Privātuma aizsardzības noteikumi

Kas mainās pēc 2018. gada 25. maija un kā Vispārīgā datu aizsardzības regula ietekmē mani?

Ar 2018. gada 25. maiju tiek piemērots Eiropas Savienības regulējums attiecībā uz fizisko personu datu apstrādi un aizsardzību - Vispārīgā datu aizsardzības regula. Regula nosaka, kādi principi mums jāievēro, apstrādājot tavus personas datus, t.sk., tos uzglabājot un dzēšot.

Regula palielina tavas iespējas kontrolēt savus personas datus un tos aizsargāt, kā arī nodrošina vienotu pieeju tavu personas datu apstrādei un aizsardzībai visā Eiropas Savienībā.

Mēs turpinām sniegt tev pakalpojumus kā ierasts un to pieejamība nemainās, bet turpmāk tevi informējam par to, kāda veida tavus personas datus mēs apstrādājam, kādiem nolūkiem un uz kāda pamata mēs to darām, kam nododam tavus personas datus, cik ilgi tos glabājam, kā arī tavām tiesībām attiecībā uz tavu personas datu apstrādi.

Ja tu turpmāk, izmantojot mūsu pakalpojumus, vēlēsies saņemt dažādas priekšrocības, piemēram, izdevīgākus finansējuma nosacījumus, augstākas noguldījumu procentu likmes, īpašus piedāvājumus un atlaides pirkumiem ar maksājumu karti u.c., tev ir iespēja noformēt piekrišanu informācijas saņemšanai no bankas jebkurā klientu apkalpošanas centrā, internetbankā, mobilajā lietotnē un zvanot uz mūsu diennakts tālruni 67010000.

Mēs:

  • ievērojam tavas pamattiesības, brīvības, jo īpaši tiesības uz tavas privātās, ģimenes dzīves un saziņas neaizskaramību, likumīgi un godprātīgi veicot tavu personas datu apstrādi;
  • rūpējamies, lai tavi personas dati būtu precīzi un atjaunoti, veicot visus nepieciešamos pasākumus šādu personas datu labošanai vai dzēšanai, t.sk., papildināšanai vai atjaunošanai;
  • garantējam tavu personas datu neizpaušanu un drošību, aizsargājot tos pret neatļautu vai nelikumīgu apstrādi, nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu.

Privātuma atruna Personas datu apstrādei paziņojumu un piedāvājumu saņemšanai
AS “Citadele banka” privātuma aizsardzības noteikumi
AS “CBL Atklātais pensiju fonds” privātuma aizsardzības noteikumi
AAS “CBL Life” privātuma aizsardzības noteikumi
IPAS „CBL Asset Management” privātuma aizsardzības noteikumi
Privātuma atruna SIA “Citadele Factoring” veiktajai fizisko personu datu apstrādei līzinga pakalpojumu sniegšanas ietvaros
SIA "Citadele Factoring" privātuma aizsardzības noteikumi
Privātuma atruna personas datu apstrādei videonovērošanas ietvaros
Privātuma atruna AS “Citadele banka” īstenotajai personas datu apstrādei AS “ABLV Bank” hipotekārā kredītportfeļa iegādes ietvaros
SIA “Citadele Leasing” privātuma politika

Akciju un konkursu nolikumi

AS “Citadele banka” rīkotā “X REWARDS” facebook® konkursa privātuma atruna