Papildu pakalpojumi

Spēkā no 01.04.2024

Papildu pakalpojumi
Pakalpojums Cena
Maksa par dokumentu pieņemšanu un pārbaudi1 10 EUR par katru lapu (min. 20 EUR)
Konta izraksta sagatavošana filiālē 10 EUR par vienu mēnesi (min. 20 EUR)
Standarta izziņas sagatavošana4 20 EUR (PVN iekļauts)
Nestandarta izziņas sagatavošana, izziņas auditam, auditoru pieprasījumu apstiprināšana3 Individuāli (min. 55 EUR (PVN iekļauts))
Papildus maksa par dokumentu sagatavošanu angļu vai krievu valodā 10 EUR (PVN iekļauts)
Norēķinu konta uzturēšana juridiskām personām, ja konta uzturēšanas procesā tiek veikta padziļināta klienta izpēte (elektroniskās naudas iestādes, maksājumu iestādes, bankas, kreditēšanas pakalpojumu sniedzēji un citi finanšu sektora uzņēmumi, utml.) Individuāli
Dokumentu pārbaude norēķinu konta atvēršanai uzņēmumiem, ja konta atvēršanas procesā tiek veikta padziļināta klienta izpēte2 Individuāli (min. 100 EUR)
Diennakts vai mēneša limita palielināšana vienai maksājumu kartei skaidras naudas izņemšanai bankomātos un POS terminālos virs Cenrādī noteiktā 7 EUR vai ekvivalents, ko noraksta no klienta konta, pēc klienta iesnieguma saņemšanas un limita palielināšanas
Skaidras naudas iemaksa EUR valūtā Citadele bankomātos uz bankas Citadele emitēto maksājumu karšu kontiem Līdz 10 000, 00 EUR mēnesī bez maksas / virs 10 000,00 0,2%
Citas komisijas maksas Pēc vienošanās
Neaktīva konta uzturēšana5 vai ja kontam piesaistītai maksājumu kartei derīguma termiņš ir beidzies (sākot no otrā gada) 6 10 EUR menesī
  • 1 Komsijas maksa tiek piemērota šāda veida dokumentiem: pilnvarām, izziņām, mantojumu apliecībām.
  • 2 Maksa ir jāmaksā pirms bankas veiktās pārbaudes un pirms bankas lēmuma par darījumu attiecību uzsākšanu ar klientu.
  • 3 Par nestandarta izziņām uzskatāmas šāda veida izziņas: izziņa, ka klientam nav patēriņa kreditēšanas saistību; kontam piesaistīto maksājumu karšu nosacījumi (aktīvo/slēgto); kredītsaistību neesamība; kontrolējošo personu / auditoru atsauces informācija; auditora pieprasījums un ierakstu saskaņošanas paziņojumu apstiprināšana un arhīva dokumentu kopiju izsniegšana un citas izziņas ar papildu informāciju, kas nav minētas kā standarta izziņas. Ja dokumentam jābūt notariāli apstiprinātam, klients papildus apmaksā faktiskos notāra pakalpojumu izdevumus.
  • 4 Par standarta izziņām uzskatāmas šāda veida izziņas: konta atlikums; konta pastāvēšana / kontam noteiktais kredīta ierobežojums / kontam piesaistītās aktīvās maksājumu kartes; pozitīvs konta atlikums; termiņnoguldījuma līgums; konta slēgšana (bez datuma); pašu kapitāla maksājums (vai palielinājums); patēriņa kredīta neatmaksātā summa (privātpersonām); saskaņā ar parāda atmaksas līgumu, noteiktā parāda neatmaksātā summa; kredītkartes neatmaksātā summa; konta atlikums un ID dokumentu dati. Šī komisijas maksa attiecas arī uz nosūtītā maksājuma uzdevuma SWIFT kopijas sagatavošanu. Ja dokumentam jābūt notariāli apstiprinātam, klients papildus apmaksā faktiskos notāra pakalpojumu izdevumus.
  • 5 Sākot no otrā gada pēc pēdējās klienta transakcijas.
  • 6 Ja ilgāk kā 12 mēnešus norēķinu kontā nav veiktas klienta iniciētas transakcijas un klientam nav citu ar banku Citadele noslēgtu līgumu.