Pensija

Vai uzkrāto privātās pensijas kapitālu var mantot?

Dalībnieka nāves gadījumā tiesības saņemt uzkrāto papildpensijas kapitālu ir viņa mantiniekiem, ja dalības līgumā pensiju plāna dalībnieks nav norādījis citu personu (vai vairākas), kura saņems uzkrāto papildpensijas kapitālu ārpus mantojuma kārtības.

Vai atradi atbildi uz savu jautājumu?