Parāda vērtspapīri*

Iespēja saņemt kapitāla ieguldījuma atmaksu ar procentiem līguma termiņa beigās.

photo

* AS "Citadele banka" nesniedz ieguldījumu portfeļu pārvaldīšanas pakalpojumus, fondu un aktīvu pārvaldīšanas pakalpojumus, individuālās konsultācijas par ieguldījumiem finanšu instrumentos un rekomendācijas attiecībā uz kapitāla tirgiem. Šādus pakalpojumus sniedz AS "Citadele banka" grupas uzņēmumi - IPAS "CBL Asset Management", AAS "CBL Life" un AS "CBL Atklātais pensiju fonds".

icon

Iespēja plānot ienākumu naudas plūsmas

Parasti fiksēta kupona procentu likme un obligāciju dzēšanas termiņš.

icon

Ieguldījums ir pietiekami likvīds

Pastāv iespēja pārdot obligāciju pirms obligācijas dzēšanas termiņa.

icon

Izvēlētajam riskam atbilstošs ienesīgums

Iespēja izvēlēties sev atbilstošāko balansu starp ienesīgumu un risku.

Kapitāla ieguldījuma veidi


Parāda vērtspapīrus jeb obligācijas laiž apgrozībā valdības, pašvaldības vai uzņēmumi, lai aizņemtos naudas līdzekļus no investoriem. Obligācija apliecina emitenta parāda saistības pret vērtspapīru turētāju-investoru. Parasti obligācijām ir fiksēta procentu likme un dzēšanas termiņš, kas investoram dod skaidru priekšstatu par parāda atmaksas termiņu un procentu ienākumu.

photo

Tas ir ieguldījumu fondu veids, kur investīcijas tiek veiktas vairākās parādzīmēs vienlaicīgi. Fondu parvalda profesionāls pārvaldnieks, kurš izvēlas fonda mērķa tirgum atbilstošākās parādzīmes ar mērķi nodrošināt fonda stabilu darbību un maksimālu ieguldījumu atdevi.

photo

3 vienkārši soļi, kā uzsākt ieguldīšanu


Noslēdz līgumu ar banku Citadele


Ja esi Citadeles klients, noslēdz līgumu par finanšu instrumentu kontu atvēršanu un finanšu instrumentu darījumu veikšanu (saskaņā ar kuru tev Citadelē tiks atvērts finanšu instrumentu un finanšu instrumentu naudas konts). Tajā tiks ieskaitīti iegādātie vērtspapīri un naudas līdzekļi, kuri tiek izmantoti darījumiem ar finanšu instrumentiem.
Noslēgt līgumu var sekojoši:

 • Citadeles internetbankā - Investīcijas > Jauns rīkojums > Iesniegums par finanšu instrumentu kontu un darījumu līguma noslēgšanu.
Pieslēgties internetbankai
photo

Papildini finanšu instrumentu naudas kontu


Papildini finanšu instrumentu naudas kontu ar ieguldījumam nepieciešamajiem naudas līdzekļiem sev ērtākā veidā.

 • Citadeles internetbankā: Maksājumi > Maksājumi starp saviem kontiem.
 • Citadeles mobilajā lietotnē: Maksāt > Starp kontiem.
 • Papildus iespējas - Finanšu instrumentu naudas konta ietvaros ir iespējams veikt arī valūtas maiņu. To var izdarīt Citadeles internetbankā: Maksājumi > Valūtas maiņa.
photo

Iesniedz vērtspapīru iegādes/pārdošanas rīkojumu

 • Citadeles internetbankā: Investīcijas > Jauns rīkojums > Rīkojums par ieguldījumu fonda daļu pirkšanu vai pārdošanu vai Rīkojums par akciju pirkšanu vai pārdošanu vai Rīkojums par obligāciju pirkšanu vai pārdošanu.
 • Zvanot Citadeles brokerim pa tālruni +371 67010555.
 • Vērtīgi zināt - ja vēlēsies ieguldīt akcijās, kas tiek tirgotas ASV lielākajās biržās, tad papildus būs nepieciešams aizpildīt un iesniegt W-8BEN nodokļu formas. Vairāk uzzini, zvanot Citadeles brokerim.
photo

Kādi ir riski, ieguldot parādzīmēs?

