icon

Tūlītēja apmaiņa

Valūtu maiņa internetbankā vai mobilajā lietotnē ar vienu klikšķi.

icon

Labākas likmes

Valūtas maiņas darījumiem virs 7000 EUR var tikt piemērots uzlabots kurss.

icon

Riska pārvaldība

Mūsu speciālista konsultācija uzņēmuma valūtas maiņas risku pārvaldībai.

Valūtas maiņas risku ierobežošana

Kādi ir ieguvumi no valūtas maiņas risku ierobežošanas?

icon

Aizsardzība pret svārstībām

Pasargā uzņēmumu no valūtas svārstībām, fiksējot labvēlīgus valūtas kursus.

icon

Finanšu plānošana

Plāno, prognozē un piešķir resursus, iepriekš zinot valūtas maiņas kursus.

icon

Konkurences priekšrocības

Saglabā cenu konsekvenci un konkurences priekšrocības, samazinot riska ietekmi.

Platforma C Markets

Novērtē ātrumu, vienkāršību un drošību, veicot valūtas risku pārvaldību mūsu tiešsaistes platformā. Slēdz valūtas spot un nākotnes darījumus vai izvieto fiksētas cenas rīkojumus vēlākai izpildei.

 • Valūtas risku pārvaldīšana tiešsaistē tev ērtā vietā un laikā.
 • Reālā laika pieeja valūtu tirgiem un valūtu derivatīviem.
 • Viegla pieslēgšanās un ērta lietošana.
 • Informācija par iepriekš veiktajiem darījumiem un atvērtajām pozīcijām.
photo
Vai par platformas C Markets lietošanu ir abonēšanas maksa?

Nē, nepieciešama tikai ierīce ar interneta pieslēgumu.

Kas ir platforma C Markets?

Tiešsaistes rīks Citadeles biznesa klientiem ar būtisku valūtas riska pozīciju, kur veikt valūtas riska pārvaldību, piemēram, slēdzot valūtas nākotnes darījumus un pārraugot noslēgto darījumu portfeli.

Kā varu pieteikties?

Sazinies ar savu darījumu vadītāju bankā vai piesakies konsultācijai pie finanšu tirgus ekspertiem.

icon Vairāk jautājumu
image

Valūtas nākotnes darījums (Forward)


Forward darījumi ir valūtas maiņas darījumi par valūtas pirkšanu/pārdošanu kādā noteiktā nākotnes datumā pēc valūtu kursa, kas nofiksēts darījuma noslēgšanas brīdī. Forward darījumi tiek slēgti, lai mazinātu valūtas risku, kas var rasties nelabvēlīgu valūtas kursa svārstību rezultātā.

 • Izvēlies valūtu.
 • Nosaki summu.
 • Norādi datumu.
 • Fiksē valūtas kursu.
photo
 • Samazināt valūtas risku, kas var rasties nelabvēlīgu valūtas kursa svārstību rezultātā.
 • Uzlabot finanšu plānošanu, budžeta veidošanu un mazināt nenoteiktību, pateicoties jau iepriekš zināmām valūtas plūsmām un maiņas kursiem.
 • Saglabāt cenu konsekvenci un mazināt risku zaudēt konkurētspēju valūtas kursu svārstību dēļ.
photo

Parakstītais līgums paredz 100 000 GBP saņemšanu pēc 6 mēnešiem.

 • Uzņēmums pauž bažas, ka nākamo 6 mēnešu laikā GBP vērtība pret EUR var samazināties, kā rezultātā var samazināties prognozētie EUR ieņēmumi.
 • Lai izvairītos no nenoteiktības, uzņēmums noslēdz Forward līgumu un fiksē šī brīža GBP pārdošanas kursu pret EUR 0.88000.
 • Pēc 6 mēnešiem, norēķinu dienā uzņēmums izmanto iepriekš saskaņoto kursu 0.8800 neatkarīgi no tā, kāds kurss tajā brīdī ir tirgū.
 • Noslēdzot Forward līgumu un fiksējot kursu, uzņēmums ierobežoja valūtas maiņas risku, izvairoties no iespējamiem zaudējumiem un arī iespējamiem ieguvumiem valūtas kursu svārstību dēļ.
photo
 • FX Forward līgumi ir abpusēji saistoši, kas nozīmē, ka puses nevar vienkārši atteikties no darījuma, ja mainās tirgus apstākļi.
 • Tirgus izmaiņu rezultātā līgums var kļūt zaudējumus nesošs un radīt papildus izmaksas.
 • Līguma pirms termiņa slēgšana var radīt papildu izmaksas, ja tirgus ir situācija nav labvēlīga.
photo

