Pensija

Kā es varu uzzināt, kas notiek ar manu pensiju 3.līmenī uzkrāto kapitālu?

Reizi gadā CBL Atklātais pensiju fonds nosūta atskaiti bankas Citadele internetbankā vai pa pastu klientiem, kuriem nav pieslēgta internetbanka, par individuālā konta stāvokli, tajā iekļaujot informāciju par iepriekšējā gada laikā veiktajām iemaksām, izmaksām, komisiju atskaitījumiem, investīciju darbības rezultātiem, un cita veida informāciju.
Pensiju plānu dalībnieki, kas izmanto Citadele internetbanku, var sekot līdzi sava uzkrātā pensijas kapitāla izmaiņām internetbankā. Dalībnieks var saņemt informāciju par savu uzkrāto kapitālu, ierodoties jebkurā bankas Citadele klientu apkalpošanas centrā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

Vai atradi atbildi uz savu jautājumu?