Galvenie risku veidi, veicot ieguldījumus parādzīmēs ir: kredītrisks, procentu likmju risks, tirgus risks un emitenta risks. Salīdzinot ar labi diversificētu ieguldījumu fondu, ieguldījumi parādzīmēs parasti prasa salīdzinoši lielāku sakotnējo ieguldījumu apjomu. Šis ieguldījumu veids dos stabilus ienākumus nākotnē, tomēr ieguldījumi atsevišķās parādzīmēs var būt riskantāki par ieguldījumiem diversificētā parāda vērtspapīru fonda portfelī. Mazināt risku var:

 • Plānojot ieguldījumus ilgtermiņā, izvēloties parādzīmes ar augstāku investīciju reitingu, piemēram, valdības parādzīmes;
 • padarot daudzveidīgu savu portfeli ar dažāda veida parādzīmem, ja to atļauj iegudījumu portfeļa apjoms, vai izvēloties ieguldījumus parādzīmju fondos.
Pieteikties sarunai

Neatradi atbildi uz savu jautājumu?

Apmeklē mūsu interaktīvo palīgu un atrodi sev nepieciešamo informāciju

Interaktīvais palīgs
Obligāciju pirkšana vai pārdošana

Rīkojumu par obligāciju pirkšanu vai pārdošanu vari iesniegt internetbankas sadaļā Investīcijas > Jauns rīkojums > Rīkojums par obligāciju pirkšanu vai pārdošanu.

Rīkojumā obligāti ir jānorāda vērtspapīra detaļas un darījuma nosacījumi.
Vērtspapīra detaļas:

 • Emitents – obligācijas emitenta nosaukums;
 • ISIN kods – unikālais vērtspapīra kods;
 • Dzēšanas datums;
 • Kupona likme;

Darījuma nosacījumi:

 • Operācijas veids: Pirkšana vai pārdošana;
 • Nomināls – darījuma apjoms;
 • Rīkojuma veids: jāizvēlas Market vai Limit rīkojuma veids, kur:
  • MKT – Market ir tirgus rīkojums, tas tiek izpildīts par tirgū pieejamo cenu, kāda tā ir rīkojuma iesniegšanas brīdī;
  • LMT - Limit ir cenu ierobežojošais rīkojums. Pirkt vai pārdot vērtspapīru par norādīto cenu vai augstāku (bet ne zemāku), ja vien iespējams un tirgus ir sasniedzis šo cenu.
 • Rīkojuma derīguma termiņš. Obligāciju rīkojumi pēc noklusējuma tiek pieņemti kā Day jeb dienas rīkojumi, kas būs spēkā vienu tirdzniecības sesiju.

Kā internetbankā veikt pārskatījumu no finanšu instrumenta naudas konta?

Autorizējies internetbankā un izvēlies Maksājumi > Maksājums starp saviem kontiem.

Pēc tam izvēlies finanšu instrumentu naudas kontu, no kura veiksi maksājumu un norēķinu vai kartes kontu, uz kuru vēlies pārskaitījumu veikt.

Maksājumu ir iespējams veikt tikai Citadeles ietvaros, kas nozīmē, ka naudu iespējams pārskaitīt no sava finanšu instrumentu konta uz citu tavu kontu, kas noslēgts pie mums, taču maksājumu nevarēs veikt uz citas bankas kontu.

Kā atvērt finanšu instrumentu kontu internetbankā?

Lai sāktu investēšanu finanšu instrumentos (akcijās, obligācijās, ieguldījumu fondos, t. sk. biržā tirgotajos fondos jeb ETF) tev ir jābūt Citadeles klientam: 

Tev ir jānoslēdz līgums par finanšu instrumentu kontu un darījumu veikšanu ar finanšu instrumentiem. Līgumu visērtāk un vienkāršāk ir noslēgt internetbankas sadaļā Investīcijas.
 