Valūtu mijmaiņas darījums (Swap)


Swap ir darījums par valūtas pirkšanu/pārdošanu uz noteiktu laiku ar pienākumu nākotnē šo pašu summu pārdot atpakaļ/atpirkt pēc darījuma noslēgšanas brīdī fiksēta valūtu kursa.

 • Vienas valūtas aizņemšanās pret citu uz noteiktu laiku.
 • Fiksēts valūtas kurss nākotnes darījumam.
 • Darījumu var veikt pa daļām, agrāk vai vēlāk nekā norunāts.
photo
 • Vienlaicīgi pārvaldīt likviditātes un valūtas kursa risku.
 • Īstermiņa finansējuma iegūšana ārvalstu valūtā.
 • Elastības nodrošināšana valūtu Forward darījuma norēķinu datumam.
photo

Uzņēmums saņem 100 000 GBP, kas tam būs jāizmanto tikai pēc 6 mēnešiem.

 • Tā kā uzņēmuma pamatdarbības valūta ir EUR, tiek nolemts izmantot Swap līgumu, lai uz laiku apmainītu GBP pret EUR ikdienas darījumiem, un pēc 6 mēnešiem veikt maiņu atpakaļ uz GBP.
 • Veicot Swap darījumu, uzņēmums vienlaicīgi nofiksē gan sākotnējā darījuma, gan nākotnes pretējā virziena darījuma valūtu maiņas kursus starp EUR un GBP.
 • Pēc 6 mēnešiem, noteiktajā datumā, uzņēmums maina EUR atpakaļ uz GBP pēc iepriekš saskaņota kursa.
 • Swap darījums ļauj uzņēmumam uz 6 mēnešiem pāriet no vienas valūtas uz citu un pēc tam apmainīt to atpakaļ pēc fiksēta kursa, samazinot valūtas maiņas kursa risku un iegūstot likviditāti nepieciešamajā valūtā.
photo
 • FX Swap līgumi ir abpusēji saistoši, kas nozīmē, ka puses nevar vienkārši atteikties no darījuma, ja mainās tirgus apstākļi.
 • Tirgus izmaiņu rezultātā līgums var kļūt zaudējumus nesošs un radīt papildus izmaksas.
 • Līguma pirms termiņa slēgšana var radīt papildu izmaksas, ja tirgus ir situācija nav labvēlīga.
photo

Riski, kas saistīti ar Forward un Swap darījumiem

photo

FX Forward un FX Swap ir sarežģīti finanšu instrumenti un var nebūt piemēroti visiem. Tie var palīdzēt pārvaldīt valūtu riskus, tomēr arī paši satur zināmus riskus, kuri var ietekmēt hedžēšanas stratēģijas darbību un uzņēmuma kopējo finansiālo situāciju. Būtiski ņemt vērā, ka tirgus situācija var strauji mainīties un pagātnes sniegums negarantē nākotnes rezultātus. Vienmēr izvērtējiet savu riska apetīti un finansiālo situāciju.

Kas nepieciešams, lai sāktu?

 • Jāatver norēķinu konts Citadelē.
 • Jāiepazīstas ar ieguldītāju interešu aizsardzības dokumentāciju (MiFID), tai skaitā ar Rīkojumu izpildes politiku, un jāpiesakās LEI koda saņemšanai.
 • Jānoslēdz valūtu Swap un Forward darījumu līgums.
 • Jāaizpilda atbilstības tests darījumiem ar sarežģītiem finanšu instrumentiem.
photo