Maksājumu plāni

Spēkā no 01.04.2024

Maksājumu plāni
Pakalpojums Cena
Citadele 15 Citadele 55 Citadele 120
Komisijas maksa par Maksājuma plānu 11 EUR mēnesī 22 EUR mēnesī 44 EUR mēnesī
Elektroniskie maksājumi bankas Citadeles grupas ietvaros (bez ierobežojuma) Bez maksas
Iekļauto standarta EUR maksājumu ES robežās (SEPA) un SEPA Zibmaksājumu skaits, kas ir iniciēti elektroniski1,2 15 maksājumi 55 maksājumi 120 maksājumi
Bezmaksas norēķinu kontu skaits (atvēršana un uzturēšana) 1 konts 3 konti
Norēķinu konti, kas nav iekļauti Maksājumu plānā
Atvēršana 15 EUR
Uzturēšana 4.50 EUR mēnesī
Bezmaksas C Business (EUR) karšu skaits 12 mēnešus no Maksājumu plāna noformēšanas3 1 karte 2 kartes 3 kartes
Citadele Internetbankas pieslēgšana un MobileScan aktivizācija vai Digipass GO3 izsniegšana vienam lietotājam Bez maksas
  • 1 Maksājumi un zibmaksājumi, kas iniciēti internetbankā, mobilajā aplikācijā, regulārie maksājumi un e- rēķini.
  • 2 Maksājumiem, kas nav iekļauti Maksājumu plānā, tiek piemērota kosijas maksa saskaņā ar ši cenrāža 2.sadaļu "Maksājumi".
  • 3 Līdz 11.04.2022. kartes nosaukums X Corporate, līdz 02.04.2024. Kartes nosaukums X Business.