Iesniegumā ir jānorāda šādas izvēles: 

 • Jāizveido tava telefona parole. Tā ir paša izvēlēta parole (latīņu burtiem rakstīts vārds, var saturēt arī ciparus), kuru telefoniskas saziņas gadījumā identifikācijai būs jānosauc mūsu brokeriem. Šī parole tiek lietota arī e-pastā nosūtītajos darījumu apstiprinājumos. 
 • Jāizvēlas bāzes valūta, kurā tiks aprēķināta vērtspapīru portfeļa vērtība, ieturēta komisija par vērtspapīru glabāšanu utt. Finanšu instrumentu naudas konts ir multi-valūtu konts, tāpēc tajā vienlaicīgi var glabāt un izmantot naudas līdzekļus dažādās valūtās.
 • Finanšu instrumentu kontam ir iespējams piešķirt “Ieguldījuma konta” statusu, kam saskaņā ar likumu “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” ir piemērota atvieglota nodokļu uzskaite un deklarēšana, taču pastāv arī ierobežojumi (piem., vērtspapīru pārvedumiem). Kā izdarīt pareizo izvēli vari uzzināt šeit.

  
Internetbankas sadaļā Dokumentu vēsture, tu redzēsi iesniegtā rīkojuma izpildes statusu un piešķirto konta numuru. Šajā kontā mēs ieskaitīsim un glabāsim tavus iegādātos vērtspapīrus, kā arī naudas līdzekļus, kurus izmantosi darījumiem ar finanšu instrumentiem. Kontu mēs atveram 3 stundu laikā pēc iesnieguma saņemšanas.

Svarīgi! Lai iegādātos vērtspapīrus, kas tiek tirgoti ASV biržās vai kuru ienākumu avots ir ASV, aizpildi un iesniedz derīgu (personīgi parakstītu) nodokļu formu W-8BEN trīs eksemplāros. 

Aizpildītu formu iesniedz jebkurā Citadeles filiālē, iepriekš piesakoties vizītei mūsu mājaslapā.  

Pēc mūsu rīcībā esošajiem datiem varam šo formu sagatavot un nosūtīt uz tevis izvēlēto Citadeles filiāli parakstīšanai. Tam nepieciešams pieprasījums, piemēram, brīvas formas rīkojums tavā internetbankā. 
Formas derīguma termiņš ir 3 gadi.
 
Papildu informācija juridiskām personām: Ja uzņēmuma vadība vēlas pilnvarot darbinieku veikt darbības ar finanšu instrumentiem uzņēmuma kontā, kurš nav pilnvarotā persona saskaņā ar uzņēmuma reģistra datiem, tad ir nepieciešams iesniegt papildu pilnvaru. Skati paraugu šeit.

Kā iesniegt vērtspapīru pārveduma rīkojumu filiālē?

Lai iesniegtu rīkojumu par vērtspapīru pārvedumu vai saņemšanu filiālē, ir jāaizpilda rīkojums finanšu instrumentu pārvedumam.

Rīkojumā ir jānorāda:

 • Finanšu instrumenta nosaukums;
 • Finanšu instrumenta ISIN kods;
 • Finanšu instrumenta valūta;
 • Finanšu instrumenta skaits;
 • Darījuma datums;
 • Norēķinu datums;
 • Sūtītāja un saņēmēja finanšu instrumentu konta numurs;
 • Sūtītāja/ saņēmēja kredītiestādes vai brokera sabiedrības nosaukums;
 • Sūtītāja/saņēmēja nosaukums un personas kods vai reģistrācijas numurs.

Dereģistrācijas gadījumā (vērtspapīru saņemšana no Nasdaq CSD depozitārija sākotnējā reģistra) lauks “Sūtītāja finanšu instrumentu konta numurs” nav jāaizpilda.

Filiālēs mēs apkalpojam pēc iepriekšēja pieraksta, tāpēc lūdzam veikt pierakstu uz vizīti.

Kā internetbankā ieskaitīt naudas līdzekļus finanšu instrumentu naudas kontā?

Autorizējies internetbankā un izvēlies Maksājumi > Maksājums starp saviem kontiem.

Izvēlies kontu, no kura veiksi maksājumu, norādi summu un investīciju kontu, kuru vēlies papildināt. Maksājumā ieteicams norādīt to valūtu, kurā veiksi ieguldījumus.

