Pensija

Kā tiek izlemts, kur ieguldīt pensiju līdzekļus?

CBL Asset Management IPAS ir lielākā aktīvu pārvaldītāju komanda Latvijā, kas ar 14 pieredzes bagātu finanšu un ieguldījumu ekspertu komandu rupējas, lai pensiju līdzekļi tiktu ieguldīti pārdomāti, nodrošinot optimālāko riska un peļņas attiecību. CBL Asset Management IPAS cita starpā iegulda arī ar Latviju saistītos aktīvos, tādejādi atbalstot vietējo ekonomiku. Ieguldījumi tiek veikti dažāda izmēra uzņēmumos, kā piemēram, Latvenergo, Hansa Matrix, OlainFarm, Pure Chocolate u.c.

Vai atradi atbildi uz savu jautājumu?