Pensija

Kādi ir kontu numuri iemaksu veikšanai pensiju plānos?

Iemaksu veikšana pensiju plānos:

  • CBL Sabalansētais (iemaksām EUR) konta Nr. LV86PARX0000299400003
  • CBL Aktīvais USD (iemaksām USD) konta Nr. LV32PARX0000299400005
  • CBL Aktīvais (iemaksām EUR) konta. Nr. LV46PARX0000299401014

Maksājuma mērķis: vārds, uzvārds, iemaksas saņēmēja personas kods, līguma numurs.

Vai atradi atbildi uz savu jautājumu?