Ieguldījumu fondi

Efektīva līdzekļu ieguldīšana

Piesakieties sarunai

Efektīva līdzekļu ieguldīšana

Fondu pārvaldīšanas pakalpojumu nodrošina Citadeles grupas uzņēmums CBL Asset Management, savukārt ieguldījumus trešo pušu pārvaldītāju fondos iespējams veikt izmantojot Bankas Brokeru pakalpojumus.

 • Investēšana ieguldījumu fondos ir viens no izplatītākajiem un efektīvākajiem naudas līdzekļu uzkrāšanas veidiem mūsdienās.
 • Daudzu ieguldītāju naudas līdzekļu apvienošana dod iespēju paplašināt investīciju iespēju spektru un īstenot profesionālu šo līdzekļu pārvaldīšanu, ar mērķi gūt peļņu.
 • Naudas līdzekļu investēšana ieguldījumu fondos jau vairāk kā gadsimtu ir pierādījusi savas priekšrocības salīdzinājumā ar citiem ilgtermiņa ieguldījumu veidiem.
 • Investēšana ieguldījumu fondos dod iespēju ne tikai pasargāt kapitālu no vērtības krišanās, kas rodas inflācijas rezultātā, bet arī gūt augstākus ienākumus.

Ieguldījumu stratēģijas anketa

Izmantojot mūsdienu tehnoloģiskās iespējas un apvienojot tās ar ilggadēju un profesionālu finanšu ekspertīzi, esam radījuši Ieguldījumu stratēģijas anketu, kuru aizpildot interesents saņem pesonalizētus ieguldījumu ieteikumus ar CBL Asset Management piedāvātajiem ieguldījumu fondiem, atbilstoši finanšu situācijai, riska apetītei un zināšanām.

Aizpildīt anketu

CBL ieguldījumu fondi

 • Iespēja: kā speciālists globālajos akciju un attīstības valstu obligāciju tirgos, CBL piedāvā vairākus obligāciju un akciju fondus, ļaujot Jums uzlabot Jūsu investīciju portfeļa sagaidāmo riska/atdeves profilu un palīdzot Jums sasniegt tieši Jūsu ilgtermiņa finansiālos mērķus.
 • Kompetence: CBL komandā ir pieredzējuši ieguldījumu pārvaldes speciālisti, ar vairāk kā 10 gadu ilgu pieredzi ieguldījumu pārvaldes jomā. CBL fondi atkārtoti ieguvuši augstākās raudzes starptautiskus apbalvojumus, piemēram, Lipper balvas  un Mornigstar augstākos novērtējumus.
 • Diversifikācija: investoru resursu apkopošanas rezultātā CBL fondi sniedz jau sagatavotu, diversificētu ekspozīciju uz attīstības tirgiem. Diversifikācijai šajos tirgos ir būtiska nozīme – pārliekai ekspozīcijai uz kādu atsevišķu emitentu var būt nesamērīgas sekas.
 • Viegli pirkt un pārdot: CBL fondi ir ar ikdienas likviditāti: Jūs varat atpirkt visas vai daļu no Jūsu investīcijām un katru darba dienu sekot Jūsu investīciju vērtības izmaiņām. Darījumus ar fondu daļām var veikt izmantojot Citadeles internetbanku.
 • Ja plānotā investīciju summa pārsniedz 100 000 EUR un Jūs interesē plašāks pieejamo pakalpojumu un finanšu instrumentu klāsts, piedāvājam iepazīties ar  individuālo investīciju portfeļu pārvaldīšanas pakalpojumiem.

CBL stratēģisko alokāciju fondi

 • Klients izvēlas apakšfondu ar piemērotāko riska pakāpi – pārējo paveiks fonda pārvaldes speciālisti, pielāgojot portfeļu kompozīciju mainīgajiem pasaules finanšu tirgus apstākļiem.
 • Globāls mandāts - risku diversifikācija pa ģeogrāfiskajiem reģioniem un finanšu aktīvu klasēm.
 • Sadarbība ar pasaules vadošajām fondu pārvaldīšanas kompānijām. Neliels sākotnējais investīciju apmērs. Minimālā investīcija ir viena ieguldījumu apliecība. Plašas iespējas dažādu individuālu līdzekļu uzkrāšanas shēmu izveidei.
 • Ja plānotā investīciju summa pārsniedz 100 000 EUR un Jūs interesē plašāks pieejamo pakalpojumu un finanšu instrumentu klāsts, piedāvājam iepazīties ar individuālo investīciju portfeļu pārvaldīšanas pakalpojumiem.

Citu pārvaldītāju ieguldījumu fondi

 • Iespēja iegādāties plašu spektru pasaules vadošo līdzekļu pārvaldītāju ieguldījumu fondus un hedžfondus.
 • Brokeru nodaļas speciālisti Jums sniegs nepieciešamo informāciju par ieguldījumu iespējām vērtspapīru tirgos.

Piesakieties sarunai

Piezīme - ieguldot līdzekļus ieguldījumu fondos klients var ne tikai gūt peļņu, bet arī riskē ciest zaudējumus

Vēlaties uzzināt vairāk?

Zvaniet 67010555 vai rakstiet