Pensija

Vai Mūža pensija ir uzskatāms par ienākumu, kas apliekams ar nodokļiem?

Saskaņā ar šā brīža spēkā esošiem tiesību aktiem, izmaksājot Mūža pensiju, tiek ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis.

Ja Mūža pensija kopā ar valsts vecuma pensiju nepārsniedz valsts noteikto neapliekamo minimumu, tad katru gadu, iesniedzot VID ienākumu deklarāciju, apdrošinātais var saņemt nodokļa atmaksu no valsts Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

Vai atradi atbildi uz savu jautājumu?