Pensija

Kādas ir garantijas pensiju plānos ieguldīto līdzekļu drošībai?

Likumdošana nosaka, ka pensiju plānu dalībnieku naudas līdzekļi un cita veida aktīvi jātur ārpus bankas bilances gan pensiju fondam – AS CBL Atklātais pensiju Fonds, gan līdzekļu pārvaldītājam – IPAS CBL Asset Managment, gan līdzekļu turētājam – AS "Citadele banka". Individuālajā kontā uzkrātais papildpensijas kapitāls nevar kļūt par līdzekļu pārvaldītāja, līdzekļu turētāja vai darba devēja īpašumu.
Likums par privātajiem pensiju fondiem nosaka finanšu instrumentus un to procentuālās proporcijas - kur un kādos apmēros drīkst ieguldīt naudas līdzekļus, maksimāli sadalot visu veidu riskus.
Pensiju plānu dalībnieku naudas līdzekļus papildus uzrauga Finanšu un Kapitāla tirgus komisija (FKTK), kā arī starptautiskie auditori.

Vai atradi atbildi uz savu jautājumu?