Mēs nepiemērojam komisijas maksu par naudas pārvedumiem starp taviem kontiem, ja rīkojums ir iesniegts internetbankas Maksājumu sadaļā.

Kā mobilajā lietotnē ieskaitīt naudas līdzekļus finanšu instrumentu naudas kontā?

Mobilajā lietotnē atrodi izvēlni Maksāt > Starp kontiem.

Izvēlies kontu, no kura veiksi maksājumu un atzīmē investīciju kontu, kuru vēlies papildināt ar naudas summu. Maksājumā ieteicams norādīt to valūtu, kurā veiksi ieguldījumus.

Mēs nepiemērojam komisijas maksu par naudas pārvedumiem starp taviem kontiem, ja rīkojums ir iesniegts internetbankas Maksājumu sadaļā.

Svarīgi par vērtspapīru pārvedumiem

Lai saņemtu vērtspapīrus nepieciešams:

 • Iesniegt mums rīkojumu par vērtspapīru saņemšanu;
 • Iesniegt vērtspapīru pārveduma rīkojumu pie mums/brokeru sabiedrībā, no kura tiks veikts pārvedums.

Lai veiktu vērtspapīru pārvedumu nepieciešams: 

 • Iesniegt mums rīkojumu par vērtspapīru pārvedumu;
 • Iesniegt vērtspapīru saņemšanas rīkojumu pie mums/brokeru sabiedrībā, uz kuru tiks veikts pārvedums.

Jāņem vērā:

 • Darījuma detaļām, tai skaitā darījuma un norēķinu datumiem, abu pušu rīkojumos ir jāsakrīt. Norēķinu datumu vēlams izvēlēties ne agrāku kā +2 darba dienas no rīkojuma iesniegšanas datuma.
 • Komisijas maksai par vērtspapīru pārvedumu vai saņemšanu jābūt nodrošinātai finanšu instrumentu kontā.
 • Pārvedumiem, kuru rezultātā mainās vērtspapīru īpašnieks, var tikt pieprasīti papildu darījuma pamatojošie dokumenti.

Vairāk jautājumu
Obligāciju pirkšana vai pārdošana

Rīkojumu par obligāciju pirkšanu vai pārdošanu vari iesniegt internetbankas sadaļā Investīcijas > Jauns rīkojums > Rīkojums par obligāciju pirkšanu vai pārdošanu.

Rīkojumā obligāti ir jānorāda vērtspapīra detaļas un darījuma nosacījumi.
Vērtspapīra detaļas:

 • Emitents – obligācijas emitenta nosaukums;
 • ISIN kods – unikālais vērtspapīra kods;
 • Dzēšanas datums;
 • Kupona likme;

Darījuma nosacījumi:

 • Operācijas veids: Pirkšana vai pārdošana;
 • Nomināls – darījuma apjoms;
 • Rīkojuma veids: jāizvēlas Market vai Limit rīkojuma veids, kur:
  • MKT – Market ir tirgus rīkojums, tas tiek izpildīts par tirgū pieejamo cenu, kāda tā ir rīkojuma iesniegšanas brīdī;
  • LMT - Limit ir cenu ierobežojošais rīkojums. Pirkt vai pārdot vērtspapīru par norādīto cenu vai augstāku (bet ne zemāku), ja vien iespējams un tirgus ir sasniedzis šo cenu.
 • Rīkojuma derīguma termiņš. Obligāciju rīkojumi pēc noklusējuma tiek pieņemti kā Day jeb dienas rīkojumi, kas būs spēkā vienu tirdzniecības sesiju.

Kā internetbankā veikt pārskatījumu no finanšu instrumenta naudas konta?

Autorizējies internetbankā un izvēlies Maksājumi > Maksājums starp saviem kontiem.

Pēc tam izvēlies finanšu instrumentu naudas kontu, no kura veiksi maksājumu un norēķinu vai kartes kontu, uz kuru vēlies pārskaitījumu veikt.

Maksājumu ir iespējams veikt tikai Citadeles ietvaros, kas nozīmē, ka naudu iespējams pārskaitīt no sava finanšu instrumentu konta uz citu tavu kontu, kas noslēgts pie mums, taču maksājumu nevarēs veikt uz citas bankas kontu.

