Atlaide kartes mēneša maksai

Piesakieties X Kartei vai X Platinum kartei un lietojiet to pirmo pusgadu bez mēneša maksas!*

Aktīvi norēķinoties ar X karti ikdienā, ir iespēja saņemt atlaidi pamata kartes mēneša maksai 50% vai 100% apmērā.

Atlaides apjoms pamata kartes mēneša maksai nākamiem 6 (sešiem) mēnešiem, skaitot no kartes lietošanas pusgada sākuma datuma: X Karte ** X Platinum  **
100% atlaide maksai par pamata karti mēnesī 3 000 EUR (ieskaitot)   6 000 EUR (ieskaitot)
50% atlaide maksai par pamata karti mēnesī
 
2 000 EUR (ieskaitot) 4 500 EUR (ieskaitot) 
 

Piemērs: ja karte izdota 2017. gada aprīlī, pilnu 6 mēnešu periods beidzas 2017. gada 31. oktobrī. Ja šajā laika posmā ar X Karti veikto pirkumu summa ir 3161,12 EUR, tad turpmākajos 6 mēnešos, sākot ar 2017. gada novembri, X Karte būs bez mēneša maksas. Ja šajā laika posmā ar X Platinum karti veikto pirkumu summa ir 6 161.12 EUR, tad turpmākajos 6 mēnešos, sākot ar 2017. gada novembri, X Platinum karte būs bez mēneša maksas.

*Piedāvājums attiecas tikai uz pieteikumiem, kas ir saņemti līdz 2017.gada 31.decembrim (ieskaitot) un līgumiem par karšu lietoššanu un apkalpoššanu, kas tiks noslēgti līdz 2018.gada 1. martam (ieskaitot). Ja Jūs jau esat noformējis Visa Classic vai Visa Gold karti uz akcijas nosacījumiem, tad, aizvietojot to ar attiecīgo X karti, mēnešu skaits bez mēneša maksas nesummējas.

** Pamata un papildu kartes kopējā iegrāmatoto pirkumu summa kartes lietošanas pusgadā. Par kartes lietošanas pusgadu uzskatāms katrs 6 mēnešu periods, sākot no nākošā mēneša 1. datuma pēc pamata kartes izdošanas datuma.