Pensija

Vai varu izvēlēties noslēgt Mūža pensijas apdrošināšanas līgumu ar vairākām apdrošināšanas sabiedrībām?

Nē. Mūža pensijas apdrošināšanas līgumu var noslēgt tikai ar vienu apdrošināšanas sabiedrību.

Vai atradi atbildi uz savu jautājumu?