Kā atvērt finanšu instrumentu kontu internetbankā?

Lai sāktu investēšanu finanšu instrumentos (akcijās, obligācijās, ieguldījumu fondos, t. sk. biržā tirgotajos fondos jeb ETF) tev ir jābūt Citadeles klientam: 

Tev ir jānoslēdz līgums par finanšu instrumentu kontu un darījumu veikšanu ar finanšu instrumentiem. Līgumu visērtāk un vienkāršāk ir noslēgt internetbankas sadaļā Investīcijas.
 
Iesniegumā ir jānorāda šādas izvēles: 

 • Jāizveido tava telefona parole. Tā ir paša izvēlēta parole (latīņu burtiem rakstīts vārds, var saturēt arī ciparus), kuru telefoniskas saziņas gadījumā identifikācijai būs jānosauc mūsu brokeriem. Šī parole tiek lietota arī e-pastā nosūtītajos darījumu apstiprinājumos. 
 • Jāizvēlas bāzes valūta, kurā tiks aprēķināta vērtspapīru portfeļa vērtība, ieturēta komisija par vērtspapīru glabāšanu utt. Finanšu instrumentu naudas konts ir multi-valūtu konts, tāpēc tajā vienlaicīgi var glabāt un izmantot naudas līdzekļus dažādās valūtās.
 • Finanšu instrumentu kontam ir iespējams piešķirt “Ieguldījuma konta” statusu, kam saskaņā ar likumu “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” ir piemērota atvieglota nodokļu uzskaite un deklarēšana, taču pastāv arī ierobežojumi (piem., vērtspapīru pārvedumiem). Kā izdarīt pareizo izvēli vari uzzināt šeit.

  
Internetbankas sadaļā Dokumentu vēsture, tu redzēsi iesniegtā rīkojuma izpildes statusu un piešķirto konta numuru. Šajā kontā mēs ieskaitīsim un glabāsim tavus iegādātos vērtspapīrus, kā arī naudas līdzekļus, kurus izmantosi darījumiem ar finanšu instrumentiem. Kontu mēs atveram 3 stundu laikā pēc iesnieguma saņemšanas.

Svarīgi! Lai iegādātos vērtspapīrus, kas tiek tirgoti ASV biržās vai kuru ienākumu avots ir ASV, aizpildi un iesniedz derīgu (personīgi parakstītu) nodokļu formu W-8BEN trīs eksemplāros. 

Aizpildītu formu iesniedz jebkurā Citadeles filiālē, iepriekš piesakoties vizītei mūsu mājaslapā.  

Pēc mūsu rīcībā esošajiem datiem varam šo formu sagatavot un nosūtīt uz tevis izvēlēto Citadeles filiāli parakstīšanai. Tam nepieciešams pieprasījums, piemēram, brīvas formas rīkojums tavā internetbankā. 
Formas derīguma termiņš ir 3 gadi.
 
Papildu informācija juridiskām personām: Ja uzņēmuma vadība vēlas pilnvarot darbinieku veikt darbības ar finanšu instrumentiem uzņēmuma kontā, kurš nav pilnvarotā persona saskaņā ar uzņēmuma reģistra datiem, tad ir nepieciešams iesniegt papildu pilnvaru. Skati paraugu šeit.

Kā iesniegt vērtspapīru pārveduma rīkojumu filiālē?

Lai iesniegtu rīkojumu par vērtspapīru pārvedumu vai saņemšanu filiālē, ir jāaizpilda rīkojums finanšu instrumentu pārvedumam.

Rīkojumā ir jānorāda:

 • Finanšu instrumenta nosaukums;
 • Finanšu instrumenta ISIN kods;
 • Finanšu instrumenta valūta;
 • Finanšu instrumenta skaits;
 • Darījuma datums;
 • Norēķinu datums;
 • Sūtītāja un saņēmēja finanšu instrumentu konta numurs;
 • Sūtītāja/ saņēmēja kredītiestādes vai brokera sabiedrības nosaukums;
 • Sūtītāja/saņēmēja nosaukums un personas kods vai reģistrācijas numurs.

