Eiropas Investīciju bankas atbalsts finansējumam

Maziem, vidējiem un lieliem uzņēmumiem.

photo
icon

Dažādiem mērķiem

Piesaki atbalstu apgrozāmiem līdzekļiem, investīcijām, transportlīdzekļu, tehnikas un iekārtu iegādei.

icon

Izdevīgi nosacījumi

Iegūsti finansējumu ar samazinātu procentu likmi salīdzinājumā ar finansējumu bez EIB atbalsta.

icon

Būtisks atbalsts

Saņem finansējumu projektiem ar kopējām izmaksām līdz 25 milj. EUR, kur EIB atbalsts līdz 12,5 milj. EUR.

Kas ir EIB?

photo

Eiropas Investīciju banka (EIB) ir finansējuma institūcija, kas pieder visām Eiropas Savienības dalībvalstīm kopā. Tās galvenie darbības mērķi ir atbalstīt Eiropas mazo un vidējo uzņēmējdarbību, tādejādi izvērst Eiropas potenciālu, radot darbavietas, izaugsmi, kā arī atbalstīt pasākumus klimata pārmaiņu mazināšanai.


Lasīt vairāk

 • Maziem, vidējiem vai lieliem uzņēmumiem ar darbinieku skaitu līdz 3000*.
 • Uzņēmumiem, kuri reģistrēti un saimniecisko darbību veic Baltijas valstīs (atsevišķos gadījumos arī Eiropas Savienībā).
 • Finansiāli stabiliem uzņēmumiem ar izaugsmes iespējām.
 • Pieejamais finansējums sākot no 10 000 EUR, ko uzņēmumi var izmantot investīcijām vai apgrozāmo līdzekļu finansēšanai. Finansējumu var saņemt projektiem ar kopējām izmaksām līdz 25 miljoniem eiro, no kuriem EIB atbalsts piemērojams summai līdz 12,5 miljoniem eiro.

* EIB finansējuma saņemšanai atbilstoši uzņēmumi – mikrouzņēmumi, mazie, vidējie uzņēmumi (tostarp arī saistīto uzņēmumu grupa) ar mazāk nekā 250 darbiniekiem (pilnas slodzes) vai lielie uzņēmumi ar vismaz 250, bet ne vairāk kā 3000 darbiniekiem (pilnas slodzes).

photo
 • Pamatlīdzekļu iegādei.
 • Apgrozāmiem līdzekļiem.
 • Ēku energoefektivitātes uzlabošanai.
 • Atjaunojamo energoresursu iekārtu iegādei un uzstādīšanai.
 • Transportlīdzekļu, tehnikas un iekārtu iegādei.
 • Citiem mērķiem.
photo
 • Finansējums netiek piešķirts projektiem, kuriem Eiropas Savienības finansējuma (atbalsta) kopējais apmērs pārsniedz normatīvos aktos noteiktos ierobežojumus.
 • Uzņēmums vai finansējamais mērķis nav saistīts ar kādu no nozarēm, kas netiek atbalstīta no Eiropas Savienības puses.
 • Uzņēmumam nav korupciju, krāpšanos gadījumu un citu sodāmību, kā arī tas neatrodas sankciju sarakstos.
photo

Līguma īpašie noteikumi

Parakstot finansēšanas līgumu, kam piesaistīts EIB atbalsts, tā darbības laikā un līdz finansējuma pilnīgai atmaksai klients ievēro un apstiprina vairākus nosacījumus.

 • Ievēro vides un sociālās aizsardzības principus, standartus atbilstoši likumdošanai un EIB prasībām.
 • Seko EIB grupas principiem, kas vērsti uz nodokļu krāpšanas, apiešanas, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, agresīvas nodokļu plānošanas, noziedzīgi iegūtu naudas līdzekļu legalizēšanu un terorisma finansēšanu. Vairāk lasīt šeit.
 • Ļauj EIB pārstāvjiem apmeklēt un pārbaudīt visus objektus, iekārtas un darbus, kas ietilpst finansētajā projektā.
 • EIB sniegtās garantijas ietvaros Citadele ir tiesīga sniegt informāciju par klienta saimniecisko darbību, tā saistībām, kas izriet no finansēšanas līguma, un to izpildes gaitu EIB.
 • Ievēro citus noteikumus, kas tiek piemēroti finansējumam ar EIB atbalstu, saskaņā ar noslēgto finansēšanas līgumu.
photo

EIB atbalstu finansējumam vari saņemt, piesakoties kādam no uzņēmuma finansēšanas veidiem.

photo

Finansējums biznesam

Izvēlies sava uzņēmuma attīstībai un vajadzībām atbilstošāko finansējuma veidu.
Uzzināt vairāk
photo

Līzings

Finansējums līdz 90 % transporta līdzekļa iegādei. Izdevīgi nosacījumi arī tad, ja neesi Citadeles klients. Piesakies un saņem atbildi 1 dienas laikā.
Uzzināt vairāk

Finansējuma saņemšanas soļi

icon

Piesakies konsultācijai,

aizpildot pieteikumu tepat mājaslapā, vai sazinies ar savu darījumu vadītāju.
icon

Iesniedz dokumentus,

kas ir nepieciešami finansējuma saņemšanas izvērtēšanai.
icon

Noslēdz līgumu

par uzņēmumam piemērotāko finansējuma veidu, kam piesaistīts EIB atbalsts.
icon

Piesakies konsultācijai,

aizpildot pieteikumu tepat mājaslapā, vai sazinies ar savu darījumu vadītāju.
icon

Iesniedz dokumentus,

kas ir nepieciešami finansējuma saņemšanas izvērtēšanai.
icon

Noslēdz līgumu

par uzņēmumam piemērotāko finansējuma veidu, kam piesaistīts EIB atbalsts.