Maksājumu kartes

Spēkā no 01.04.2024

C kartes3
C Business 4 C Business Plus3
Pakalpojums EUR USD EUR USD
Maksa par karti 4.50 EUR mēnesī 45 USD gadā 8.50 EUR mēnesī 70 USD gadā
Pirkumi Latvijas Republikā un ārzemēs Bez maksas 0.5% Bez maksas 0.5%
Skaidras naudas izņemšana bankas Citadele bankomātos Latvijā 1% (min. 1.30 EUR) 1.5% (min. 5 EUR) 3% (min. 3 EUR) 3% (min. 5 USD)
Skaidras naudas izņemšana citās bankās, citu banku bankomātos 2% (min. 3 EUR) 1.5% (min. 5 USD) 3% (min. 3 EUR) 3% (min. 5 USD)
Minimālā iemaksas summa 100% no iztērētās kredītlimita summas + 100% no pārtēriņa 100% no iztērētās kredītlimita summas + 100% no pārtēriņa 5% no iztērētās kredītlimita summas + 100% no pārtēriņa 100% no iztērētās kredītlimita summas + 100% no pārtēriņa
Kredīta procenti (gadā) 24% 24% 20% 24%
Nokavējuma procenti (paaugstinātie kredīta procenti, gadā) 60%
Procenti par neatļautu negatīvu atlikumu 0.175% dienā
Maksājums no konta Standarta komisijas maksa par maksājumu Standarta komisijas maksa par maksājumu +3%
Valūtas konvertācijas uzcenojums 4.3% 4.3% 3% 4.3%
Priority Pass Netiek piedāvāts Bez maksas
Maksa par 1 cilvēka vizīti lidostas Priority Pass VIP atpūtas zonā1 Netiek piedāvāts 30 EUR (ieskaitot PVN)
Concierge serviss 2 Netiek piedāvāts 200 EUR gadā 300 USD gadā
Bilances apskatīšana bankas Citadele (Latvija) bankomātos Bez maksas
Bilances apskatīšana citu banku bankomātos 0.50 EUR 1.20 USD 0.50 EUR 1.20 USD
Maksa par atjaunotās maksājumu kartes saņemšanu pa pastu4 1.50 EUR
Maksa par atjaunotās/aizvietotas maksājumu kartes saņemšanu bankas filiālē 4 10 EUR
Bankas Citadele nosūtīta īsziņa par konta atlikuma izmaiņām 4 0.15 EUR
Mastercard Business Debit kartes
Pakalpojums Norēķinu karte Naudas iemaksu karte
EUR EUR
Maksa par karti 2 EUR mēnesī
Pirkumi Latvijas Republikā un ārzemēs Bez maksas Netiek piedāvāts
Skaidras naudas izņemšana bankas Citadele bankomātos Latvijā 1% (min. 1.30 EUR) Netiek piedāvāts
Skaidras naudas izņemšana citās bankās, citu banku bankomātos 2% (min.3 EUR) Netiek piedāvāts
Nokavējuma procenti (gadā) 60%
Procenti par neatļautu negatīvu atlikumu (dienā) 0.175% dienā
Valūtas konvertācijas uzcenojums 4.3% Netiek piedāvāts
Bilances apskatīšana bankas Citadele (Latvija) bankomātos Bez maksas Netiek piedāvāts
Bilances apskatīšana citu banku bankomātos 0.50 EUR Netiek piedāvāts
Maksa par atjaunotās maksājumu kartes saņemšanu pa pastu4 1.50 EUR
Maksa par atjaunotās/aizvietotas maksājumu kartes saņemšanu bankas filiālē 4 10 EUR
Bankas Citadele nosūtīta īsziņa par konta atlikuma izmaiņām 0.15 EUR Netiek piedāvāts
  • 1 EUR valūtā noteiktā maksa par vizīti tiek konvertēta kartes konta valūtā, izmantojot bankas Citadele valūtas kursu bezskaidras naudas norēķiniem darījuma iegrāmatošanas kontā dienā.
  • 2 Pakalpojuma maksa tiek ieturēta par katru Concierge servisam pievienoto maksājumu karti / kartes lietotāju.
  • 3 Līdz 11.04.2022. kartes nosaukums X Corporate, līdz 02.04.2024. Kartes nosaukums X Business.
  • 4 EUR valūtā noteiktā komisijas maksa tiek konvertēta kartes konta valūtā, izmantojot bankas Citadele valūtas kursu bezskaidras naudas norēķiniem darījuma iegrāmatošanas kontā dienā.