Pakalpojumi privātpersonām

 • Citadeles norēķinu karte

  Vienīgā norēķinu karte ar e-talonu bez izsniegšanas un mēneša maksas

  Uzzini vairāk

 • Patēriņa kredīts

  Līdz 10 000 EUR 30 minūšu laikā, bez komisijas maksas

  Uzzini vairāk

 • Mobilā aplikācija

  Kontrole pār naudas atlikumu kontā un ērti maksājumi mobilajā aplikācijā

  Uzzini vairāk

 • American Express®

  Kartes, kas dod vairāk - īpašas priekšrocības un augsts servisa līmenis

  Uzzini vairāk

Visi pakalpojumi