Pensija

Kad var saņemt uzkrāto pensiju kapitālu?

Papildpensijas kapitālu var saņemt, sasniedzot 55 gadu vecumu.

Atsevišķos gadījumos papildpensijas kapitālu var izmaksāt arī ātrāk:

  • Ja dalībnieks noteiktu laiku nostrādā profesijā, kas iekļauta 21.01.2014. Ministru kabineta noteikumos Nr.47;
  • Ja dalībnieks atzīts par 1.grupas invalīdu uz mūžu;
  • Mantiniekam vai norādītajiem labuma guvējiem, pensiju plāna dalībnieka nāves gadījumā.

Vai atradi atbildi uz savu jautājumu?