo darbinieku uzkrājumos
 • Vienkāršs process
  — Pēc darba devēja vienošanās ar Apdrošinātāju par Līguma nosacījumiem, tiek parakstīts Līgums
  — Līgumam pievienots darbinieku saraksts
  — Darba devēja pārskaitītā summa tiks automātiski sadalīta pa darbinieku individuālajiem uzkrājumiem
 • Iespēja veidot TIKAI uzkrājumu vai arī papildus apdrošināt darbinieku dzīvību un/vai nelaimes gadījumu riskus

Kāds ir darbinieka ieguvums?

 • Darba devēja veidots uzkrājums, kuru darbinieks saņems, līguma termiņam beidzoties, ja darbinieks nebūs mainījis darba devēju.
 • Darbinieks saņem ne tikai darba devēja veiktās iemaksas, bet arī papildus peļņu, kas atkarīga no izvēlētās ieguldījumu stratēģijas.

Kā veidosies uzkrājums darbiniekam?

Darba devēja iemaksas tiek ieguldītas atbilstoši līgumā paredzētajiem ieguldīšanas nosacījumiem. Darba devējs var izmantot, iespēju investēt kādā no CBL Asset Management ieguldījumu fondiem:

                   — stratēģiju ieguldījumu fondos;
                   — obligāciju ieguldījumu fondos;
                   — akciju ieguldījumu fondos

CBL Life speciālisti sadarbībā ar CBL Asset Management profesionāļiem sniegs individuālas konsultācijas, lai izvēlētos tieši Jūsu uzņēmumam piemērotāko ieguldījumu stratēģiju, kuru iespējams mainīt līguma darbības laikā.

Īsumā par uzkrājošā dzīvības apdrošināšanas līgumu

 • Uzkrājuma valūta - EUR, USD
 • Iemaksas - regulāras, taču iespējams brīvi mainīt iemaksu apmēru un regularitāti
 • Minimālā iemaksa – nav
 • Minimālais dalībnieku skaits – 10
 • Līguma termiņš – minimums - 10 gadi, lai saņemtu nodokļu atvieglojumus
 • Peļņa - atkarīga no izvēlētās ieguldījumu stratēģijas.

Kādas ir darba devēja izmaksas?

Vienīgie darba devēja izdevumi ir uzkrājošā dzīvības apdrošināšanā novirzītie līdzekļi. Administratīvās izmaksas tiek ieturētas no darbinieka uzkrājuma. Tās ir atkarīgas no:

 • kolektīvās dalības līgumā iekļauto darbinieku skaita
 • plānoto iemaksu apjoma
 • līguma termiņa

Cenrādis