Pensija

Kā var saņemt privāto pensiju?

Pensiju fonda dalībniekam ar personu apliecinošu dokumentu jāierodas jebkurā bankas Citadele klientu apkalpošanas centrā un jāaizpilda pieteikums uzkrātā papildpensijas kapitāla izmaksai.

Privāto pensiju var saņemt visu uzreiz vienā maksājumā vai pa daļām ilgākā laika periodā. Privātas pensijas kapitāls tiek izmaksāts ar pārskaitījumu uz jebkuras bankas kontu.

Ja pensiju fonda dalībniekam nav norēķinu konta neviena bankā, tad uzkrāto papildpensijas kapitālu var saņemt uz bezmaksas atvērto norēķinu kontu bankā Citadele. Papildpensijas kapitāla izmaksa notiek divu mēnešu laikā no pieteikuma saņemšanas dienas CBL Atklātajā pensiju fondā.

Vai atradi atbildi uz savu jautājumu?