Dereģistrācijas gadījumā (vērtspapīru saņemšana no Nasdaq CSD depozitārija sākotnējā reģistra) lauks “Sūtītāja finanšu instrumentu konta numurs” nav jāaizpilda.

Filiālēs mēs apkalpojam pēc iepriekšēja pieraksta, tāpēc lūdzam veikt pierakstu uz vizīti.

Kā internetbankā ieskaitīt naudas līdzekļus finanšu instrumentu naudas kontā?

Autorizējies internetbankā un izvēlies Maksājumi > Maksājums starp saviem kontiem.

Izvēlies kontu, no kura veiksi maksājumu, norādi summu un investīciju kontu, kuru vēlies papildināt. Maksājumā ieteicams norādīt to valūtu, kurā veiksi ieguldījumus.

Mēs nepiemērojam komisijas maksu par naudas pārvedumiem starp taviem kontiem, ja rīkojums ir iesniegts internetbankas Maksājumu sadaļā.

Kā mobilajā lietotnē ieskaitīt naudas līdzekļus finanšu instrumentu naudas kontā?

Mobilajā lietotnē atrodi izvēlni Maksāt > Starp kontiem.

Izvēlies kontu, no kura veiksi maksājumu un atzīmē investīciju kontu, kuru vēlies papildināt ar naudas summu. Maksājumā ieteicams norādīt to valūtu, kurā veiksi ieguldījumus.

Mēs nepiemērojam komisijas maksu par naudas pārvedumiem starp taviem kontiem, ja rīkojums ir iesniegts internetbankas Maksājumu sadaļā.

Svarīgi par vērtspapīru pārvedumiem

Lai saņemtu vērtspapīrus nepieciešams:

 • Iesniegt mums rīkojumu par vērtspapīru saņemšanu;
 • Iesniegt vērtspapīru pārveduma rīkojumu pie mums/brokeru sabiedrībā, no kura tiks veikts pārvedums.

Lai veiktu vērtspapīru pārvedumu nepieciešams: 

 • Iesniegt mums rīkojumu par vērtspapīru pārvedumu;
 • Iesniegt vērtspapīru saņemšanas rīkojumu pie mums/brokeru sabiedrībā, uz kuru tiks veikts pārvedums.

Jāņem vērā:

 • Darījuma detaļām, tai skaitā darījuma un norēķinu datumiem, abu pušu rīkojumos ir jāsakrīt. Norēķinu datumu vēlams izvēlēties ne agrāku kā +2 darba dienas no rīkojuma iesniegšanas datuma.
 • Komisijas maksai par vērtspapīru pārvedumu vai saņemšanu jābūt nodrošinātai finanšu instrumentu kontā.
 • Pārvedumiem, kuru rezultātā mainās vērtspapīru īpašnieks, var tikt pieprasīti papildu darījuma pamatojošie dokumenti.

Vēl vairāk iespēju

photo

Ieguldījumu fondi

Viens no populārākajiem finanšu instrumentiem, kas piedāvā ilgtermiņā saglabāt un pat palielināt savu uzkrājumu vērtību. Piesakies konsultācijai un īsteno savus mērķus. Pakalpojumu nodrošina Citadeles grupas uzņēmums IPAS CBL Asset Management.
Uzzināt vairāk
photo

Īstermiņa uzkrājumi

Iespēja uzkrāt saviem mērķiem, izmantojot Krājkonts un Termiņdepozītu priekšrocības. Piesakies internetbankā  un īsteno savus sapņus.
Uzzināt vairāk
photo

Uzkrājošā dzīvības apdrošināšana

Izmanto iespēju ieguldīt  daļu no iemaksātajām apdrošināšanas prēmijām un veidot uzkrājumu, piemēram, bērnu izglītībai. Piesakies un ik gadu saņem IIN atmaksu līdz 20 %. Pakalpojumu nodrošina Citadeles grupas uzņēmums AAS CBL Life.
Uzzināt vairāk

Saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem, finanšu instrumenti tiek turēti nošķirti no citiem bankas aktīviem, līdz ar ko klients neuzņemas risku, kas saistīti ar situāciju, kad banka nespēj darboties, ko var izraisīt bankas bankrots, maksātnespēja, kā arī tīša pretlikumīga darbība, kura ir vērsta pret banku.